Siyaset & İdeolojiler

0 kişi
Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika yönetimleri kendi tarihleriyle, değerleriyle ve toplumlarıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları bir süreçten geçiyor. Tunuslu seyyar satıcı Ebu Azizi’nin...
%5 25,93 ₺ 24,63 ₺
0 kişi
Batı düşüncesinin binlerce yıllık felsefe geleneği içinde şekillendiği haliyle, "akıl" kavramı, aşağı görülen "ötekiler", yani alt sınıflar, sömürge halkları, kadınlar, hayvanlar ve bir bütün olarak d...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Recep Şentürk’ün ilk çalışması olan bu kitap, modern Batı toplumunda sosyolojinin üstlendiği vazifeyi Müslüman Türk toplumunda bir toplumsal bilim olarak fıkhın gördüğünü dile getiriyor; fıkıh ile sos...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
Tükendi
%25 15,28 ₺ 11,46 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitaptta Mu kıtasının tarihçesi, Atatürk’ün Mu kıtası ile ilgili çalışmaları, Mu Mu kıtasında yaşayanlar ve masonluk konuları ele alınmıştır. Mu kıtasında yaşayanlar eski Uygur Türklerinin ataları...
18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 125. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarında (Diyanet Gazetesi, Diyanet Aylık...
%10 6,94 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya çapındaki bilim adamı ve hukukçumuz Ordinaryüs Profesör Ali Fuad Başgil bu eserinde, 27 Mayıs 1960 İhtilâli’nin sebeplerini tarafsız bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. İhtilâl’den bir a...
%27 11,11 ₺ 8,11 ₺
Tükendi
0 kişi
K. Marx ve F. Engels’in, anarşizm üzerine yazı, konuşma ve yazışmalarından derlenen Sur l’anarchisme et l’anarcho-syndicalisme (Editions du Progrés, Moscou 1973) adlı derleme yapıtını Fransızcasından...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma kamu yönetimini kuram ve uygulama yönüyle ve ulusal–global perspektiflerde ele almakta ve Kamu yönetimi bir kavram ve olgu olarak pedagojik üslupla incelenmektedir. Konu anlatımlarının, ulu...
%5 35,19 ₺ 33,43 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk belediye teşkilatı 1850'li yıllarda İstanbul'da kurulmuş. Belediye teşkilatlanmasında Fransa'dan etkilenilmiş. Üstelik bu etki, bir ilham şeklinde de olmamış; bir kurumu, bir usulü, bir düzenlemey...
%8 22,22 ₺ 20,44 ₺
Tükendi
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
Tükendi
%10 23,15 ₺ 20,83 ₺

FİLTRE