Sosyoloji Üzerine

9 kişi
Türkiye’ye Özel Önsözle“Bu kitap tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilims...
%40 79,98 ₺ 47,99 ₺
4 kişi
Güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir ilkeyi gözettik. O da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir. İnsan bilimlerinde gelişme sürec...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
2 kişi
Türkiye’ye Özel Önsözle“Bu kitap tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilims...
%30 110,00 ₺ 77,00 ₺
2 kişi
Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede incelemiş, uygarlık tarihi, kültür tarihi te...
%15 63,00 ₺ 53,55 ₺
0 kişi
Toplumsal ruh sağlığımıza ilişkin tespitler, yaşamın anlamına dair vasiyet! İçimizdeki öfke neden dinmiyor?Gülmeyi unuttuk mu?Kafayı en çok nelere takıyoruz?Nasıl korkusuz ve mutlu olacağız?Biz melan...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Hukuk Sosyolojisinin amacı, hukukçuya uğraş konusu olan hukukun kural ve ide boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek; hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini, etkilendiğini anlat...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Hiç tereddütsüz 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak görülebilir Michel Foucault. Onun önemi, her şeyden önce, çağdaş Batı felsefesinde tarihdışı niteliğe sahip olduğu kabul edilen “özne”...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, John Lechte hem yapısalcı kuramın gelişimi hem de bu yönelişe karşıt anahtar düşünürler üzerine odaklanıyor.John Lechte, elli başlığın her birinde karmaşık düşünceleri olağınüstü bir açıkl...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
Suç ve sapma, günümüz toplumlarının çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcadıkları problemlerin başında gelmektedir. Sapma ve suç kavramaları genelde birlikte kullanılır. Birlikte kullanılmaları tesa...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Öncüler;Scheler ve Mannheim'ın eserleri alanın ilk çalışmaları olarak kabul edilir.Marx, Comte, Durkheim ve Weber'in çalışmaları alanın gelişimine katkıda bulunur.Francis Bacon'ın; nesnel bilgiye ulaş...
%14 14,85 ₺ 12,77 ₺
0 kişi
Bu kitapta, 900.000 konut için verilen kredilerin dönmeyip eridiği, konut kredilerinin dövize endekslenmesinin önemli sorunlara yol açtığı, arazi ve arsa bedelleri için hem kredi kullanan konut üretic...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Günümüzde büyük metropoller, küresel/yerel eksende yeniden şekillenen iktidar ilişkilerinin ana halkasını oluşturuyor. Küreselleşme diye adlandırılan çapraşık ve çok yönlü iktidar ilişkileri ağı büyük...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Aydınlanma’nın, insanlar üzerinde bir dizi baskı kuran bir yanılsamalar çağı olarak görülmesi, postmodernizmle birlikte moda haline geldi. Toplum kuramları, büyük anlatılar olmakla eleştirildiler. 18....
%25 53,00 ₺ 39,75 ₺
0 kişi
“İster bir bilim adamı ister başka bir şey olarak ne yapıyor olursanız olun, işe her zamangündelik hayata ilişkin sorularla başlarsınız” diyor Georg Lukács. Bu yerinde uyarıyı sorgulamalarının merkezi...
%23 44,00 ₺ 33,88 ₺
0 kişi
Okulu terk, eğitim sistemi dışında kalan, eğitim hakkını kullanamayan veya kullanmak istemeyen gençlerin sorunudur. Son yıllarda öne çıkan bu konunun mercek altına alınması, bu gençlere dikkat çekmeni...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Günümüzde birçok toplumsal olguyu açıklarken Modernite Kuramı merkezî bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Modernizm üzerine farklı görüşler ortaya atılsa da, çağdaş insanın özgürleşmesinin ve bireysell...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Önemliydi, değerliydi, güçlüydü, üstündü, ama otoriter bir hegemon değildi. O, sevilen, sayılan, koruyucu, üretken, merhametli ve aynı zamanda büyülü güçler taşıyan, toplumun atası bir tanrıçaydı."An...
%20 23,50 ₺ 18,80 ₺
0 kişi
Max Scheler yaşadığı dönemde Avrupa’nın en etkili düşünürlerinden biri sayılıyordu. Sadece Husserl ve Heidegger’in değil, Martin Buber, Ortega y Gasset, Nicolai Hartmann, Ernst Cassirer, Gadamer ve Al...
