Kültür ve Toplum

8 kişi
Türkiye’ye Özel Önsözle“Bu kitap tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilims...
%30 69,98 ₺ 48,99 ₺
2 kişi
Türkiye’ye Özel Önsözle“Bu kitap tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilims...
%30 99,98 ₺ 69,99 ₺
2 kişi
Bu Ülke, Cemil Meriç’in “aynı kaynaktan fışkırdılar” dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı olmak isteği Meriç’in bütün çabasına her zaman yön vermiştir: “Bu sayfa...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
2 kişi
Bazı eleştirmenlerin “şeytanın avukatı” sıfatını yakıştırdıkları Gündüz Vassaf’ın “gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısı”yla sunduğumuz Cehenneme Övgü’sü, içimizde büyütüp yaşattığımız küçük...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yaşamını medyatik uygarlığın ötesinde, herkesten uzakta ve gizlice tamamlamış olan Guy Debord 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şahsiyetlerinden ve kahinlerinden biridir. Gösteriye katılmayı red...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Çağımızın önemli filozoflarından Baudrillard bu kitabında, çarpık tüketim anlayışını ele alıyor. Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey tük...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
"Bana içimin derinliğinde'ne olduğum sorulduğunda, bunda herkesin içinin derinliğinde ağır basan tek bir aidiyetin, bir bakıma kişinin derin gerçekliğinin doğarken ebediyen belirlenen ve artık değişme...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta öncelikle kişilerarası iletişimle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgiler, hem çocukların eğitiminde yararlı olabilir, hem de ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaları...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
1 kişi
McDonald’s nedir? Basit, işlevsel, modüler yiyecekler; parlak renklerle döşenmiş, ışıltılı mekânlar; birörnek giysili, genç, neşeli çalışanlar; mama sandalyesine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bir kere kayboldunuz mu, asla eskisi gibi olamazsınız. Televizyon dizileri kategorisinde gelmiş geçmiş en çok seyredilen dizilerden biri Lost. Peki her bir bölümü büyük tartışmalar yaratan ve takipçil...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
İçinde bulunduğumuz 2017 yılı Finlandiya’nın bağımsızlığını kazanmasının yüzüncü yıldönümü. Geride kalan yüz yıl içinde dünyanın gıptayla izlediği bir refah ve uygarlık düzeyine erişen Finlandiya, bun...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde yaşanan yabancılaşma insanımızı derin bir kargaşanın içine itmiştir. İyi, güzel, doğru vb. kavramlar konusundaki görüşler çarpıtılmış veya yok edilmiştir. Dil, Kültür, Yabancılaşma’da, yaşad...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Günümüzde büyük metropoller, küresel/yerel eksende yeniden şekillenen iktidar ilişkilerinin ana halkasını oluşturuyor. Küreselleşme diye adlandırılan çapraşık ve çok yönlü iktidar ilişkileri ağı büyük...
%25 36,50 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
Çağımızdaki sıkıntıların son derece yalın bir analizi... -J. G. Ballard, Daily Telegraph- Neşeli, iyimser ve parlak bir büyük fikirler yaratıcısı. -Bryan Appleyard, Sunday Times- Dünyanın en önemli dü...
%30 44,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
“İktisadın saf bir bilim olup olmadığı yönündeki tartışmalar halen devam ediyor olsa da, sosyal bilimler içinde benzersiz bir konuma sahip olan iktisadın, bu konumunu doğa bilimleri ile sosyal bilimle...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
İyiler Siyah Giyer’in ilk baskısı yayınlanalı iki yıl olmuş. Bu geçeniki yıl boyunca müziğin ritmi hiç azalmadı, alternatif müziklerin, rock’ın yükselişine tanık olduk. Elbette, ülkemizde rock müziğin...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Günümüz ortamında aklî, tarihî ve toplumsal gerçeklere rağmen, propaganda o kadar yoğun estirilmiştir ki, zayıf ruhları sarsmış, milletimizi yaralamıştır. Yıkmak, yapmaktan kolaydır; sadece bizim için...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Günümüzde bilime ve 19. yüzyıl modern bilim anlayışına yönelik bu tartışma özellikle sosyoloji için ilgi çekicidir. Sosyoloji 19. yüzyıl bilimidir. 19. yüzyıl yeni bilim anlayışından kaynaklandığı gib...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
Kültür ve Toplum Kitapları
Toplum sınırları belirli bir toprağa bağlı olan insan grubudur. İşte bu toplum yapısının en önemli özelliği kültürdür. Birlikte iletişim halinde yaşayan toplumlar kendilerine özgü bir kültür edinmişlerdir. Kültür, toplumun zaman içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerinin bütünüdür. Gelenekler, görenekler, örf ve adetler kültürün en önemli parçalarıdır. Kültür ve Toplumu bilimsel olarak inceleyen bilim Sosyoloji bilimidir. Sosyoloji toplum yapısını inceler. Kültür ve Toplum kitaplarının konusu çoğunlukla sosyolojik konuları kapsamaktadır.

