Kidega Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR
1.1. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : KLE Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Adresi : İkitelli OSB, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, YTÜ Teknopark Sok. No1/Z01 Başakşehir, İstanbul
Telefon : +90 212 407 1020
Fax : +90 212 407 1022
Eposta adresi : info@kidega.com
Mersis : 0564055578200018
1.2.ALICI
MADDE 2: KONU
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.kidega.com internet sitesi veya Kidega Mobil Uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve toplam satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2.2 İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.kidega.com sitesinde veya Kidega Mobil uygulamasında (“Kidega”) işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulur. 
2.3 SATICI, İşbu Sözleşme’nin kurulmasını takiben ALICI’ya elektronik posta yolu ile Sözleşme hüküm ve koşullarını iletecektir. Sözleşme, SATICI tarafından da muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman Kidega web sitesinden veya uygulamasından veya Satış Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır.
MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 3.1. ÜRÜNLER Ürünlerin adı, adedi, birim ve toplam fiyat bilgileri aşağıdaki gibi olup söz konusu ürünler ALICI tarafından da onaylanmıştır:
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
3.2. TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Teslimat adresine ürün sevkiyatlarına ürün Kle Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 iş günü içinde kargo yolu ile başlanacaktır. Kargo ücreti Türk Lirası’dır ve ALICI tarafından sipariş bedeli ile birlikte ödenecektir. Kidega internet sitesinde veya mobil uygulamasında yer verilen kampanyalar kapsamında SATICI tarafından kargo bedelinde indirimler veya muafiyetler sağlanması mümkündür. 
MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.kidega.com internet sitesinde veya mobil uygulamasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik olarak onaylamakla, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve kargo bedeli dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak SATICI tarafından kendisinin bilgisine sunulduğunu kabul ve beyan eder. 
4.2. ALICI, Kidega’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz. ALICI’nın bu hükme aykırı her türlü davranışı sebebiyle doğabilecek hukuki, idari ve cezai sorumluluk münhasıran ALICI’YA aittir. ALICI’nın bu hükme aykırı herhangi bir davranışı sebebiyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları için ALICI’ya karşı her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır. 
4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler kapsamında açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Elektronik içerik satışlarında siparişin SATICI’ya ulaşmasını müteakip 30 gün içinde ürün ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir. 
4.4. Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı sorunlar nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca satılan ürünlerin ALICI’ya ayıpsız ve sipariş sırasında belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesi anına kadarki hasar ve riskler SATICI’ya aittir. Ürünler ALICI’dan başka bir kişi veya kurum tarafından teslim alınacak ise söz konusu kişi veya kurumun ürünleri teslim almamasından SATICI sorumlu değildir. ALICI ürünleri teslim alma anında ürünleri kontrol ederek üründe kargo firmasından kaynaklı bir sorun görmesi halinde ürünü kabul etmemek ve bu duruma ilişkin olarak kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. 
4.6. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında yapılan ödeme iptal edilir ise, SATICI’nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.
4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'nın ödeme yükümlülüğünün ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin SATICI'ya ödenmemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle SATICI'ya ödenmemesi hali durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu durumda nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.
4.8. SATICI mücbir sebepler veya kendisinden kaynaklanmayan olağanüstü durumlar sebebiyle sipariş konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişini iptal edebilir veya sözleşme konusu ürünün varsa başka bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir ve/veya teslimat süresinin teslimata engel olan olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir. ALICI'nın siparişi iptal etmeyi talep etmesi halinde SATICI 10 gün içinde ürün bedelini iade etmekle yükümlüdür. Söz konusu iade yükümlülüğü ALICI’nın ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde ürün bedelinin ALICI’nın iptal talebinden itibaren 7 gün içinde bankaya iade edilmesi sureti ile yapılır. ALICI, SATICI tarafından bankaya 7 gün içerisinde ürün bedeli iadesinin yapılmasını müteakip söz konusu iade bedelinin ALICI’nın banka hesabına geçirilmesinin bankanın sorumluluğunda olduğunu ve SATICI’nın müdahale alanının dışında kaldığını, bankadan kaynaklanan sebeplerle SATICI tarafından iade edilen tutarın kendi hesabına geçirilmesinin 2 ila 3 haftayı bulabileceğinin bilgisi dahilinde olduğunu ve bunu kabul ettiğini beyan eder. 
4.9. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.10. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.11. SATICI’nın, sipariş konusu ürünün yerine getirilmesinin imkânsız hale gelmesi sebebiyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir durumda olursa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.12. Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile SATICI’dan ürün satın alamaz.
MADDE 5: CAYMA HAKKI
5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI cayma hakkını SATICI tarafından Kidega internet sitesinde ve mobil uygulamasında açıklanan prosedüre uymak suretiyle kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
5.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Kidega internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında açıklanan anlaşmalı kargo şirketlerinin kullanılması şartıyla SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması gerekmektedir. ALICI tarafından cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya ulaşması halinde SATICI söz konusu talebin kendisine ulaştığını ALICI’ya yazılı olarak bildirecek ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
5.3. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde yurtiçinde kargo yolu ile yapacağı ürün aidelerinde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Yurt dışına yapılan teslimatlarda cayma hakkının kullanılması halinde ürünün kargo yolu ile iadesinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
5.4. ALICI’nın kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple cayma hakkına konu edilen malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
5.5. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre aşağıda sayılan sözleşmelerde ALICI’nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir:
- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. - Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.6. Yukarıda 5.5. maddede belirtilen hususların dışında ALICI yukarıdaki bölümlerde belirtilen süreler ve usul içerisinde cayma hakkını kullanmaz ise bu hakkını kullanma imkanını kaybeder.  
MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME
6.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
6.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer verilmeyen hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

MADDE 7: SON HÜKÜMLER
7.1 Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersizliği, sözleşmenin geçerliliğine halel getirmeyecektir. 

7.2 Yedi (7) maddeden oluşan bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı anda yürürlüğe girer. 
SATICI: KLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