A Kitap Kitapları

0 kişi
Etnik ayrılıkçı terör örgütü PKK, amacını gerçekleştirmeye matûf bir takım referanslar ortaya koyup iddiâlar öne sürmekle beraber, bugünlere sürekli tekrar edilen yanlışları, yapılmayan ya da ertelene...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Çalışma ya insan kişiliğini geliştiren olumlu bir araç ya da insanın mânevî varlığının gelişiminde bir kopuşa yol açan bir amaç hâline gelmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte çalışma, insan gelişimin...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
1876’da Abdülaziz’i askeri darbeyle tahttan indirenler, ilk yazılı anayasanın yürürlüğe girmesini sağladılar. Sonraki Anayasalar da askeri darbe yönetimleri tarafından veya olağanüstü dönemlerde hazır...
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
0 kişi
Cumhuriyet rejiminin Türkiye devleti ile özdeşleşmesi ile Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki yapılanmaların, düzenlemelerin “cumhuriyetin kazanımları” adı altında yüceltilmesi, sonraki dönemlerde bunlar...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan her canlının bir tarihi olduğu gibi her insan topluluğunun da yaşam mücadelelerinden oluşan bir tarihinin olması muhakkaktır. Muayyen bir kişi için anıları nasıl bir...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Dünyadaki kıt kaynakların hızlı şekilde tükenmeye başlaması ile birlikte, "çevreye duyarlılık" önem kazanmaya başlamıştır. Canlıların hayatını devam ettirebilmesi için kıt kaynakları etkin şekilde kul...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Dünya üzerinde çok hızlı değişim, gelişim ve yenileşim yaşanılmata, hızlı bir biçimde bilgiler üretilmekte ve bu bilgiler aynıoranda eskimekte ve ehemmiyetini yitirmektedir. Bu değişim, gelişim ve yen...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Milliyetçilik-coğrafya ilişkisi, milliyet sosyolojisinin teşekkül ettiği, milletlere özgün bir alanın inşa edildiği bir süreci ihtiva etmektedir. Milliyetçiliğin doğası itibariyle, farklı formları ve...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Yoğun, nöbetli çalışma koşulları özellikle sağlık çalışanlarının iş ve aile yaşam alanlarında üstlendikleri çeşitli rolleri yerine getirmelerini zorlamaktadır. Çalışanlar açısından yoğun iş temposu ve...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Ülkemizde siyaset bilimi, Türk siyasal hayatı ya da çağdaş siyasal akımlar alanında birçok eser verilmesine karşın düşünce tarihçiliği anlamında köşe taşları belli, demlenmiş çalışma sayısı bir hayli...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
1 kişi
Modern toplumlarında oluşmasında milliyetçilik belirleyici ideolojilerden biri olmasına rağmen anlaşılmasında çeşitli zorluklar bulunmaktadır.Bundan dolayı milliyetçiliğin ne olduğuna ilişkin tartışma...
%22 85,00 ₺ 66,30 ₺
0 kişi
Türkiye’de 1923-46 döneminde, muhalefete izin vermeyen otoriter tek parti yönetimi uygulandı. 1946’da çok partili yönetime geçilmesine rağmen, siyasi hayatta tek parti dönemi ideoloji ve uygulamaları...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
Kurulduğu yıllarda ve devamında Türklerle Rumların iç içe yaşadığı Ayvalık, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalı büyük güçlerin Yunanistan üzerinden Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü emperyalis...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İşyerinde kurulu sosyal ilişkinin ihtiyacı olan hukuk, sosyal haklarla zenginleşerek gelişmektedir. Hukuku sosyalleştiren bu sosyal hakların en önemli özelliği evrensel nitelikte olmamasıdır. Bu özell...
%22 32,41 ₺ 25,28 ₺
0 kişi
Günümüzde Batı dünyası dışında kalan dünyanın geri kalanının evrimi konusundaki klâsikleşmiş varsayımların çoğuna ters düşen çeşitli sosyal, kültürel ve politik durumlar yaşanmaktadır. Bu hâl, daha ön...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Türk işçi hareketi, doğuş ve gelişim dönemleri boyunca yaşadığı çok özel tecrübeye rağmen bugün önemli bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Bu nokta bir boyutu ile ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmele...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
Bu kitap; “Allah Resûl aşkıyla yandım, bittim, kül oldum” diyerek “hakk-el yakîn” idrakiyle bir ömür Allah ve Resulü’nün davasında ifna olmuş bir “remz şahsiyet”i anlatma iddiasında değildir.Bu kitap;...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
İşyerinde kurulu sosyal ilişkinin ihtiyacı olan hukuk, sosyal haklarla zenginleşerek gelişmektedir. Hukuku sosyalleştiren bu sosyal hakların en önemli özelliği evrensel nitelikte olmamasıdır. Bu özell...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
21. yüzyılın ilk on yılını tamamladığımız bu dönemde, Türkiye ve dünya yeni sorunlar ve bu sorunlara karşılık yeni umutlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, her alanda...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
Osmanlı yenileşme hareketlerinden, Cumhuriyet modernleşmesine kadar tüm yenileşme ve modernleşme hareketlerimiz; beşerî bilimcilerle, fikir ve siyaset adamlarının en temel tartışma alanlarından birini...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