Kültür ve Toplum Kitapları, sosyolojik dengeleri, kültürel değişim ve dönüşümleri, toplum yapısını, kültürün toplum içindeki yerini vs. gibi konuları incelemektedir. Toplum ve kültür kitapları sosyologlar ve konunun ilgilileri tarafından tercih edilen eserlerdir. Barındırdığı konular ve yapısı itibariyle her kesim tarafından okunması ve anlaşılması gereken eserlerdir. Kişisel bilgi birikimine katkı sağlamasıyla beraber, toplumsal dengelerin yerine oturması, maddi manevi kültürün kaybolmaması ve geliştirilip gelecek nesillere teslim edilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Kidega, en çok okunan ve en çok satan kültür ve toplum kitaplarını sizlere sunmaktadır.

Kültür ve Toplumun Unsurları
Kültür ve toplumu oluşturan içerisinde yer alan birçok unsur vardır. Bunlar toplum yapısının şekillenmesinde kültürel birikim ve aktarımda yer olan ve kültür ve toplum kitaplarının da konusunu oluşturan unsurlardır.
Dil; toplum ve kültür tapısının en önemli ögesidir. Toplumun iç ve dış kültürlerle iletişimini sağlamasının yanı sıra başlı başına da bir kültür ögesidir. Konuşma ve yazma dili olarak kaynaklarda yer alan dil, bütün kültürel birikimleri içerisinde barındırmaktadır.
Din; İnanış biçimleri milleti etkileyen bir unsurdur. Bu anlamda toplumun din yapısı da kültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Dinin toplum ve kültür üzerinde etkileri vardır.
Gelenek ve Görenekler; insanın toplum içindeki davranışlarını belirleyen etmenlerdir. Sözlü bir şekilde yayılan ve aktarılan gelenek-görenek toplumu etkilemektedir. Toplum ve kültür yapısının önemli unsurlarıdır.
Sanat; topluma ait duygu ve düşüncelerin, farklı yollarla yansıması ve yansıtılması toplumsal sanatını oluşturmaktadır. Müzik, resim, heykel, edebiyat vs. gibi bölümlere ayrılmıştır.
Toplum kültürü belirli bir birikimle oluşmaktadır ve oluşmaya devam etmektedir. Kültür canlıdır, nesiller boyu yaşanırken ve aktarılırken hareketliliğini kaybetmez, Toplum kültürü değişime açıktır. Kültür ögeleri kendi arasında belirli bir uyuma sahiptir. Kültür eleştirilmez bir varlıktır.
Kültür ve Toplum kitapları, toplumun kültürün yapısıyla beraber insanı da incelemeye alan kitaplardır. Konu uzmanları tarafından kaleme alınan kültür ve toplum kitaplarını Kidega, sizler için tek bir kategoride bir araya getirdi. Siz de en uygun fiyatlarla ve çeşitli ödeme seçenekleriyle kültür ve toplum kitaplarına sahip olabilirsiniz.FİLTRE