Tarih

0 kişi
“Askerlerimizin ruhunu kazanmak, bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir amaç, bir karakter yaratmak Allah’tan ve Medine-i Münevvere’de yatan Cenab-ı Peygamber’den sonra bize...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Türkiye'nin modernleşme deneyimi uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Geleneksel yapılar bu süreç içinde önemli ölçüde bir değişime tabi olmuş, bu çerçevede Sünnilerde ortaya çıkan farklılaşmalar kadar...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, ülke çapında son derece büyük tepkiler yaratmıştı. Siyasi gerilimin her geçen gün artmasıyla b...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Kırım’dan göçen sıradan bir Osmanlının, Mehmed Said Hâlet Efendi’nin “Hizmetkârlıktan” “Devlet Kahyalığı ve Padişahın Efendiliği”ne yükselmesinin çetin ve entrikalarla dolu enteresan yolculu...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
D-Day, Citizen Soldiers, Pegasus Bridge gibi İkinci Dünya Savaşı temalı eserler ile Eisenhower ve Nixon biyografileri gibi 25’ten fazla tarih kitabı yazmış olan ünlü Amerikalı tarihçi Stephen E. Ambro...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
0 kişi
Hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla kaçınmamış olan Türkler, bozkır ikliminin sert koşullarıyla da mücadele edebilmişlerdir. Ormanlar, bozkırlar ve su boyları Türkler...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
 Çağımızın en önemli eleştirmenlerinden René Girard, Günah Keçisi’nde zulüm metinlerini ve zulmü uygulayanların bakış açısından şiddet olayını anlatan tarihsel belgeleri inceliyor. Bu zulüm metinlerin...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Araştırmacı yazar Naim A. Güleryüz’ün, Türk Yahudilerinin yaşamına dair bir tür envanter teşkil edebilecek kitaplarının devamı niteliğinde olan ve tarih boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi yerleşim...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Turk tarihi ve kültürü araştırmalarında Göktürk dönemi özel bir yer tutar. Hem önceki dönemlerin aydınlatılması hem de sonraki dönemlerin daha iyi anlaşılabilmesi Göktürk döneminin iyi bilinmesine bağ...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Barthold’un ifadesiyle “İhatasının genişliği bakımından hâlâ eşsiz duran bir eser” olan Câmi‘ü’t-Tevârîh, “Türk tarihinin İslâm devrinde yazılan ana kaynaklarının en önemlisi” olarak kabul edilmektedi...
%26 29,00 ₺ 21,46 ₺
0 kişi
Kitap 20. yüzyılın en korkunç facialarından olan Hocalı soykırımını anlatmakta ve onun soykırım olarak dünyada tanıtılmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda "Hocalı'ya Adalet!" uluslararası bilgilendirme...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
19. yüzyılda Kafkas-Rus Savaşları ve bölgedeki diğer siyasal gelişmeler sonucu Abhaz nüfusun yüzde 60'ından fazlası Abhazya'dan sürgün edildi. Abhazlar'ın sürülmesiyle boşalan topraklar, başta Gürcüle...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Zile günümüzde Tokat’a bağlı bir ilçe merkezidir. Ne var ki Tokat’tan ayrı bir dünya gibidir. Zileliler kendilerini yakınlarında bulunan Yozgat, Amasya ve Çorum’a da ait hissetmezler. Enteresandır ki...
%4 125,00 ₺ 120,00 ₺
0 kişi
Türk devlet geleneğinde egemenlik anlayışının sembollerinden olan davul ve onun şekil bulmuş kapsamlı hali olan “Mehter”in geçmişi, kendine özgün müziği ile kökleri Orta Asya Türk kültürüne kadar daya...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Mustafa Imamović’in “Boşnakların Tarihi” kitabı, bir Boşnak tarafından, bilimsel tarafsızlıkla kaleme alınmış, Boşnak tarihinin önemli tüm dönemlerini anlatan ilk temel/referans eser olma özelliği taş...
%26 60,00 ₺ 44,40 ₺
0 kişi
Bizans tarihinde 730-843 yılları arasında ikonun kullanılması ile kullanılmaması hakkında ikon taraftarları ile ikon karşıtları arasında çekişme ve tartışmalar, şiddetli kavgalar sürgünler, ağır cezal...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Sarı Saltık 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğol baskı ve hâkimiyetinin acılarını tatmakta olan Selçuklu Anadolusu’nda II. Gıyaseddin Keyhusrev’in oğulları arasındaki saltanat mücadelesini takiben ilk...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak ve çalışkan pedagogu Satı Bey’den sadece on yıl içinde Arap milliyetçiliğinin öncü teorisyeni Satı el-Husri’yi yaratan süreç sadece kişisel bir dönüşüm hikayesi olarak...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
#1 New York Times Çok Satan#1 USA Today Çok Satan “Rus Ruleti… Çok kapsamlı ve ilginç bir kitap.” -New York Times Rus Ruleti, Donald Trump’a ABD başkanlığını kazandırmak için Moskova tarafından Bir...
%35 33,00 ₺ 21,45 ₺
0 kişi
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazıne...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
/ 1014

FİLTRE