Raveya Peyvan

Adar Jiyan

Kitap Açıklaması

Car heye heza peyveke an ji gotineke ji ya atomeke mezintir ü bandordartir e. Her çi qas ku peyv u gotin, watedar u giranbiha bin ji afirinere wan disa mirov bi xwe ye. Ev pirtuka di deste we de, digel wate u raveya peyven nujen, her wiha zengini u dewlemendiya hebana peyven zimane ku ev teginen nujen pe hatine ravekirin ji li ber çavan radixe. Armanca ve pirtuke ne çespandina zimaneki jibirbuyi, an pejirandina zimaneki nujen e. Lewre ravekirina hemu peyven nujen, bi gencineya zimane heyi re der bune u li wateya xwe dagerıiyane.

Em hevidar in ku hune di ve pirtuki de rasti gelek peyven heyi, bele nenasdar werin u peyven nu li gencineya peyven xwe zede bikin. Adar Jiyan, di ve pirtuke de, cih dide gelek peyv u teginen sosyolojik, felsefi, oli. U van peyvan bi şewazeke nu u nujen rave u şirove dike. Weki ku Zimanzan Mustefa Reşid ji dibeje:

"...Adar Jiyan li ser zimane me yi şirin gelek serdar e, wek siwarekı leheng li ser pişta mehıneke kihel e, çiqas ew zu biçe, ne siwar mehine dieşine, ne ji mehın siware xwe dieşine, ji ber ku herdu jı hevdu baş nas dikin. Bi gişti mehin li rewan diçe u wisa jı zimane Adar Jiyan bi gelemperi her xweş u rewan e. Niviskare me bi kurmanciyeke petı, resen u bilind dinıvisine; kaniya peyven wi mina serkaniya çeme Ferat tu car namiçiqe. Çiqas xwendevan xwe wek zanaye zimane me bihejmere, disa ji hergav di gotar u nivıten wi de pergi wan peyven ku her kesek nas nake dibe. Ji lewre jı, heke hun dixwazin kurmanciya xwe hen xurt bikin u di ware ziman de li şun nemınin, divet hun gotar u nivısen Adar Jiyan bixwınin..."

- Mustefa Reşid

 

 

 

 

 

 

 

Adar Jiyan Kitapları
21,30 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9789759010300
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 464
Basım:
Ebat: 13,5x21 cm
Editör: Ahmet Onal
Ağırlık: 381
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.