Sanat Tarihi

4 kişi
Sanat 101, sıkıcı ayrıntılara ve uzayıp giden açıklamalara girmeden, Leonardo da Vinci ve El Greco’dan Pablo Picasso ve Andy Warhol’a dek dünyanın en büyük sanatçılarını ve başyapıtlarını keşfetmenizi...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
erlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era At the cutting edge of spolia studies, the collected essays in this volume explore diverse forms and types of r...
%25 92,59 ₺ 69,44 ₺
0 kişi
Pazırık halısı ile başlayan 'Halı Sanatı' araştırmaları, tarih boyunca Türkler'e bağlı olarak gelişmiştir. Bu eserde Fustat'ta 9.yüzyılda bulunan Türk Halıları ile 19.yüzyıl arasındaki geçen zaman zar...
%26 70,00 ₺ 51,80 ₺
0 kişi
"Burak Satar; bugüne dek bildiğimiz popüler kültür külliyatının antolojisini yeni nesiller için bir araya toplayıp, günümüzdeki iz düşümleriyle bir araya getiriyor. Okuyacağınız bu kitapla Popüler Kül...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bir çok insan için eski yunan sanatında heykeller kadar bakanı etkileyen, göze hoş gelen örnek yoktur. Söz konusu eserler, eski uygarlıkların sanatında ilk defa insan ya da hayvan tasvirlerinde 'kavra...
%12 60,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Hattat Padişahlardan Sultan III. Ahmed hat sanatında ciddî eserler bırakmış olup yegâne tuğra çeken Pâdişahtır. Kendisi Şehzâdeliğinde devrin üstadı Hâfız Osman’dan hat sanatını meşk etmiştir. Sul...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Sarayın ve kilisenin kalesi Fransız Akademisi, 19. yüzyılda yaşanan modernleşme karşısında sarsılmaya başlar. Bu süreçte ortaya çıkan, dünyaya açık, liberal zihniyetli özel akademiler, millî ve resmî...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
0 kişi
Çağımızın büyük düşünürlerinden biri olan Georg Lukacs, ilk kez 1948 yılında yayımlanan bu kitabında, Balzac, Stendhal, Zola gibi yalnız Avrupa yazınını değil, dünya yazınını da etkileyen büyük yazarl...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, İpek Duben’in 2003’te seminer olarak başlayan ve altı ay atölyesinde workshop olarak sürdürdüğü bir çalışmasına dayanmaktadır. Duben, öğrencileriyle gerçekleştirdiği bu araştırmanın esas ama...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Sanat dünyası, dışarıdan bakanlar için, uçuk resim fiyatlarının ortalıkta gezindiği, göz kamaştıran açılışlarda şampanya ve havyar dolaştırılan, sürekli şık sanat tarihi kitapları ve kataloglarının ya...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Kimlikli Bedenler'de bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusun...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Bir resmi ya da bir heykeli sözcüklerle anlatmak mümkün müdür? Örneğin, Van Gogh’un son resminde anlatmak istediği ve tuvale aktardığı düşüncelerini, duygularını ve tutkusunu sözcüklerle betimleyebili...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihinin coğrafi taksimatında yer alan "Doğu" ve "Batı" algısı, ister istemez iki farklı teşekkülün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu durum "ben" ve "öteki" diye iki farklı algılamayı kaç...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Klasik Türk Edebiyatı, asırlara meydan okuyarak altı yüzyıl canlılığını sürdürmüş, manzum ve mensur olarak binlerce eserin ortaya konmasına, yüzlerce sanatkârın yetişmesine zemin hazırlamış bir edebiy...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Konstantin Stanislavski, bir yönetmen ve aktör, ayrıca Moskova Sanat Tiyatrosu’nun kurucularından biri olmasının yanı sıra, Batı tiyatro tarihinin oyunculuk alanında geliştirilmiş en etkili sistemleri...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Doğu Işığı, Türk sanatını tarih, estetik, motif, kompozisyon, üslûp, felsefi temeller, çağdaş yorumlar gibi önemli boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir çalışmanın ikinci kitabıdır. Dizinin ilk kitabı ol...
%26 54,00 ₺ 39,96 ₺
2 kişi
“Bazen bir manzara orada yaşayanların hayatları için bir dekordan ziyade ardında mücadelelerinin, başarılarının ve kazalarının vuku bulduğu bir perde gibidir. Orada yaşayanlarla birlikte perdenin ardı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
“Bazen bir manzara orada yaşayanların hayatları için bir dekordan ziyade ardında mücadelelerinin, başarılarının ve kazalarının vuku bulduğu bir perde gibidir. Orada yaşayanlarla birlikte perdenin ardı...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kübizm’den Gerçeküstücülüğe, Soyut Dışavurumculuktan Pop’a, Arazi Sanatı’ndan Performans’a ve Kimlik Sanatı’na 20. Yüzyıl Batı Sanatı, değişen dünyada yeni konulara yeni ifade biçimleri arayan sanatçı...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Sanat Tarihi Kitapları
Sanat tarihi sanatı türüne oluşumuna göre inceleyen bilim dalıdır. Ortaya çıkan sanat eserinin tarzını, anlayışını inceleyip belirli bir kategoride işleyen sanat tarihçiler, işlerini yaparken birçok kaynaktan yararlanmaktadır. Bu kaynaklar ve konu ilgilileri tarafından okunan değerlendirilen kitaplar sanat tarihi kitaplarıdır.
Sanat tarihi kitapları farklı konular ve alanlardaki sanat çalışmalarını ele alabilir. Sanat duygu ve düşüncelerin dışa vurulmuş şeklidir. Sanatın geniş bir alanı kapsaması sanat tarihi çalışmalarının da geniş ve kapsamlı olmasını sağlamaktadır. Eski çağlardan beri sanat ve sanatçı var olmuştur. Farklı şekillerde icra edilen sanatın ortak noktası duygu düşünce kavramlarıdır.
Sanat tarihi kitapları geçmişten günümüze kadar ortaya çıkarılan sanatların incelenmesi ve farklı konulara bağlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi kitaplarında ortaya çıkan sanat eseri tam boyutlu olarak bütün yönleriyle verilir. Sanat tarihçileri ve ilgililer açısından ortak çalışma alanlarını oluşturan sanat tarihi kitapları geniş konu yelpazesi ve çalışma alanlarıyla kapsamlı bilgiler sunan nitelikli kaynaklardır. Kidega, sanat tarihi kitaplarını bir kategori altında bir araya getirerek siz değerli okurlara sunmaktadır. En çok okunan sanat kitaplarını, en iyi sanat tarihi kitaplarını ve en çok satılan sanat kitaplarını Kidega’da bulabilirsiniz.

