Teknik Sözlükler

0 kişi
Türk diliyle ilgili bu çalışma on bir yıl sürdü, bir süre ara verdikten sonra yine araştırmaya girişildi. İncelenen kaynaklar Türk dili konusunda özgün araştırmaları-incelemeleri içerenler olduğu gibi...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
“Bakım Terimleri”, özellikle bakıma muhtaç engelli, kronik hasta ve ileri derecede yaşlılara yönelik tıbbî, sosyal ve manevî bakım hizmetlerinde kullanılan ilmi ve mesleki kelimelerden oluşmaktadır. B...
%32 45,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, 12 yıllık kapsamlı bir çalışma sonucu 3140 terimden oluşturulmuş bir biyoloji terimleri sözlüğüdür. Sözlük ortaöğretimden üniversiteye kadar tüm öğrenci ve eğitimcilere hitap edecek ş...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
0 kişi
Günümüzdeki en güncel ve kapsamlı "Türkçe-İngilizce Tarımsal Üretim Sözlüğü" olan bu çalışma, tarımsal üretim alanındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan boşluğu önemli ölçüde doldurabilecek bir...
%8 46,30 ₺ 42,60 ₺
0 kişi
Bu kitap; enstitüler, İletişim fakülteleri, meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerindeki hoca ve öğrencilerin, iletişim ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaların, bireysel olarak çalışa...
%8 23,15 ₺ 21,30 ₺
0 kişi
Farklı ülkelerden geniş bir yazar topluluğunun katkılarıyla oluşturulan Marksizm Sözlüğü, Marksizm alanındaki en yetkin ve kapsamlı çalışmalardan biridir. 400 madde ve 1086 sayfadan oluşan Sözlük, Tür...
%25 87,96 ₺ 65,97 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesinin öğretiminin 3. Kitabı olarak hazırlanan bu çalışma , 2.kitabımız olan”Osmanlı Türkçesi isim cinsinden Arapça kelime çeşitleri ve müştakları’nda da belirttiğimiz gibi sözlük hazırla...
%35 37,04 ₺ 24,08 ₺
0 kişi
Bu sözlük sermaye piyasası ile ilgili yüz dolayında kavram içermektedir. Sermaye piyasasında çalışmak isteyen ve çalışmakta olan herkesin bilmesi beklenen bu kavramlar, kilit mahiyetindedir. Bu sözlü...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Türkiye'nin 1980lerden beri artan ithalat ve ihracatı ile ge-lişen bankacılık sektörü bazı eksiklerimizide ortaya çıkarmış oldu. Bu eksiklerden biri de Türkçe - Ingilizce/Ingilizce - Türkçe Bankacılık...
%28 19,44 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Her branşta olduğu gibi, uluslararası ilişkiler ve diplomasinin de kendine özgü yerleşik bir dili bulunmaktadır. Gerek uluslararası resmi metinlerde olsun, gerekse medya organlarında olsun bu temel ka...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Kriminal Terimleri Sözlüğü, JKDB bünyesinde geliştirilen uzmanlık raporlarında terminoloji birliğini sağlamayı ve adli makamlar için rapor içeriklerini daha anlaşılır hâle getirmeyi amaçlayan bir eser...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğlere Göre Standartlaştırılmış Mesleklerde Terimler-Tanımlar-Kavramlar; Adalet ve GüvenlikAğaç İşleri, Kağıt ve Kağıt ÜrünleriBilişim TeknolojileriCam, Çimento ve Topr...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
Tükendi
%28 15,74 ₺ 11,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayınlanan Brundlandt Raporu sürdürülebilir kalkınma kavramıyla çevre ile insan olgularının bir bütünün parçaları olduğunu belge...
%22 14,81 ₺ 11,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nün ilk baskısı 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. Türk dili alanında yazılmış bütün gramerler ve 200’ün üzerindeki makale...
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
Tükendi
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
/ 2

FİLTRE