Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Dil öğreniminde kelime öğrenmenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bir dilin gramer kuralları ne kadar iyi bilinirse bilinsin, kelime hazinesi geniş olmadan o dil yeterince öğrenilmiş sayılmaz. Bu nede...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Üzerinden bir buçuk asır geçmiş olmasına rağmen, Divan Edebiyatı ile ilgili görüş ve düşünceler, bir türlü aynı noktalarda toplanamıyor. Tersine, en durgun ortamlarda bile söz ona gelip dayanınca azım...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Geçmişle ve geleceği birleştirmede arkeoloji şüphesiz en önemli disiplinlerden biridir. Belleğimizin ilk kırıntıları arkeolojik verilerdir. Geçmişi anlama ve yorumlama arkeolojinin, mimariden antropol...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, açıldığı ve ilk öğrenci kabul ettiği 2009 Ekim’den bu yana başta milletine ve sonra insanlığa hizmet...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
1937-2020 Yılları Arasında Türkiyede Doğudan Batıya Adalet ve Hürriyete Işık Tutanlar
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Ağızlarda bulunan söz varlıklarının tespiti, dile kelime kazandırmanın, dillerin zenginleşmesinin ana faktörlerinden biridir. Bu sebeple Adilcevaz Yöresi Söz Varlığı ve Dil İncelemesi adlı bu çalışma,...
%25 90,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Kadın araştırmalarını antropoloji, toplum bilimi, tıp, psikoloji, edebiyat ve estetik gibi disiplinler arası alanlarda görebiliriz. Modern dönemde bilinçlenen kadın, erkek kimliği karşısında silik kad...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
“Hitabet” belirli bir konu çerçevesinde ve belirli amaçlarla konuşanla (hatip) dinleyen arasında gerçekleşen güzel, doğru ve etkili bir iletişimdir. Bu iletişimin sağlıklı olması için hem konuşanın (h...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
NecatiBey’e göre, şiir yazmak için öncelikle Allah vergisi bir yeteneğe sahip olunmalıdır; ancak bu da tek başına yeterli değildir. Sahip olunan yetenek ve hünerin ayrıca bilgi ve eğitim ile geliştiri...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Faruk K. Timurtaş dil, edebiyat, kültür, sanat yazılarının yanı sıra hocaları, meslektaşları, mesai arkadaşları ve bazı edebiyatçılar hakkında da yazılar kaleme almıştır. Bu yazıların bir kısmı doğum...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihleri, Türk edebiyatının yenileşme hikâyesini belirli isimler etrafında yazmaktadır. Bu bağlamda, hem sanatçı kimlikleri ve teorisyenlikleri hem de taşıdıkları siyasî ve ideolojik hüviyet...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İslam dininde Hz. Peygamber’in (sav) söz, fiil ve onaylarını kapsayan sünnet, Kur’an-ı Kerîm’den sonra ikinci temel kaynak konumundadır. Buna bağlı olarak sünnetin doğru bir şekilde anlaşılması son de...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti ve İran çeşitli nedenlerle tarih boyunca birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Bu mücadelelerin temelinde her iki devletin de iktidarını sağlamlaştırmaya yönelik politikalar yer almas...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
XII. yüzyılın ilk yarısında Edip Ahmed Yükneki’nin yazdığı Atabetü’l-Hakayık, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış bir ahlak kitabıdır. Sözlükçülükte son yıllarda klasik sözlük hazırlama kurallarının dışına...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Rüyalara ne kadar inanırsınız? Elinizde tuttuğunuz bu kitaba konu olan denizaltı kazasının sonrasında okuyacağınız şehitlerimizin anlatıldığı tüm olaylar rüyalarıma dayanmaktadır.4 Nisan 1953 yılında...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Kutadgu Bilig - Kahire Nüshası : Tıpkıbasım Akademik Kitaplar
%25 180,00 ₺ 135,00 ₺
0 kişi
Ümit ederim ki fani simasının aramızdan çekilmesine mukabil, şiirinin hakiki çehresi gelir. Şüphesiz belki kuvvetli bir zevk ve belki de zaman, bu muazzam eseri ayıkladığı gün şiirimiz hacmen küçük, f...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Dünyada her geçen gün görkemli müze yapıları yükselirken kimlikler, yaşanmışlıklar müze duvarlarına işlenirken “an”ı yakalayan, tutan, içine hapseden müzeler, insanın yazgısını da anlatma telaşına düş...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İslami dönem Türk Edebiyatı'nın ilk eseri. Kutadgu Bilig, Türk dil ve edebiyatının XI. yüzyılda yazılmış önemli dil yadigârlarından birisidir. Eldeki bilgiler ışığında İslamî dönem Türk dil ve edebiya...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki “Toktogul: Şiirlere Örülen, Nağmelere Dökülen Ömür” adlı Kırgızca kitap, büyük ozan Toktogul’un doğumunun 150. yılına bir armağan kitap hazırlama arzusuyla bir araya gelen kardeş ülke edebi...
%25 95,00 ₺ 71,25 ₺