%35 23,00 ₺ 14,95 ₺
0 kişi
Türkiye’de yaşanan Batılılaşma projesinin bazı boyutlarının 19. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşmeye başladığı hatta Tanzimat öncesine dayandığı söylenebilir. Ama bunun radikal bir Avrupalılaş...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
Sosyoloji Üzerine Kitaplar
Sosyoloji toplumu, topluma dair olayları ve kişileri inceleyen, araştıran, yorumlayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji üzerine kitaplar da sosyolojik konuların, araştırmaların yorumlamaların yer aldığı eserlerdir. Sosyolojik konular toplum ile alakalı konulardır. Sosyoloji bilimiyle ilgilenen sosyolojik araştırmalar yapan kişilere sosyolog denir. Sosyologlar, profesyonel ve akademik olarak araştırma yapan kişilerdir. Yaptıkları araştırmalar ve incelemelerde toplum ve sosyoloji üzerine konuları kaleme alarak sosyoloji kitaplarını yazmaktadırlar.
Sosyoloji kitapları toplum yapısının, toplumsal olayların, olayların toplum üzerindeki etkisinin, birey toplum ilişkisinin, toplum ekonomisinin vb. konuların yer aldığı eserlerdir. Konu ve inceleme alanı olarak oldukça geniş bir stratejide ilerleyen sosyoloji kitapları, kavram ve derinlik olarak da oldukça etkili olduğu eserlerdir.
Sosyoloji toplum üzerinde araştırmalarını yürütürken başta psikoloji olmak üzere birçok bilim dalından da faydalanmaktadır. Arkeoloji, din bilimi, tarih, coğrafya gibi alanlar sosyolojinin etkileşim halinde olduğu başlıca bilimlerdir.
Sosyoloji üzerine ilk söylemler İbn-i Haldun tarafından ortaya atılmıştır. Eserlerinde toplumsal konu ve olayları irdeleyen filozof birçok düşünce ve fikir ile bilim insanlarına kaynak olmuştur. Yine eski dönem filozoflarından Farabi de sosyoloji üzerine söylemlerde bulunmuş, araştırmalara konu olmuştur. Sosyoloji bilim dalı olarak 19. yy da ismini duyurmuş ve geniş çalışma alanlarına sahip olmuştur.
Sosyoloji üzerine yazılmış birçok kaynak bulunmaktadır. Sosyoloji geniş konu yelpazesi ve köklü geçmişiyle araştırma, inceleme, yorumlamalara konu olmuştur. Dünya genelinde gelişme gösteren sosyoloji çalışmaları sosyoloji üzerine yazılan, en çok okunan sosyoloji kitapları ile milyonlarca okuyucuya ulaşmıştır. Kidega siz değerli okurları için sosyoloji üzerine kitapları bir araya getirerek sunmaktadır. Sosyoloji üzerine yazılmış, konu derinliği oldukça yüksek olan bu kitaplara sahip olmak isterseniz Kidega’yı tercih ederek sipariş verebilirsiniz.

Sosyoloji Kitapları
Sosyoloji kitapları, sosyologlar, aydınlar, araştırmacılar tarafından yazılan toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için yazılan kitaplardır. Akademik çevre tarafından araştırma ve inceleme alanı olarak tercih edilen sosyoloji kitapları, toplum ya da ilgili kişiler tarafından kültürel gelişim ve öğrenme amacıyla tercih edilmektedir.
Sosyoloji kitapları, her türde yazılabilmektedir. Başvuru kitapları, sözlükler ansiklopediler, kişisel gelişim kitapları gibi türlerin konusunu oluşturabilmektedir. Anket çalışmalarının, psikolojik ve toplumsal çözümlemelerin, bilimler arası ilişkilerin yer aldığı ve işlendiği sosyoloji kitapları hitap ettiği kitle ile ilgili yine aynı kitleye sunmaktadır. Kısaca toplumla ilgili konu ve araştırmaları yine topluma sunarak etkinlik göstermektedir.
Sosyoloji kitapları etkin yöntem ve yolları kullanarak kaliteli çalışmaları ortaya çıkarmaktadır. En iyi sosyoloji kitapları, en çok okunan sosyoloji kitapları, okunması gereken sosyoloji kitapları, Öf sosyoloji kitapları Kidega’da sizler için sunulmaktadır. En uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için sosyoloji kitaplarını Kidega’da sipariş verebilirsiniz.FİLTRE