Akademi Titiz Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap Demokrat Parti iktidarının devrilmesi öncesindeki son ayı anlatmaktadır. Kitap iktidarın son ayını Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve dönemin gazeteleri ekseninde değerlendirmektedir. Son ay ve...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Mantık, aklın tüm insanlarda ortak bir işleyiş biçiminin olduğu varsayımına dayanan, akıl yürütmelerdeki düzenliliği formel bir dille ifade etmeye, onları denetlenebilir kılmaya imkân sağlayacak kural...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Çolpan'ın Yarkınay Adlı Piyesi İnceleme - Metin - Aktarma - Sözlük
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Temâsil, Fâik Âli Ozansoy’un 1913 yılında İstanbul’da yayımlanan şiir kitabıdır. Şairin ilk şiir kitabı Fânî Tesellîler’in devamı mahiyetinde olan bu kitaptaki şiirlerin çoğu daha önce Servet-i Fünûn,...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Cesur adımlar atmak, yöneticilerin yüksek performans elde etmeleri için hayati önem taşımakta. Bir, iki cesur hamle yapmak, değişimle başa çıkma olasılığını ciddi düzeyde artırır. Yöneticilerin istekl...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Tuhfe-i Sabrî an Lisân-ı Bulgarî, Sofya muhacirlerinden Mehmet Sabri tarafından 1879 yılında yazılmış olup, bilinen tek Bulgarca- Türkçe manzum sözlük olma niteliğin...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte Türk edebiyatında Azîzî mahlasını kullanan şairlerden bahsettik. Bunlar içerisinde biyografi kitaplarında bahsedimeyen fakat II. Bayezi...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, depremlerin tarihî kaynaklara yansımasının bir örneği olarak, 1719 büyük İstanbul depreminden sonra Receb el-Kostantinî tarafından kaynaklarında deprem, sel, yangın gibi olaylar genellikle m...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Stratejik bir kavram olarak iletişim, toplumsal yaşamın makrodan mikroya her alanında farklı form ve bağlamlarıyla hayatımızın neredeyse her anında yer almaktadır. Nitekim tarihsel akış içinde hemen h...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Kitap, İsveçli arşivci Börje Justrell'in doktora tezinin ön hazırlığı sırasında yaptığı uluslararası bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmesiyle ortaya çıkmıştır.Farklı ülkelerdeki arşiv bilimiyle a...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kitap, 1896'da Rus bir seyyahın Kore'ye yaptığı dört aylık seyahatin, 2. Abdülhamid için tercüme edilmesi ile oluşturulmuştur. O dönemin Kore'sini birçok yönüyle ele alan, ilginç bilgilerin bulunduğu,...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Akademik dünyada, girişimcilik öykülerini içeren bir kaynak olmak üzere, bu kitap; 58 yazar tarafından hazırlanan, 58 adet yaşanmış girişimcilik öyküsünü içermektedir.Bu kitaptaki öykülerin her birisi...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nde batılılaşmanın bir devlet programı haline gelmesiyle birlikte askeri, siyasi, iktisadi, içtimai, ve kültürel alanlarda pek çok değişiklikler olur.Tanzimat yıllarında açılmaya başla...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Cibran Halil Cibran'ın Ölümünün 80. Yıldönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
 Bu çalışma Zor Kullanma Yetkisi bağlamında Kolluk Gücü ve Özel Güvenliğin beden gücü ve copu nasıl kullanabileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Atak ve saldırılar kategorize edilerek, bunlara...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Sebk-i Hindi, Türk Edebiyatında da temsilcileri görülen şiir ekollerinden biridir. Bu şiir tarzı, Hindistan'da ortaya çıkmış; güçlü kalemleri ile İran ve Osmanlı coğrafyasındaki birçok şairi etkisi al...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
2013 sonunda Kiev'de başlayan olaylar; köklü değişimlere ve somut ilerlemelere sebep olsaydı, bu durum Rusya’nın hegemonik politikaları için gerçek bir tehdit olur ve periferisindeki ülkelerde de demo...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Fâik Âli'nin çeşitli zamanlarda kaleme aldığı şarkılarının bir kısmı dönemin kültür, sanat ve edebiyat mecmualarında yayımlanır, bir kısmı da dost meclislerinde dilden dile dolaşır. Bu kitapta okuyucu...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Modern ülkeler, okullarında verdikleri eğitim ile üç grup birey yetiştirmeyi amaçlarlar. ilki mesleki uzmanlığa sahip kişiler, ikincisi teknoloji kullanan uzmanlar ve üçüncüsü ise araştırma yapan uzma...
%10 200,00 ₺ 180,00 ₺