Sanat & Mimarlık

0 kişi
En kısa ve yüzeysel bir mimarlık tarihi araştırmasında bile, strüktür ve biçimlerin zaman, bölgeye bağlı olduğu, yani kişisel iradeden çok, dış koşullar tarafından oluşturulduğu fark ediliyor. Mimarlı...
%16 32,41 ₺ 27,22 ₺
0 kişi
Sosyolog, küratör Ali Akay İstanbul'da ve Paris'te gerçekleştirdiği bu söyleşilerde sanat tarihinin önde gelen isimleriyle konuşuyor. Jean Baudrillard: "Bireyin kimliği, burjuva olsun, hümanist olsun,...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
0 kişi
Biz sanatı nasıl seviyorsak sanatın da bizi sevebileceğini az çok sezinlemiş olmamız gerekir. Sanatla bir etkileşime girmeden ne onu hakkıyla tanıyabilir ne de o sırrını bütünüyle bizimle paylaşabilir...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde sanatların ve sosyal bilimlerin birlikte işlediği, birbirlerine dokunduğu ve de etki alıp verdiği, birlikte nefes aldığı bir ortamdayız. Bazıları ortaya zehir saçıyor...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Sanatın Gramları, sanat alanında çeşitli disiplinlerin yan yana gelmeye başladığı disiplinleraşırılık ile ilgili olarak sanatın ağırlığına bakmaktadır. Burada Gramlar aynı zamanda katmanlar olarak dur...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
Tükendi
0 kişi
Fotografik serigrafik ve video çalışmalarıyla uluslararası sahnede yerini alan Bülent Şangar Kuraban, İkizlik gibi kavramsal ve tematik yaklaşımlarla günümüz dünyasını ve düşüncesini irdeleyen yapıtla...
%30 55,56 ₺ 38,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın hazırlanışı sırasında herkesin ilgi odaklarının farklı olacağı düşüncesinden yola çıkılmıştır. Foucault'nun kitaplarındaki üç eksenden Bilgi, (Gerçek) İktidar, Zevk eksenlerinden yola çıktı...
%4 10,19 ₺ 9,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Sürekli, "sanatta yaratıcılık"tan söz ediliyor. Yaratıcı olanın yarattığı "şey" nedir? Birtakım biçimler mi? Durmaksızın "yeni" biçimler üretmenin anlamı nasıl açıklanabilir? Uzun yıllar yeni biçimler...
%4 6,48 ₺ 6,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Postmodernizm kavramı daha 1960’lı yıllarda Amerikalı soyut ekspresyonizm içinde adı anılan Robert Rauschenberg’in resimlerindeki kolajlarla birlikte plastik sanatlarda anılmaya başlar. Toynbee’nin ta...
%26 2,78 ₺ 2,06 ₺
Tükendi
0 kişi
Potlatch, tasarruf ilkesinin tam karşıtı olarak gözükmekte ve Weber'in "protestan ahlakının kapitalist zihniyeti"nin kurucu ilkesinin karşısına başka bir ahlak modeli olarak çıkmaktadır. Ticaret ekono...
%4 19,00 ₺ 18,24 ₺
Tükendi
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Fotografik serigrafik ve video çalışmalarıyla uluslararası sahnede yerini alan Bülent Şangar Kuraban, İkizlik gibi kavramsal ve tematik yaklaşımlarla günümüz dünyasını ve düşüncesini irdeleyen yapıtla...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Mimarlık Kitapları
Mimarlık kitaplar mimarlık ile ilgili yazılan çizilen kaynaklardır. Mimarlık, insanların kullanma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılar tasarlamasıdır. Tasarlanan yapıların sanat değeri taşıması için altın kurallar ışığında tasarım yapılması gerekmektedir. Mimarlık insanoğlunun yerleşik hayatı tercih ettiği dönemlerden eri var olan bir sanat dalıdır.
Mimarlar kendilerini yetiştirmek daha iyi yapılar ortaya koymak için mesleki olarak sürekli bir gelişim ve değişim ister. Bu anlamda mimarlık kitapları en büyük yardımcılarıdır. Tarihi, kültürel yapıları inceleme gereksinimi duyan mimarlar, sanatsal yapılar, tarihi, kültürel yapılar üzerine yazılmış kitapları tercih etmektedir. Mimarlar, genellikle mimari bir tasarımdan önce mimari kitaplar üzerinde incelemeler yapmaktadır. Bununla beraber mekânın iç-dış yapısı, çevresel özellikleri, kullanım amaçları ve işlevleri üzerinde de çalışmalar yapan mimarlar bu bağlamda mimari kitaplardan sıklıkla yararlanmaktadırlar.
Mimarlık sanatı Türkiye’de oldukça gelişmiş bir sanattır. Köklü bir tarihi geçmişi olan Anadolu toprakları birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’da yer alan birçok mimarlık eseri sanat tarihi ve mimarlık açısından öneme sahiptir. İbadethaneler, mescitler, kervansaraylar, kümbetler ve daha birçok eser köklü ve estetik bir mimariyle oluşturulmuş yapılardır. Bu eserlerin daha detaylı incelemelerini yapmak için adı geçen yapılar ile ilgili çeşitli mimarlık kitapları yazılmıştır. Yazılan bu mimarlık kitapları hem mimarlar için hem de sanatseverler için ideal kaynaklardır. Kidega, siz değerli okurlar için en iyi mimarlık kitaplarını bir kategoride bir araya getirmiştir. En uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için mutlaka okunması gereken bu kitapları ve iç mimarlık kitaplarını en uygun fiyatlarla sipariş verebilirsiniz.

Sanat Kitapları
Sanat Kitapları, sanatsal konular üzerine kaleme alınmış eserlerdir. Sanat çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Duygu ya da duygularının farklı yöntem ve yollarla dışa vurulmasına sanat denmektedir. Resim, müzik, mimari gibi alanlar sanatsal alanlardır. Sanat ve sanat çalışmaları insanın olduğu her yerde ve her zaman vardır.
Sanat alanıyla ilgili oluşturulmuş olan sanat kitapları bu alanın ilgilileri tarafından takip edilen ve okunan eserlerdir. Dünya sanatı açısından incelendiği zaman çok geniş ve kapsamlı bir etkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu çalışma ve yapıların insana ulaştırılmasının en iyi yollarından bir tanesi de sanat kitaplarıdır. Dünya sanatına hakim olabilmek için de tercih edilen en iyi sanat kitaplarını en uygun fiyatlarla Kidega siz değerli okurlara sunulmaktadır.
Çağdaş sanatın anlaşılabilmesi ve kavranması için de çağdaş sanat üzerine çalışma ve incelemeler gerekmektedir. Çağdaş sanat terimlerinden uygulamalarına kadar geniş bir konu içeriğine sahip olan çağdaş sanatın en iyi inceleme alanlarından bir tanesi yine çağdaş sanat kitaplarıdır. Çağdaş sanat kitaplarından yararlanarak insanların yeni sanat anlayışı, çağdaş sanat dalları ve eserleri hakkında çok ayrıntılı bilgi elde edilebilir ve alana dair terminolojik hakimiyet sağlanabilir.
Kidega siz değerli okurları için sanat kitaplarını bir kategori altında sunmaktadır. En iyi sanat kitaplarını incelemek için Kidega’yı ziyaret edebilir, en çok satan sanat kitaplarını en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.FİLTRE