Yunus Emre Külliyatı (6 Cilt Takım)

Mustafa Tatçı

Kitap Açıklaması

1 - Yunus Emre Divanı İnceleme
2 - Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin
3 - Risaletü´n-Nushiyye Tenkitli Metin
4 - Aşık Yunus
5 - Yunus Emre Şerhleri
6 - Yunus Emre Divanı Tıpkı Basım

Yunus Emre Külliyâtı üst başlığıyla yaptığımız bu araştırma, birbirini takip eden altı kitaptan oluşmaktadır. Bunlar: 1. Cilt, Yunus Emre Divanı-İnceleme 2. Cilt, Yunus Emre Dîvânı-Tenkitli Metin 3. Cilt, Risaletü`n-Nushiyye-Tenkitli Metin 4. Cilt, Âşık Yûnus 5. Cilt, Yunus Emre Şerhleri 6. Cilt, Divan-ı Yunus Emre Tıpkıbasım” adlarını taşımaktadır. Elinizdeki bu araştırma, Yûnus Emre Divanı`nın tenkitli metni ve Divan`ın dini-tasavvufi unsurlarının tahlili hakkında bir denemedir. Biz bu denemede, Yunus`un edebi şahsiyetini, eserini ve eserinin tahlilini ilmi ve sistematik bir metotla incelemeye gayret ettik.

Araştırmamızın 1. Bölümünde yaptığımız tahlil, Yunus Emre`nin edebiyat tarihimizdeki yerini daha iyi belirlemek için geniş olarak kaleme alınmıştır. Kanaatimiz odur ki, klasik edebiyatımızla ilgili araştırmalarda, sadece metin neşri, edebiyat tarihimize objektif malzeme veremez. Doğru bir edebiyat tarihi yazabilmek için, klasik eserlerimizin sistematik olarak tahlil edilmesi gerekir. Gerçekte Yunus Emre Divanı gibi kaynak bir eserin tahlili, edebiyat tarihimize olduğu kadar kültür tarihi araştırmalarına da malzemeler verecektir. Yunus Emre Divanı`nın tahlilini, Dini ve Tasavvufi muhteva ile sınırladık. Böylece, ilgili mefhumlar daha geniş olarak ele alınmışlardır. Divan, bizim tahlilde uyguladığımız metotla, toplumsal unsurlar, tabiat unsurları, kozmik unsurlar (vs.) gibi, başka yönlerden de tahlil edilmelidir. Divan`ın tahlilini gerçekleştirebilmek için evvela kavramları, tavsifleri, benzetme unsurlarını ve mecazları belirledik. Sonra bu kavramları, konularına göre tasnif edip mukayese yoluyla tahlil ettik. Sistematik tahlil dediğimiz bu metot, bir nev`i eserin eserdeki bilgilerle açıklanması demek olduğundan, netice itibariyle objektiftir. Araştırmamızın birinci bölümü, üç ana konudan meydana gelmektedir. Bu ana konuların birincisinde, Yûnus`un hayatı, tarihi ve menkabevi kaynaklardan derlenen ilgiler ışığında yeniden ve muhtasaran yazılmıştır. İkinci kısımda, Yûnus`un eserleri, eserlerinin şekil ve muhtevası, dili ve sanatı ele alınıp işlenmiştir. Etüdümüzün temelini teşkil eden üçüncü kısımda ise, şiirlerdeki “dinî ve tasavvufî” kavramlar tahlil edilmiştir. Bu kavramlar, yaklaşık olarak beş yüz kadardır. Bütün bu kavramları biz, Din ve Tasavvuf şeklinde, iki başlık altında topladık. Din bahsini, itikat, ibadet, ahlak ve diğer dini unsurlar olarak ele aldık. Tasavvuf bahsini de, Vahdet-i vücût, elest meclisi, manevi mertebeler ve mefhumlar yönüyle değerlendirdik. İncelediğimiz bu ana konulardan elde ettiğimiz bilgileri, kitabın tertibine uygun olarak bir Sonuçta özetledik. Kullandığımız beyitlerin numaralarını, yine kitabın tertibine uygun bir şekilde sistematik indekste gösterdik. İndeksteki her beyit, ilgili konunun tahlilinde istisnasız değerlendirilmiştir. Gerek indekste ve gerekse tahlilde parantez içinde verdiğimiz numaralardan birincisi Divan`daki şiire, ikincisi ise beyite aittir. Eserin hazırlık safhasında birinci dereceden kaynak olarak kullandığımız kitap ve makaleleri ihtiva eden bir bibliyografyayı 1. Bölümün sonuna ilave ettik. Yazma divanların künyeleri 2. Bölümün girişinde tavsifli olarak verildiği için bu yazmalar bibliyografyada tekrar gösterilmemiştir.

Mustafa Tatçı Kitapları
166,67 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 3990000011333
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 2343
Basım:
Ebat: 165x235 cm
Editör: İbrahim Akkuş
Ağırlık: 3324
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.