Divan Edebiyatı & Halk Edebiyatı

1 kişi
Divan Edebiyatı, geçmiş kültürümüzün eşsiz ve engin hazinelerinden biridir. Divan edebiyatını anlarsak kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız. İşte bu ese...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Şaka ve güldürü dünyanın en salgın hastalıklarıdır. Tıp bilimi bu hastalığa ne bir ilaç bulmuş, ne de bu hastalığı tedavi etmeğe uğraşmıştır. Eğer eczacılar gülmeyi bir ilaç gibi satsaydı, her doktor...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Günümüz Türkçesiyle MEB Tavsiyeli 100 Temel EserÖlümsüz Klasikler Dizisi Selim İleri’nin SunuşuylaDevlet Adamlarına Ve Her Sınıf İnsana 1000 Yıl Öncesinden Mesajlar Veren Bir İlk KitapKutadgu Bilig, T...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
"Kişi, içinde kendini bulduğu ürünlere daha bir ilgi duyuyor. Sanıyorum, bir sanatsal ürünü okurken geçmişini yeniden yaşama ve yaşamı yeniden kavrama gereksiniminden geliyor bu. Bu dürtüyle olacak, o...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Roma tarihi, yüzyıllardan beri hayal gücünü tetikler. Bunlar çok bilinen basit paralı askerler ya da kişiler olsa dahi: imparator Constantin gibi bilge. Neron gibi deli. Spartaküs’ün görüntüsüne baş k...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Doğu´nun efsane klasiklerinden biridir Kelile ve Dimne.Otoriteler bu yapıtı değerendirirken İslam Dünyası´nın siyasi bilgelik geleneğine milat kabul ederler onu.Hind masalları, Fars hikayeleri ve Arap...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk tasavvuf kültürünün önemli kaynaklarından biri olan Müfhid ü Muhtasar, tasavvufi düşünce ve yaşantıya dair faydalı ve kısa bilgileri içeren bir mesnevidir. Mesnevinin müellifi, daha çok kasideler...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ç. adında engelli bir öğrencim vardı. Çocuklar onunla alay ediyor, oyuna katmıyor, onu dışlıyorlardı. Bu kitabın içindeki “Badi ile Bidi” elime geçince hemen sınıfta okudum. Hiçbir yorumda bulunmadım....
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Şex Ehmede Fegir, yek ji van şa'iren Kurd en serdema mirektiyan e ku xwedi diwaneke mezin û giranbiha ye. heta niha ne nave wi, ne ji diwana wi ya ku nusxeya yegane VJ, ji aliye lekolineren edebiyata...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Mevlana’nın tarihi bir kişiliğe sahip olmasının yanında Mevlevilik gibi etkisi oldukça büyük bir tarikatın şeyhi olması müritlerinin ona olan sevgi ve hayranlıkları sonucu hayatının kerametlere dayana...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Galib Mehmed Esad Dede veya tanınan kısa adıyla Şeyh Galib (d. 1757, İstanbul - ö. 3 Ocak 1798,[1] İstanbul), Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf. 1757 yılında İstanbul´da doğdu. 9 Haziran 1791 ta...
%35 9,00 ₺ 5,85 ₺
0 kişi
Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadğı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır. Anonim halk edebiyatı, kim...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı, Tanzimat'tan sonra divan edebiyatı, halk edebiyatı ve dini-tasavvufi edebiyat olarak tasnif edilip incelenmeye başlamıştır. Bu da edebiyatların sınırlarının nerede başlayıp nerede bitt...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Vücudi ve Şahid-i Ma‘na’yı konu edinen bu çalışma temelde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Vücûdî’nin hayatı ve eserlerine ayrılmıştır. Daha önce Hayâl ü Yâr üzerine yapılan çalışmada bu konu h...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Türk Ninniler Hazinesi Kitabevi Yayınları
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Makaleler, Şiir Şerhleri, Orijinal Metin ÖrnekleriSeyyid İmadeddin Nesimi, Türk edebiyatının tesir sahası en geniş ve en şöhretli şairlerinden biridir. Onun bu haklı şöhreti; hakkında pek çok efsanevi...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Çağımız dünyasında insanların çoğu sürekli gerilim altında bulunmakta ve bazıları da ağır sorumluluk taşıyan meslek gruplarında çalışmaktadırlar. Yaşamın akışı ve günün gereklerine göre bazı çalışmala...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Kitapta Kars ilinin Arpaçay ilçesinde yapılacak baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalacak olan 5 köyde yapılan derlemeyle, Türk Halk Edebiyatı'na çeşitli ve zengin örnekler kazandırılmıştır.
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺

Divan Edebiyatı Nedir?
Türk edebiyatı olarak ifade edilen Divan Edebiyatı, Osmanlıların İslam kültüründen etkilenmesi sonucu oluşan edebiyat çeşididir. Divan Edebiyatı isim olarak Havas, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı olarak ta adlandırılmıştır. Fakat belli kaideler doğrultusunda gelişim gösteren Divan Edebiyatı, Şairlerin Divan Edebiyatı isimli kaleme aldıkları kitaplarda toplanmasından ötürü Divan Edebiyatı olarak isimlendirilmiştir.

