Örgütlü Suçlar

Ahmet Hartavi

Kitap Açıklaması

Bu tez çalışmasının temel amacı, Türk Ceza Hukukunda suç örgütleri ile ilgili düzenlemeleri ve yargılama usullerinin açıklanmasıdır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan suç örgütlerinin yaptırımları ve bu yaptırımların gelişmiş ülkelerin ceza yargılamasına göre eksiklikleri ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Tezin birinci bölümünde kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu maksatla örgüt, suç örgütü, terör ve terörizm açıklanarak, farkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Örgütlerin tanınması amacıyla örgütler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu maksatla örgütlerin amacı ve yapıları ile örgütlerin kısa tarihçeleri incelenmiştir. Daha sonra yasal ve yasa dışı finans kaynakları, kısa kısa anlatılmaya çalışılmıştır.

Tarihsel kökleri ilk insana kadar uzanan terörizm kavramı, günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Terörün en büyük kaynağı ise bir amaç için bir araya gelen insanların örgütlü bir şekilde etraflarına korku salmak için yaptıkları eylemlerdir. Literatürde birçok terörizm tanımı yapılmasına rağmen uluslararası alanda üzerinde uzlaşma sağlanmış bir tanımın yapılamayışı terörizmle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Terörizmle mücadele çok boyutlu bir yapıya sahiptir; ancak devletler güvenlik kaygısıyla terörizmin genellikle şiddetine ve politik ajandasına odaklanmışlardır. Çoğunlukla da terörizmin organize yapısı ve finansal kaynakları göz ardı edilmiş ve üzerinde fazla durulmamıştır; ancak terörün yerel bir sorun olmaktan çıkarak küresel bir yapıya kavuşması ile uluslararası kuruluşlar terörün nedenleri üzerine yoğunlaşmış ve terörün finansmanına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Terörizmin finansmanı konusu 11 Eylül saldırıları sonrasında dünya gündemini daha fazla meşgul etmeye başlamıştır. ABD'nin öncülüğünde başlatılan terörizmle mücadele kapsamında, terörizmin finansmanının engellenerek terör örgütlerinin eylem kapasitelerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Suç örgütleri ile etkin mücadele, ancak terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik etkili tedbirler ve yasal düzenlemelerle mümkündür. Türk Ceza Hukukunda örgütlü suçlar ile ilgili düzenlemeler noksanlıklarla doludur.
İkinci bölümde 5237 sayılı TCK'nın 220. ve 314. maddelerinde belirtilen örgüt ile ilgili düzenlemeler geniş bir çerçevede belirtilmeye çalışılmıştır. Günümüzde TCK sisteminin sürekli gözden geçirilip, çok sık düzenlemelerin yapıldığı bir süreçte oluşu ve tez konumuzun yeni sayılacak şekilde hukuk sisteminde yer alması, Örgütlü Suçlar konusunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacını düşündürmüştür.

Son kısım olan üçüncü bölümde ise örgütlü suçlar açısından Türk Ceza Yargılamasında uygulanan koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma usullerinin nasıl yapıldığı, bu evrelerde görevli ve yetkili mahkemelerin hangileri olduğu, yargılama sırasında örgüt suçundan dolayı yargılanan failin hakları ve bu hakları nasıl kullanacağı belirtilmiştir. Ayrıca 5237 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu'na göre örgüt suçundan dolayı ceza alan faillerin cezaevinde geçirecekleri süreler ve bu sürelerin hesaplanması ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Araştırmanın Problemi

Silahlı suç örgütleri ile suç örgütleri arasında ne gibi farklar vardır? Hangi durumlarda TCK'nın 314. maddesi uygulanır ve hangi durumlarda TCK'nın 220. maddesi uygulanır? Fail hangi durumlarda örgüte üye olabilir ve üye olabiliyorsa üyeliği nasıl ispatlanacaktır? Örgüt propagandası hangi durumlarda olur ve fail Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesine göre mi yargılanır yoksa TCK'nın 22/8. maddesine göre mi yargılanır?
Araştırmanın problemi olarak örgütlü suçlar ile mücadelede yargı sistemi yeterince etkili mi? Eğer yeterli değil ise ne gibi eksiklikler vardır? Sorularına cevap bulmak olarak adlandırılabilir.

Alıştırma Yöntemi

Örgütlü Suçlar isimli tez araştırmamızın yöntemi temel bir araştırma olup, teorik olarak literatür ve mevzuat taraması şeklinde olacaktır. Ülkemizde ve dünyada örgütlü suçlar ile ilgili araştırmamızda mevcut durum hakkında mümkün olduğunca yeni yayınlanmış eserlerden yararlanılmış ve bu bilgiler tezde kullanılmıştır.

Tez konumuzun özelliğinden dolayı birinci bölümde tümevarım, ikinci ve üçüncü bölümlerde ise tümdengelim yöntemleri kullanılması ile yapılan bu araştırmamızda mümkün oldukça örnekleme yöntemi kullanılmış ve Yargıtay kararlarından örnekler verilmiştir. Araştırılan bilgilerden konu ile ilgili olanlar sentezlenmiş ve elde edilen bilgiler ışığında mevcut yapıdaki problemler ortaya konarak öneriler geliştirilmiştir.

Araştırmanın Kaynakları

Araştırmamızın kaynakları, mevzuat hükümleri, TCK'nın genel hükümlerini içeren yayınlanmış eserler, tez ana konumuzu ilgilendiren TCK'nın özel hükümlerini içeren yayınlanmış eserler, Terörle Mücadele Kanunu'nun genel hükümlerini içeren yayınlanmış eserler, örgüt suçlarını konu alan hukuki nitelikte olmayan yayınlanmış eserler, internet kullanımı sağlanmış yayımlanmamış tezler ve Yargıtay kararlarından oluşmaktadır.Ahmet Hartavi Kitapları

27,78 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786051469355
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 147
Basım:
Ebat: 16x24 cm
Ağırlık: 147
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.