2019 Kanun Cep Kitapları
(14 ürün)

2019 Kanun Cep Kitapları

0 kişi
*1475 Sayılı İş Kanununun 14. Maddesi*Deniz İş Kanunu*Basın İş Kanunu*İş Mahkemesi Kanunu*İşsizlik Sigortası Kanunu*Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu*Öğle Dinlenmesi Kanunu*Ulusal Bayram ve Gen...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
*İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği*Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği*Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi*İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ 
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
0 kişi
*Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun*3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun*Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Ş...
%25 22,50 ₺ 16,88 ₺
0 kişi
-Tapu Kanunu *Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun -Aile Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun -6284 Sayılı Aile Korunması ve Kadına Karşı Şiddet...
%20 19,90 ₺ 15,92 ₺
0 kişi
*Danıştay Kanunu *Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun *Hukuk Muhakemeleri Kanununun İYUK ile İlgili Bölümleri *Uyuşmazlık Mahkemes...
%25 8,50 ₺ 6,38 ₺
0 kişi
-CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekil Hakkında Kanun *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
*Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu*Bilirkişilik Kanunu*Tebligat Kanunu*Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik*Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Gö...
%25 9,90 ₺ 7,43 ₺
0 kişi
*TMK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun*Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun*Çocuk Koruma Kanunu*Tapu Kanunu 
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺

FİLTRE