Divan Edebiyatında Ölçü
Divan şiiri aruz ölçüsü kullanılarak yazılmıştır. Aşk, kahramanlık, doğum, ölüm, doğa olayları kullanılmıştır. Hece ölçüsü kullanılarak yalın ve saf bir Türkçe ile konular işlenmiştir. Şiir dizelerinde yarım uyak ve redif varken şiirin genelinde 7,8,11 ölçüsü hakimdir. İnsanın iç dünyasında yaşadığı olaylara yönelik yazılmış soyut bir edebiyat çeşididir. Özgünlükten uzak taklitçiliğe yer verilmiştir.

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
Divan Edebiyatı nazım birimi beyit olarak geçmektedir. Gazel, aşk, ayrılık, ölüm duygusu, çekilen hasret gibi lirik duyguların işlem gördüğü şiir çeşididir. İran edebiyatından esinlenerek yazılmış edebiyat türünün ilk beyitine matla son kısmına ise makta, en hoş beyitine ise beytül gazel denmektedir.
Gazelde tek konu işlenmiş ise yek ahenk gazel olarak ta adlandırılır. Beyit tamamında aynı güzelliğe sahip tek konu işleniyorsa yek avaz gazel denir.
Şair adının geçtiği beyit taç beyit, en güzel beyte ise beytül kasid denir.
Sonbahar ve İlkbahar mevsimi, kış manzaralarını, Kurban ve Ramazan Bayramı gibi konular nesib bölümünde anlatılır. Nesib kısmından asıl konuya geçerken yazılan beyitler girizgâh bölümünde nükteli bir dille anlatılır. Yazarın, şairin kendini övdüğü, karşılaşma yaptığı kısım ise fahriye bölümüdür. Bazı şiirlerde aynı ölçü kullanılarak uyakta gazel yazılması tegazzül bölümünün içinde yer alır. Kaside ve beyitlerde iyi temenniler ve dileklerin bulunduğu dua kısmı da bulunmaktadır. Bir kişiyi överek anlatılması ise Mehdiye bölümünde geçer. Son olarak Allah’ varlığı ve birliğinin anlatıldığı dua kısmı da tevhiddir.

Divan Edebiyatı Dönemi Ürünleri
Koşuk: Dört dörtlük nazım birimi kullanılarak, törenlerde söylenen aşk, ayrılık, güzellik ve doğa konularının işlendiği şiirlerdir.
Sav: Günümüzde kullandığımız atasözlerinin ilk ve seçici halidir. 
Sagu: Halk Edebiyatında yuğ törenlerinde ölen insanlar için söylenen ağıtlardır.
Destan: Osmanlıların tarih sahnelerinde yaşadıkları aile hayatından, savaş meydanlarına, zaferleri, göçleri mübalalı şekilde anlatılmasıdır.

Divan Edebiyatı
Hece ölçüsü kullanılarak, dört dörtlük nazım birimi ile yazılmış şiirlerdir. Doğaçlama halinde ozanlar tarafından saz eşliğinde söylenir. Ozanların birçoğu eğitimsiz usta çırak ilişkisi ile yetişmiş kişilerdir. Sözlü edebiyatın bir parçası olarak yalın ve sade bir dil kullanılmıştır.
Divan Edebiyatı başlığı altında geçen eserler nazım ve nesir olarak meydana gelir. Fakat Divan edebiyatında nazım olarak geçen şiir kısmı daha baskın gelmektedir. Şiirlerde kalıplaşmış düşünce ve konular ortak kalıpların dışına çıkılmadan anlatılmıştır. Divan şiiri denildiğinde akla gelen ilk temsilci Hoca Dehhani dir. Türk Edebiyatının içerisinde aldığı pay çok yüksektir.
Divan edebiyatının oluşum ve gelişiminde İslamiyet çok etki göstermiştir. Kur’an-ı Kerim, Dini bilimler, Osmanlı ve Türk kültürleri, İran Edebiyatı ve mitolojisi, Peygamber hikayeleri kaynak olarak kullanılmıştır.
Divan edebiyatı sanatçıları ve şairleri denildiğinde aklımıza ilk olarak; Hoca Dehhani, Mevlâna, Dede Korkut, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Nesimi, Şeyhi, Süleyman, Çelebi, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı, Ruhi-Fuzuli-Baki-Nefi-Nabi-Naili-Nedim-Şeyh Galip gelmektedir.

Türk Halk Edebiyatı Nedir?
Türk Halk Edebiyatı İslamiyet’ten önce halkın zevkleri karşılamak üzere meydana konan, Türk edebiyat ananelerini sürdüren kendine has dili ve üslubu olan orta tabaka edebiyatıdır.

Kidega Divan Edebiyatı kitaplarını bir kategori altında bir araya getirerek sunmaktadır. En çok okunan Divan Edebiyatı kitaplarına, En yeni Divan Edebiyatı kitaplarına, En popüler Divan edebiyatı kitaplarına En çok okunan Halk Edebiyatı kitaplarına, En popüler halk edebiyatı kitaplarına en uygun fiyatlarla Kidega’da ulaşabilirsiniz. Siz de bu kitapları satın almak isterseniz Divan Edebiyatı & Halk Edebiyatı Kitapları kategorisini inceleyerek sipariş verebilirsiniz.FİLTRE