GECEAKADEMİ EĞİTİM DAN.BİLİŞİM

GECEAKADEMİ EĞİTİM DAN.BİLİŞİM MNG Kargo ile gönderim yapmaktadır.
30 TL ve üzeri Kargo Ücretsiz

GECEAKADEMİ EĞİTİM DAN.BİLİŞİM Kitapları
0 kişi
Ondokuzuncu yüzyıla kadar deniz savaşlarında kullanılan silahlar sadece top ve tüfekten oluşmuştur. Büyük devletlerin silahlanma yarışları ve savaşlar sonucunda bunların yeterli gelmemesinden dolayı y...
18,00 ₺
0 kişi
Günümüzden yaklaşık 250 yıl önce William Heberdan tarafından Londra Kraliyet Tıp Akademisinde bir makale sunulmuştur. ‘Some account of a disorder of the breast’ isimli makalesinde Heberdan, anjina pek...
12,00 ₺
0 kişi
Ekonomi, insan davranışlarının iktisadi yönünü inceleyerek, kıt kaynaklarla ihtiyaçlar arasında dengeyi bulmaya ve böylece toplumsal refahı artırmaya yönelik kuralları ortaya koymaya çalışmaktadır. He...
21,00 ₺
0 kişi
Ezan…Büyük davet…Ezan; İslam aleminin en temel ibadetlerinden biri olan namaz ibadetini, günde beş vakit bizlere bildirerek, bu ibadete icabetimizde önemli rol oynayan bir unsurdur. Türk din musikisin...
15,00 ₺
0 kişi
Postmodern roman, modern romanın yarattığı yenilik ve değişim hareketinin ardından ortaya çıkar. Bu yenilik ve değişim, roman tarihinde köklü bir estetik kırılmanın sonucudur. Modern roman, pek çok aç...
20,00 ₺
0 kişi
Zeydiyye’nin hadis anlayışını içeren ve 2005 yılında bitirilmiş olan bu tez, başlangıçta, Yemenli ibnu’l-Vezir (v. 840/1436) ile sınırlıydı. Onun örnekliğinde Zeydiyye’nin hadis anlayışı incelenecekti...
20,00 ₺
0 kişi
İslam inancına göre şeriat, semavi olarak kabul edilen bir dine dayanan hükümler bütünüdür ve bu hükümleri tebliğ eden peygamberlere nispeten farklılık arz edebilmektedir. Semavi dinlerdeki ayrılık ko...
36,00 ₺
0 kişi
Bibliyografya çalışmaları ilim dünyası açısından doğru ve kapsamlı bilgiye ulaşmanın yanı sıra konular hakkında genel kaynaklara işaret etmesi açısından nitelikli yayınlardır. Kitap, makale, ansiklope...
16,00 ₺
0 kişi
Sürekli değişimin yaşandığı günümüzde, hızlı karar verme ihtiyacının ortaya çıktığı, müşteri memnuniyetinin önem ve değer kazandığı, aynı zamanda değişen ve gelişen personel kalitesi ve istekleri sonu...
32,00 ₺
0 kişi
Bir yakarış kopar ve aniden düz­lükte bulurlar kendilerini Ve adamla huysuz, nefessiz kal­mış at, Kaygan kumların üstünde Tek başınalar, bir toz girdabının sesiyle Ateş yılanının rüzgârlarla birlik­te...
35,00 ₺
36,00 ₺
0 kişi
Sanayi devrimleri, insanlığın son 300 yıllık gelişimini yansıtmaktadır. Bu devrimler, aydınlanma, bilimsel bilgi üretimi ve uygulamadaki deneyimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlığın bugünkü...
19,00 ₺
0 kişi
Thank you so much thanks to you, which gave us success in servicing the young and future generations of Turkish I hope that this work can bring a small role in serving the sporting community of the co...
20,00 ₺
0 kişi
It is known that the pathogenesis of human cancer involves the accumulation of multiple molecular anomalies. ese molecular changes can be listed as DNA sequence changes (point mutations), loss of hete...
18,00 ₺
0 kişi
Mehmet Güneş Açıkgöz, “Koro Müziğinde Yeni Örnekler” adlı verimiyle, 21.y.y’ın ilk yirmi yılını geride bıraktığımız bu günlerde, koro yazınımıza, toplumsal müzik belleğimize ve koro eğitimine çok değe...
32,00 ₺
0 kişi
Yemek, her canlı varlığın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hayat boyunca gerçekleştirdiği bir uğraşısıdır. Turizm sektöründe; yerli ve yabancı konukların yeme-içme ihtiyaçlarını damak ve göz zevkin...
168,00 ₺
0 kişi
Anadolu insanının farklı bölgelerde ürettiği müzik ve inanç sistemlerinin toplumsal ve geleneksel yaşamla olan ilişkisinin anlaşılabilmesi, bugün hızla değişerek ayrıntıların ve farklılıkların önemsiz...
21,00 ₺
0 kişi
Bu kitabında yazar, 2014 yılından sonra, Zazaca yazılmış olan 188 hikâyeyi analiz eder. Modern Zaza Hikâyeciliği-1 adlı eserde ise 2014 yılından önce yazılmış olan 276 hikâye analiz edilmişti. Bu şeki...
22,50 ₺
/ 3