Tarih

0 kişi
1850 sonrası Osmanlı devlet mekanizmasını ve iktisadi hayatını da anlatan bu çok değerli çalışma, Ereğli taş kömürü havzasında özellikle Bahriye Nezareti’nin 1865’ten 1908’e kadar ki yönetimini ele al...
%28 29,90 ₺ 21,53 ₺
0 kişi
Tarihe ilgi artmakta. Tabii ki popülarite, kalitenin yükseltilmesini de beraberinde getirmiyor. Tarih pop kültüre malzeme oldukça, ilmi boyutu zarar görüyor. Belki de kaçınılmaz. Zira bu coğrafya, ta...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
İyilik Yap Denize At - Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik "İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir!" İslam inancı on dört yüzyılı aşkın bir süredir hayırseverliği vaaz ediyor olmasına rağme...
%28 109,00 ₺ 78,48 ₺
0 kişi
“Hiçbir şeye baş eğmeyeceksiniz.Ne fukaralığa baş eğeceksiniz,Ne cehalete baş eğeceksiniz,Ne korkuya baş eğeceksiniz,Ne ahlaksızlığa baş teslimiyet göstereceksiniz.Ahlakı, imanı, idealistliği,Her şeyi...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tuncay Birkan büyük bir emeğin ürünü olan kitabında 1930-1960 yılları arası çıkan gazete ve dergileri tarayarak, kitaplaşmadan, okura sunulmadan kalmış satırlar arasında gezerek Cumhuriyetin erken dön...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Haziran 2012’de Batı Myanmar’da Budistlerle Müslümanlar arasında patlak veren şiddet olayları, daha önce dış dünyadan pek de ilgi görmeyen, dini topluluklar arasında büyüyen bir uçuruma işaretediyordu...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu eserde, dünya genelinde en fazla takip edilen gazetelerden biri olan İngiliz The Times gazetesinde 1919-1920 yıllarında yer alan Mustafa Kemal Paşa merkezli haber ve yazılar ile bunlarla ilgili değ...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bir dönemin ilginç kahramanları ve az bilinen olaylar. Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet, Türk Şiiri’ndeki iki büyük şairin ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer veren bir kitap... İsmai...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Üç kıtada 6 asır hâkimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı’nın dağılıp parçalanması, İslam beldelerinin küçük devletçiklere bölünmesi ve sömürgeleştirilmesi için, Haçlı ve Siyonist örgütler 150 yıl...
%22 26,00 ₺ 20,28 ₺
0 kişi
Günümüzün bilinen tarihinin ve bilimsel otoritenin görmezden geldiği öyle detaylar var ki bunlar insanın akıl sınırlarını zorlayacak türden… Günümüzde anlatılan bilimsel kuramlar ve klasik tarihin ort...
%34 25,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bu kitap çağdaş düşünen her kişinin kabul ettiği fikrin ana temasıdır. Asrın lideri demekle kastım şuydu. Atatürk, 1919 yılında başlattığı ve bütün çevresi emperyalist ülkeler tarafından çevrilmiş ola...
%40 15,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Anadolu’nun işgali sürecinde Nansen tarafından Milletler Cemiyeti'nin teklifi ile hazırlanan rapora dayanılarak gündeme gelen nüfus mübadelesinin, uluslaşma sürecindeki her iki toplumda derin sosyal v...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Meltem Uçar editörlüğünde hazırlanan Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yeraltı Su Yapıları kitapta Zafer Okutucu, Metin Sözen, Ali Yamaç ve Nusret Çam’ın yazıları yer almaktadır. Gaziantep bulunduğu...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Belgelere dayalı olarak kaleme alınan tarihi gerçekleri, akıcı üslubuyla, okuyucuya adeta bir masal tadında sunan Osmanlının Sonbaharı, Devlet-i Âliyye'nin en çetrefilli, okunması ve anlaşılması en zo...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
%25 32,40 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
İnsanlar bu gezegenin ‘kanseri’ midir? Yeryüzünün ve tüm canlı türlerinin varlığını tehdit eden, evrimdeki korkunç bir anomali durumunu mu oluştururlar? Bu sorular, insan ruhuna akıl ve yenilik yarat...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Ermeni tehciri gündeme gelirken, Kütahya Ermenilerinin farklı bir bakışla değerlendirildiği görülür. Özellikle tehcirin ilk başladığı dönemde, Kütahya’da mutasarrıflık yapan Faik Ali Bey’in merkezî yö...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%4 32,50 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Birinci Bölümde, çalışmamıza altyapı teşkil etmesi düşüncesiyle kısaca Trabzonh tarihi hakkında bilgi verdik. Bu çerçevede Trabzon kelimesinin kaynağı, şehrin kuruluşu, Türk hakimiyetinden önce ve son...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
/ 1051

FİLTRE