Açılım Kitap Kitapları

0 kişi
Bu kitapta, John Lechte hem yapısalcı kuramın gelişimi hem de bu yönelişe karşıt anahtar düşünürler üzerine odaklanıyor.John Lechte, elli başlığın her birinde karmaşık düşünceleri olağınüstü bir açıkl...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
Küreselleşme modernleşmeye, teknolojik ve bilimsel ilerlemeye bağlı ve tersine çevrilemez sosyolojik bir olgu mu; yoksa 'Yeni Dünya Düzeni'nin diğer bir adı mıdır?- Bu süreçte ulusal kimlik kayıp mı o...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
•Düşüncenin oluşumunda kavramların misyonu nedir?•Kavramlaştırmanın sosyal, değersel dayanakları nelerdir?•Güncel kültürde kullanılan kavramların gelenekle ve modernle ilişkileri.•Güncel kültürü ve to...
%22 55,00 ₺ 42,90 ₺
0 kişi
Şüphesiz değişim her alanla ilgilidir.Çünkü bütün varlıklar;var olma,varlığını sürdürme ve son bulma sürecinden geçmektedir.Bu basamaklar arasındaki farklı düzeylerdeki devinim değişmeyi meydana getir...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
1 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Garbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın, Lenn...
%22 180,00 ₺ 140,40 ₺
0 kişi
*Vargıların kökeninde bulunan ve düşünce hayatını yönlendiren öncüller, bilginin üretimi, kullanımı ve toplumsallaşmasında nasıl bir fonksiyon üstlenir?* Bilginin zihniyet (bilinç) inşasındaki rolü, z...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
- Modernite gerçekten nedir, onu nasıl tanımlayabiliriz? - Modernitenin alt yapısını oluşturan paradigmaları ve temel kurumları nelerdir? - Temel espirisi sayılan sekülerleşme çerçevesinde modernite-d...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
İnsanların vakit öldürmek icin cırpındığı zamanlar bitti. Artık vaktin ölü olarak doğduğu, bir gelecek ufkunun yerini "hemen şimdi"nin aldığı cağda yaşıyoruz. Daha 1945'te Va-Nu Akşam gazetesindeki kö...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
 Dekalog’un temel kurgusunun üzerine oturduğu tez ve aynı zamanda kitaba ismini veren fikir, modernizmin ve ulus-devletlerin metafizikten arındırılmış, tamamen rasyonel bir aklı temsil ettiği klişesi...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Modem siyasetin kurucu ilkesi egemenlik. 16. yüzyıldan beri insanların özgürlüğünün anlama sorumluluğuna indirgeyen bir anlayışla şekillenir. Böylesi bir algılama biçimiyle insan, kendi tarihini kendi...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Batılı karar mekani̇zmaları büyük oranda i̇nternetten bahsederken yerel ve küresel sınırların açık bi̇çi̇mde çi̇zi̇lmi̇ş olduğunu varsayarak konuşmayı sürdürüyorlar. Fakat gelin görün ki bu hi̇çbi̇r z...
%22 55,00 ₺ 42,90 ₺
0 kişi
İlk olarak kullanıldığı 19. yüzyıldan bu yana hakkında çok fazla yazılıp çizilen İslamcılık kavramının genel ve akademik söylemde kullanışlı olup olmadığını incelemek başlı başına önemli. İslamcılık h...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Acaba en önemli rasyonalizm ve özgürlük filozoflarının aynı zamanda kaderci oldukları tutarlı bir şekilde gösterilebilir mi? Şayet bu yapılabilirse sorunlu özgürlük kavrayışına müdahalede bulunmayı mü...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
1990’lardan bu yana ürettiği bilimsel çalışmalarla Fransa’nın en önemli sosyologlarından biri olan Bernard Lahire, Türkçeye tercüme edilen bu ilk eseriyle Charlie Hebdo’nun ve France Inter’in eski dir...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
- İnsan ne oranda biyolojik-genetik ve ne oranda sosyo-kültürel bir varlıktır? - Bedenler toplumsal ve kültürel olarak olarak nasıl dizayn edilmektedir? - Çağdaş toplumlarda insan bedeni neden metalaş...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
- Aile sosyolojisi, nasıl bir disiplindir, gelişimi nasıl olmuştur? - Çağımızda aile kurumunun geçirmekte olduğu değişimler nelerdir? - Modernleşmenin aile üzerindeki etkileri nelerdir? - Alevi değerl...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
- Kültür kavramı etrafında yapılan tartışmalar, kültürün felsefi yorumları- Küreselleşme sürecinde, kültürel asimilasyon, kültürel egtegrasyon, kültürler arası farklar ve çatışmalar- Kültürel küresell...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
1950-2013 Yılları Arası Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık başlığı altında kaleme alınan bu çalışma, Türkiye’de bu konuda yapılan makale ve tez çalışmalarına dair verilerin yanında, çalışmanın...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Mahremiyetin üzülüşü teşhirci toplumun zaferi değil; yitimidir; çünkü gizlenecekbir şey kalmadığında gösterilecek de bir şey kalmamış demektir. Bu şartlar altında çağdaş beden endüstrisinin önü...
%22 17,00 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
Yoksulluk sorunu, siyasal aktörleri ve politikaları devre dışı bırakarak çözülebilecek bir sorun değildir. Bununla beraber geleneksel anlamda yalnızca politik aktörlerin üstesinden gelebilecekleri kad...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