Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki Durumu

Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda

Ebru Ceylan

Kitap Açıklaması

"Hu­kuk so­run­la­rı ya­nın­da eko­no­mik ve sos­yal so­run­la­rı da içe­ren önem­li bir ko­nu üze­ri­ne ça­lış­ma yap­mak is­ter­ken 5464 sa­yı­lı BKKKK.'nu ül­ke­miz­de yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Bu ge­liş­me­nin Türk hu­ku­ku­na et­ki­si­ni ve bu ko­nu­da­ki Av­ru­pa Bir­li­ği Hu­ku­kun­da­ki ve İs­viç­re Hu­ku­kun­da­ki yak­la­şım­la­rı kar­şı­laş­tı­ra­rak de­ğer­len­dir­mek için kap­sam­lı bir araş­tır­ma­nın ya­pıl­ma­sı ih­ti­ya­cı doğ­muş­tur. 5464 sa­yı­lı BKKKK.'nun uy­gu­lan­ma­sıy­la il­gi­li Yar­gı­tay'ın ka­rar­la­rı, bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır."

Kredi Kartı Sisteminin İşleyişi
Kredi Kartı Sistemindeki Hukuki İlişkiler
Kredi Kartı Çıkaran Kuruluşlar ile Üye İşyeri Arasındaki İlişki: Üye İşyeri Sözleşmesi
Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişki: Kredi Kartı Sözleşmesi
Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki İlişki
Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki SorumlulukEbru Ceylan Kitapları

35,00 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786053772354
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 236
Basım:
Ebat: 16x23 cm
Ağırlık: 372
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.