Sanat Tarihi Amaçları
Sanatı ve sanatçıyı inceleyen sanat tarihi belirli konular üzerinde yoğunlaşarak alanla ilgili aydınlanmalar sağlamak, bilgileri gün ışığına sunmak ister. Bunu yaparken yer üzerinde incelemeler yapar ve sanat tarihi kitaplarını kullanır. Sanat tarihi amaçlarını kısaca ele alacak olursak yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Kim tarafından yapıldığı belirli olmayan sanat eserini kimin yaptığını bulmaya çalışmak.
• Eski sanat eserlerinin sanatçısının doğru bilinip bilinmediğine dair çalışmalar yaparak özgün sanatçısı hakkında bilgi edinmek.
• Sanat yapısının oluştuğu dönemin ve toplumun etkisi altında kalıp kalmadığını saptamaya çalışmak.
• Sanat eserinin kültürel özelliklerini ele alarak topluma etkisini anlamak.
• Sanatçının hayatı hakkında bilgiler toplamak ve bu bilgiler ışığında sanatçının yaşantısının sanat eserine etkisini tespit etmek.
• Sanat eserinin tarihi geçmişini ele alarak kökenini bulmak.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, ortaya çıkan sanat tarihi kitapları geniş ve kapsamlı konuları ele almaktadır. Sanat tarihi sanatın tarihle olan ilişkisine de değinerek tarih ve tarihi karakterler, olaylar üzerindeki etki ve tepkisini de inceler. Tarihi bir kültür ve birikimin en önemli parçası olan sanat insanlık var olduğundan beri icra edilmiş insanların duyguları düşünceleri ve yaşantıları üzerinde etkili olmuştur. Bu etkilerin ve birikimlerin yer aldığı sanat tarihi kitaplarını Kidega’da en uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.


FİLTRE