Adalet Yayınevi - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Anayasa Hukukunun 99 Konusu” adlı kitap, Anayasa Hukuku Genel Esaslar-Anayasa Hukuku I ve Türk Anayasa Hukuku-Anayasa Hukuku II derslerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yardımcı ders kitabı o...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabının 5. baskısında, daha önceki baskılardaki bazı eksiklikler giderilmiş, metnin gözden geçirilmesi yapılmış, bazı eklemeler gerçekleştirilmiş, doktrindeki yeni gelişme...
%10 82,00 ₺ 73,80 ₺
0 kişi
Hayrettin Çağlar 1972 yılında Adana'da doğdu. İlkokulu Zeytinburnu Kasabası ( Yumurtalık / Adana) İlkokulunda, orta ve liseyi ise Diyarbakır Anadolu Lisesinde tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Ü...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Vergi hukuku sadece teorik açıklamalarla öğrenilebilecek bir alan değildir. Teorik bilgi uygulamaya aktarılmadıkça, uygulamada ne şekilde kullanılacağı bilinmedikçe, ezber düzeyinde kalma tehlikesi bü...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Malvarlığına Karşı Suçlar (m. 141-169) başlığını taşıyan elinizdeki kitap öncelikle öğrencilerimizin ders notu ihtiyacını karşılamak için hazırlanmış olup kürsümüzde görev yapmış veya yapmakta olan ge...
%8 29,00 ₺ 26,68 ₺
0 kişi
Temel Ceza Hukuku Mevzuatı başlıklı bu çalışma başta Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere kürsümüz tarafından verilen Ceza Hukuku Genel Hüküml...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Bu kanun kitabının sekizinci basısından sonra Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında (7155 sayılı) Kanun* ile İcra ve İflâs Kanunu’nda UYAP ü...
%8 43,00 ₺ 39,56 ₺
0 kişi
Spor hukuku, günümüzde gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar, spor dernekleri ve vakıfları, spor kulüpleri, sporcular, teknik direktörler, antrenörler, hakeml...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın konusu dünyada zorunlu göçe muhatap olan ve yerinden edilmiş kişiler olarak adlandırılan sığınmacıları, mültecileri ve ülkesinde yerinden edilmiş kişileri uluslararası hukukun mevcut kur...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
“Ceza Muhakemesi Hukuku isimli kitabımızın dördüncü baskısını okuyucularımıza sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Çalışmamız, öncelikle öğrencilerimizin dersi takip etmelerini kolaylaştırmak ve teferruat...
%8 92,00 ₺ 84,64 ₺
0 kişi
Editörlüğünü gerçekleştirdiğimiz bu mevzuat çalışması, hâkim, savcı, avukat gibi uygulayıcı yargı mensuplarının, hukuk eğitimi gören öğrencilerin ve diğer ilgililerin pratik ihtiyaçları göz önünde bul...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
0 kişi
Adalet meslek yüksekokulu öğrencilerimiz mezun olup meslek hayatına atıldıklarında, maddî hukuk meselelerini çözmekten çok, adlî teşkilat içindeki yazı işleri ve icra daireleri gibi görev yerlerinde u...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
“Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler (Pratik Çalışma Kitabı)” isimli çalışma, öğrencilerimizin sınavlarda başarı sağlayabilmeleri için yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır.Çalışmada yazarların göre...
%8 68,00 ₺ 62,56 ₺
0 kişi
Spor Hukuku, son dönemlerde interdisipliner bir alan olma özelliği ile ön plandadır. Bu çerçevede; spor tahkim mahkemelerinin yargılama usulleri, spor kulüplerinin yapmış olduğu sponsorluk sözleşmeler...
%8 78,00 ₺ 71,76 ₺
0 kişi
2018 yılında ilk baskısı yayınlanan “Vergi Hukuku” adlı bu kitap, değerli meslektaş ve öğrencilerimin ilgilerine mazhar oldu. Öncelikle tüm okuyucularıma şükran borcumu ifade etmek isterim. Vergi huku...
%8 85,00 ₺ 78,20 ₺
0 kişi
Kişiler Hukuku kitabımızın 8 inci ve son baskısı Ekim 2016’da yapılmıştı. Arada geçen süre içinde yeni baskı yapma imkânımız olmadı. Öğrencilerimizin kitap ihtiyaçlarını fotokopi yoluyla karşılamak zo...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Miras Hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukukunun üçüncü alt dalını oluşturur. Amacı, kişiliği sona eren gerçek kişinin malvarlığının geleceğini düzenlemektir. Bu çerçevede, iki önemli sorunun cevabın...
%8 58,00 ₺ 53,36 ₺
0 kişi
“Eşya Hukuku” adlı çalışmamın ikinci cildini oluşturan bu kitabın konusu mülkiyettir. Kitapta mülkiyete ilişkin genel bilgilerden sonra, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, devremülk ve taşınır mülkiye...
%8 85,00 ₺ 78,20 ₺
0 kişi
“Eşya Hukuku” adlı çalışmamın üçüncü cildini oluşturan bu kitabın konusu sınırlı aynî haklardır. Bu çerçevede, önce sınırlı aynî haklara ilişkin genel esaslar üzerinde durulmuş, daha sonra sırasıyla i...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Ülkemizde, 12 Eylül Rejiminin yarattığı anayasal düzen ve uygulamalar zaten çoğulcu demokrasinin kurum ve kuralları açısından olumsuz nitelikler taşımaktaydı. Bu olumsuzluklara eklenen hâkim parti sis...
%8 53,00 ₺ 48,76 ₺