Kitap Önerileri
181 Kitap önerisi var.

İnsan Haklarına Dair Kitaplar

10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir ve her yıl bugün İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Biz de, ayrım yapmaksızın her insanın doğuştan sahip olduğu haklarını konu alan insan hakları kitaplarından bir okuma listesi derledik. Listemizdeki insan hakları kitaplarını incelediğinizde, insan haklarını çeşitli şekillerde ele alan, temel insan hakkı mücadelesini anlatan ve insan değerlerini içeren kitapları göreceğiniz gibi insan hakları hukuku kitaplarına da rastlayacaksınız. Yeryüzünde yaşayan her canlının haklarının tanınması dileğiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Gününüz kutlu olsun!

2 kişi
Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasî sürgünde yazılan ve ilk kez 1945 yılında basılan Açık Toplum ve Düşmanları, 20. Yüzyıl'ınen etkili kitaplarından biridir. Bertrand Russell'ın "demokrasinin kuvve...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
"Dünyanın birçok bölgesinde devletlerin, dinlerin, ailelerin ya da okulların geliştirdiği toplumsal denetimler zayıflamakta ve normalle normaldışı, izin verilenle yasaklanan arasındaki sınır belirginl...
%30 26,85 ₺ 18,80 ₺
0 kişi
"Benimsemek, kendi içine kapatmak ve ötekine karşı kapanmak demek değildir.'Ötekini benimsemek' toplumsalsınırların herkese -hatta ve özellikle de, birbirine yabancı olan ve birbirine karşı yabancı ka...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
Çocuk haklarının amacı; çocukların toplumda mutlu, refah içinde ve sorunlarından arındırılmış bir şekilde yaşamasını sağlayacak kavramlar dizgesinin kurulmasıdır. Çocuk haklarının görünür kısmı ise sö...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
1 kişi
Etik, Aristoteles'in "insan için iyi"nin ne olduğunu soruşturduğu kitabıdır. O, belli bir insan için iyi olanla kent için iyi olanı aynı şey diye düşündüğü için, kent için iyi olanın ne olduğunu soruş...
%26 20,83 ₺ 15,41 ₺
0 kişi
- Anayasa Ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi - Hak Ve Özgürlükleri Sınırlama Ve Güvence Rejimi - Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki - Hakkın Ve Yetkinin Kötüye Kullanılm...
%15 105,00 ₺ 89,25 ₺
1 kişi
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev’den Emile’e, İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı’ndan İtiraflar’a, insanlık tarihinde çığır açan Aydınlanma düşüncesinin en öne...
%30 13,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Günümüzde insan hakları, hiçbir zaman olmadığı kadar kabul görüyor ve özellikle Avrupa’nın siyasi retoriğinde şiddetle destekleniyor; ancak somut gerçeklikte, Avrupa da dahil, her yerde ihlal ediliyor...
%15 41,00 ₺ 34,85 ₺
0 kişi
"Marcel Gauchet siyasallığın toplumları bir arada tutan şey olduğunu ama bunu bölünme üzerinden sağladığını düşünür. Birlik ve bölünme; bütün toplumları kuran bu iki boyut, yalnızca demokratik topluml...
%15 43,00 ₺ 36,55 ₺
0 kişi
Ortadoğu, hele Batılı bakış açısından, "sivil toplum" kavramına zıt çağrışımlarla algılanıyor: vesayetçi devlet yapıları, toplumu "devlet ve millet"le özdeşleştirip özerk sivil inisiyatifleri boğan re...
%15 30,50 ₺ 25,93 ₺
0 kişi
Evrensel Kültürler Akademisi 19-20 Aralık 2002 tarihinde, Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel'in başkanlığında barış üzerine bir forum düzenledi. Elinizdeki kitap, aralarında Paul Ricoeur, Julia Kris...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
İnsan hakları üzerine yazılar…Hukuk devleti kavramının özünü, bireyin devlete karşı sahip olduğu temel hak ve özgürlükler oluşturur. İktidar ya da devlet aygıtı da bu temel hak ve özgürlükleri koruma...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Amerika'da kapitalizmin hızla gelişmesinin sebep olduğu sarsıcı değişimlerden hoşnutsuzluk duyan Henry David Thoreau 1845 yılında yaşadığı kenti terk ederek bir göl kıyısına yerleşir. Burada iç dünyas...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran egemen devletin, söz konusu ‘ayrıcalığını’ bazen birileri kullanmaya kalkarsa, üstelik bunu bir tür ‘yasa’ya dayanarak yaparsa bu durumu nasıl ele almak gere...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
21. yüzyılın özgürlük manifestosu! Fransa’da 2 milyon sattı.Avrupa’da aylarca listebaşı oldu. Şimdi Türkçe..."Aydınlanma Kitaplığı"nın ikinci kitabı Öfkelenin’in yazarı Stéphane Hessel 94 yaşının baha...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
1 kişi
Said here zaman en etkili edebiyat ve kültür eleştirmenlerinden birisi olmaya devam edecek. –New York Times “Biz tarihimizin önemli bir kısmında kapalı bir toplum olarak bırakıldık. Biz görünmez in...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
İnsan hakları, yeryüzündeki herhangi bir devleti, toplumu ve hatta toplumsal kuralı değerlendirirken kullanılacak evrensel ve tarafsız bir ölçüt olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Bu haklar uluslararası...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Daha insancıl, daha adil bir düzen istedim. Direndim, insanları daha mutlu görebilmek için. Yaşam da bu değil mi zaten? Ben de yaşadım bir insan gibi. Kimseye boyun eğmedim. Alnımın teriyle ekmek para...
%35 33,50 ₺ 21,78 ₺