Siyaset - Politika

0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân’dan aldığı dersle telif ettiği Risale-i Nur, yazıldığı zor şartlardan bugüne bu ülkede ve başka diyarlarda milyonlarca insanın hidayetine vesile oldu. Milyonlarca ins...
%30 27,75 ₺ 19,43 ₺
0 kişi
Bugün hepimiz, politik varsayımlarımızdan bazılarının sorgulanmasını gerektiren bir geçiş aşamasında yaşıyoruz. Sadece iktidarı nasıl alacağımızı değil, ne tür bir iktidar istediğimizi ve belki de dah...
%32 42,60 ₺ 28,97 ₺
0 kişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükümeti’ni kurma görevi verilen Binali Yıldırım iki yıl başbakanlık yaptı. Parlamenter sistemin son başbakanıdır.Part...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla, enerji havzasıyla, jeostratejik konumuyla Orta Asya, 21. yüzyılın en gözde bölgelerinin başında geliyor. Dünyanın diğer bölgelerinin aksine Soğuk Savaş sonras...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Uluslararası ilişkiler alanı, tıpkı diğer sosyal bilim alanlarındaki gibi, tarihsel tecrübeleri bilimsel deneylerden elde edilen verilere eşdeğer bir kaynak anlamında kullanmak-tadır. Tarihi, politika...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
What influences the political representation of minorities? Does a non-core group pursue a certain pattern of collective political behavior, or does it have the ability to alter it through struggle wi...
%4 200,00 ₺ 192,00 ₺
%4 65,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
Her şey bundan 17 yıl önce başladı. AKP iktidara geldi ve “eski Türkiye”yi silerek “yenisini” yaratmayı vaat etti. Yıllar içinde adım adım, planlı bir şekilde tüm kurumlarıyla devlet çöküşe geçecek,...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Türkiyede uzun yillardır görülen çarpik yapilaşmanın ve kentlesmenin olumsuz etkllerinin Onlenmeesi amacıyla kentsel dönüşüm politikaları olusturulması elzem hale gelmls olup, bu doğrultuda bazı yasal...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu yıl meslekte 50'nci yılım! Dile kolay, yarım asır!.. Gazetecilikte geçen ve sadece halkın haber alma hakkı önünde eğildiğim bir yaşam... Baskılara, tehditlere, iftira ve ölüm tuzaklarına aldırma...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Anayasa hukuku alanında Türkiye'de son dönemde sürekli tartışma yaratan konulardan biri seçim olmuştur. 2014 yılından bugüne dek Türkiye'de 2016 yılı hariç her sene en az ya bir seçim ya da bir halkoy...
%16 60,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte bakanlıkların ve diğer merkezi yönetim birimlerinin teşkilatlarında yapılan düzenlemeleri anlatan...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kasım 1999da Seattle'da 'küreselleşme karşıtı hareket' ile ilişkilendirilen ilk protestolar ortaya çıktı ve kısa süre sonra neoliberal kapitalizme karşı küresel direnişin başlangıç noktası olarak anıl...
%30 27,50 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
*Terör ve Terörizm *Terörün Sosyo-Ekonomik Etkileri *Yöntem ve Metodoloji *Araştırmanın Bulguları
%15 22,50 ₺ 19,13 ₺
0 kişi
1914–1991 arası dönemi analiz eden “Diplomasi Tarihi II” kitabını yazmaya bizi yönlendiren en temel faktör kısa bir süre içinde üç baskı yapan “Diplomasi Tarihi I” kitabımıza meslektaşlarımızdan ve öğ...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Her ne kadar Soğuk Savaş'ın sona ermesi uluslararası toplumda kısa süreli bir travmaya neden olsa da teknolojinin gelişmeye başlaması ve artık uluslararası alandaki risklerle beraber tehditlerin çeşit...
%17 30,00 ₺ 24,90 ₺
0 kişi
Bu kitap, bu coğrafyanın yakın tarihini toparlayan uzunca bir köşe yazısı olarak kaleme alınmıştır.Dikkatli, özümseyerek  ve bir bütün olarak okunduğunda her satırı çok daha anlamlı bulunur ve olaylar...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Çevre konusu, siyasette yeterince yer bulmakta mıdır? Çevrenin korunması ve çevre bilincinin gelişmesine yönelik konular medyada yeterince kapsamlı ele alınmakta mıdır? Siber güvenlik ve çevre konular...
%17 27,00 ₺ 22,41 ₺
/ 748

FİLTRE