Kitap Önerileri
183 Kitap önerisi var.

Varoluşçuluk Nedir? Merak Edenlere Kitap Önerileri

Varoluşçuluk akımı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bilinirlik kazanmış bir felsefi akımdır. Varoluşçuluk hakkında kesin tanımlamalar olmamakla birlikte, varoluşun özden önce geldiği ilkesi savunulur. Yani varoluşçuluk insanın önce var olduğunu, daha sonrasında davranışlarıyla kendini şekillendirebildiğini anlatan bir öğretidir. Varoluşçuluk akımı başta felsefe olmak üzere, drama, resim, teoloji, psikoloji ve edebiyat gibi birçok dalı etkilemiştir. Bu yüzdendir ki farklı düşünürler tarafından varoluşçuluk ile ilgili kitaplar yazılmıştır. Biz de varoluşçuluğun edebiyattaki etkisini görebileceğiniz varoluşçuluk üzerine yazılmış en iyi kitapları sizler için listeledik. Varoluş kaygısı, varlığın anlamı, özgür insan ve dünyada insan olarak var olmak nedir gibi sorular sizi meraklandırıyorsa listemizdeki varoluşçuluk kitaplarını mutlaka okumalı, yazarların varoluşçulukla ilgili birbirinden farklı dünyalarına adım atmalısınız. Keyifli okumalar dileriz :)

4 kişi
Albert Camus çağdaş düşün ve yazın dünyasındaki saygın yerini yalnızca oyunlarıyla da, yalmızca "Sisifos Söyleni" ve "Başkaldıran İnsan"la da alırdı belki. Ama Camus'yü Camus yapan öncelikle anlatı ya...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
1 kişi
"Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır: intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir." Albert Camus, İkinci Dünya Sa...
%35 19,00 ₺ 12,35 ₺
1 kişi
"Kızgın, karşı konmaz, öfkeyle dolu, her şeyde aşırı, töreler konusunda görülmedik bir hayalleme sapışı taşıyan, bağnazlığa dek tanrısız... Bir iki lafla ben böyleyim işte" diyor, sadizm terimine adın...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
5 kişi
Düşünüyordu: “Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık....
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
16 kişi
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar'ı Berna Moran, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak niteler. Moran'a göre "Oğuz Atay'ın mizah gücü, duya...
%15 54,00 ₺ 45,90 ₺
2 kişi
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (1821-1881): İlk romanı İnsancıklar 1846’da yayımlandı. Ünlü eleştirmen V. Belinski bu eser üzerine Dostoyevski’den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Ancak daha son...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
11 kişi
Fydor Mihayloviç Dostoyevski (1821-1881): İlk romanı İncancıklar 1846'da yayımlandı.Ünlü eleştirmen V.Byelinski bu eser üzerine Dostoyevski'den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti.Ancak daha sonra...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
27 kişi
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (1821-1881): İlk romanı İnsancıklar 1846'da yayımlandı. Ünlü eleştirmen V. Belinski bu eser üzerine Dostoyevski’den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Ancak daha son...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
12 kişi
İlk kez 1915’te “Die Weissen Blaetter” adlı aylık dergide yayımlanan Dönüşüm, Kafka’nın en uzun ve en tanınmış öyküsüdür ve yayımlanmasının üzerinden nerdeyse bir asır geçmesine rağmen hâlâ tüm dünyad...
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
"Başkaldıran İnsan", başkaldırının kendisidir, ama ılımlı ve insanın boyutlarında. "Başkaldıran İnsan", adalete ve özellikle doğruluğa vurgundur, mutlak olan'ın iğvasından, mitoslardan, gurur, horlanm...
%35 37,50 ₺ 24,38 ₺
6 kişi
Varoluşçu edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olan Albert Camus, politik söylemlerle sesini yükseltmedi ama fısıldamasıyla bile depremler yarattı, çağdaşlarını derinden etkiledi. Keskin bir göz...
%35 31,00 ₺ 20,15 ₺
1 kişi
Dava yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan, yurttaşlık haklarının askıya alındığı, bir sivil itaatsizlik imasının dahi zulümle karşılandığı totaliter rejimlere dair bir öngörü ve eleştiri...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
5 kişi
Cumartesi ve pazar günleri, varolmanın tatlı hafifliğinin geleceğin derinliklerinden yükselip yanına vardığı duygusu içindeydi. Pazartesi, benzerini bundan önce hiç tanımadığı bir ağırlıkla çarpıldı....
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
1 kişi
Fernando Pessoa, 1935’te öldüğünde, sandığında bıraktığı yapıtlarının sayısını kimse tahmin edemezdi. Onun elinden çıkmış şiirlerin, yazıların altında genellikle başka imzalar vardı. Ama bunlar yalnız...
%35 48,00 ₺ 31,20 ₺
2 kişi
Martin Heidegger’in başyapıtı Varlık ve Zaman 1927 yılında yayımlandı. Bu kitapta Heidegger, insanın dünya içindeki varoluşunu (Dasein’ı) özgün bir yöntem ve terminolojiyle çözümleyip açıkladı. İnsanı...
%25 56,00 ₺ 42,00 ₺
2 kişi
“İnsan olmak, gerçek insan, etiyle kemiğiyle insan olmak bile ağır gelir bize. Utanırız bundan, insan olmayı yüz karası sayarız, benzeri olmayan toplumsal birtakım insanlar olmak için çabalarız. Ölü d...
%35 11,00 ₺ 7,15 ₺
0 kişi
Güzel ve hırslı oyuncu Régine, Fosca’yla tanışıp onun hakkındaki inanılmaz gerçeği öğrendiğinde büyük bir saplantının içine çekilir. Başarıları, ölümsüzlüğe lanetli bu adamın anılarında sonsuza kadar...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kayıp Zamanın İzinde ve Ulysses’le birlikte modernist roman türünün ve aynı zamanda Dünya Edebiyatı’nın başyapıtlarından olan Niteliksiz Adam tam metniyle 4 cilt halinde, M. Sami Türk’ün çevirisiyle T...
%25 171,00 ₺ 128,25 ₺
0 kişi
Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli yanıtlar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’ye göre kötümserl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tüm eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de Pirandello, insanın varoluşu ve kimliği üzerine eğiliyor. Halim selim bir adam olan Vitangelo Moscarda’nın tüm hayatı, karısının bir gün kendisine sorduğu ve...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