Sosyoloji Üzerine Kitapları
(1258 ürün)

Sosyoloji Üzerine

0 kişi
İnsanlar genel olarak kuram okumaya pek hevesli değillerdir. Onu okullar, fabrikalar ve banliyöler ile seçimler, düğünler, grevler, oyunlar ve futbol maçlarından müteşekkil ‘gerçek dünya’nın üstünde s...
%22 48,00 ₺ 37,44 ₺
2 kişi
Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede incelemiş, uygarlık tarihi, kültür tarihi te...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Türkiye’deki girişimcilik araştırmalarında yeterince ele alınmadığı düşünülen sosyolojik bakış açısının önemi vurgulanmaktadır. Kitabın giriş kısmında özet bir biçimde aktarıldığı gibi, Ba...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Ramazan ayı geldiğinde memleketin en çarpıcı motiflerinden birini, iftardan sonra cami minareleri arasında yanan mahyalar oluşturur. Yazıyla ışığı birleştiren mahyalardan yayılan deyişlerden biri, çoc...
%23 36,50 ₺ 28,11 ₺
0 kişi
Toplum, hem bir gerçeklik hem bir kurgu; hem bir uzlaşım hem bir çatışma alanı. Sosyal teori, toplumun etrafındaki bu gerilimli alanı çözümleme girişimlerinin bir hasılası. Sosyal teoriyi anlamak mode...
%28 43,52 ₺ 31,33 ₺
0 kişi
Çağımızda, din ve toplum ilişkileri açısından ortaya çıkan evrensel boyuttaki büyük sarsıntıya paralel olarak, bütün dünyada, din olaylarının bilimsel, özellikle de deneysel ve sosyolojik incelenmesin...
%28 46,30 ₺ 33,34 ₺

Mit

0 kişi
Son birkaç yüzyıl boyunca mit alanında yapılmış çalışmaları temel alan bu inceleme, özünde disiplinlerarası bir soruşturma olarak değerlendirilebilir. Antropoloji, sosyoloji, psikoloji, edebiyat eleşt...
%22 17,00 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
Kollektif eylemler ve toplumsal hareketler günümüz toplumlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Şehirleşme insanların daha yoğun bir mekanda yaşamalarını sağlamış; sanayileşme ile sınıflar ara...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Sosyoloji insanların birbirleriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir, insanlar her zaman başka insanlarla ilgilenmişlerdir. Gazeteciler, yorumcular toplumun günlük yaşayışmdaki dikkati çeke...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
20. yüzyılın önemli Marksist düşünürlerinden Henri Lefebvre, praksisi diyalektikmateryalizmin çıkış ve varış noktası olarak tanımlar: Diyalektik materyalizmin amacı,praksisi berrak bir ifadeye kavuştu...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
0 kişi
21. yüzyılda bir karakter yapısı mı ortaya çıktı? Ülkemizde de bir dönem yaygın olarak okunan ve benimsenen Erich Fromm 1940'lı yıllarda Batılı toplumlara damgasını vuran "pazarlamacı karakter"den sö...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
"Sosyal teori çok yönlü bir girişimdir. Onun bazı en temel ilgileri, örneğin inceleme konusunun ne olması ve hangi prosedürlerin benimsenmesi gerektiği hakkında bir fikir birliği yoktur. Hem sosyal te...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
%23 22,50 ₺ 17,33 ₺
0 kişi
Sosyal politika, dar ve geniş anlamlara sahiptir. Sosyal politikanın dar anlamı, sadece çalışma hayatına dönüktür; geniş anlamıyla sosyal politika ise çalışma hayatı dışındaki tüm sosyal soru(n)ları g...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Sosyal bilim araştırmaları ve sorunsallarına ilişkin Türkiye’de yayınlanmış kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kitap, öğrenciler ve araştırmacılar için niteliksel yöntem hakkında temel bir başvuru ka...
%4 23,15 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Modernlik, çağdaşlık, ilericilik gibi “şık” kavramları çok seviyoruz. Ama onların anlamlarına dair ciddi bir merakımız da yok doğrusu. Çağdaşlık verili bir çağa uyumlu olmak anlamında kullanılıyor. Pe...
%25 29,62 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
"Çalışmayana ekmek yok"... Sorgusuz sualsiz kabul edilecek bir gündelik hikmet gibi geliyor kulağa. Kapitalist sistemin zihinlerde "doğallaştırdığı" bir kabul... Oysa biliyoruz ki, çalışacak iş bulabi...
%23 33,50 ₺ 25,80 ₺
0 kişi
Bu kitap Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji ders notlarından oluşmuştur. Felsefenin tanımı, büyük felsefe akımları Felsefe Yöntem ilişkisi gibi konuları içermekte aynı zamanda Hukuk Felsefesi ve Devlet aras...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
 Kavramsal Çerçeve - İşsizliğin Kavramsal ve Teorik Çerçevesi - Küresel İşsizlik Sorunu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de İşsizliğin Günümüzdeki Boyutları - İşsizlikle Mücadele:...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Eşitsizlik en önemli sosyal problemlerimizden bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda kontrol altına alınan eşitsizlik son yıllarda alabildiğine geri dönmüştür. Hepimiz problemin boyu...
%28 44,44 ₺ 32,00 ₺
/ 63

FİLTRE