Akademisyen Kitabevi Kitapları

0 kişi
Kitabın amacı; tecrübeli yönetmenlerin oyuncu yönetiminde izledikleri yöntemlerden yola çıkarak oluşturulan genel uygulamayı,genç yönetmenlere ipucu olarak önermektir. Genel olarak dikkat edilmesi ve...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bu kitap genç işsizliği (kitapta aksi belirtilmedikçe genç olarak 15-24 yaş grubu ifade edilmiştir) konusunun önemini hem küresel hem de Türkiye ekonomisi açısından vurgulamak amacıyla şu sorulara yan...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışma psikolojisi bilimi hakkında teorik bilgi edinmeleri açısından yol gösterici niteliktedir. Ayrıca, çalışma ortamında insan davranışını anlama...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Çalışmada sosyal pazarlamanın "teori, araştırma ve bilimsel bakış açısı destekli uygulamalar geliştirme" amacına uygun olacak şekilde öncelikle teorik bir bakış açısıyla sosyal pazarlama ve sosyal paz...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Günümüzde hukuki ve pedagojik çerçevede tartışılan Türk Eğitim Sistemi ve sistemin temel sorunları, Osmanlı Devletinin tecdit hareketiyle başlayıp Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme sürecine kadar gi...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
İyi bir cerrah olabilmek için, bir cerrahın kendini kaç kez ameliyat etmesi gerekir; bu ameliyatlar iyi bir cerrah olabilmek için kalp ameliyatı mı olmalıdır yoksa beyin ameliyatı mı? Bir erkek jineko...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Serhat Yüksel 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimi İstanbul'da tamamlamıştır. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuşt...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Sağlık alanında küresel ve ulusal dönüşümün hız kazandığı bir dönemde yazılan bu kitap, Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında hazırlamış olduğum Kapitalist Devlette Sağlık Hizmetl...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Sağkalım Analizi Akademisyen Kitabevi
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Türkiye’de eğitim politikalarının gündemi, eğitime erişim imkânlarının artırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması gibi konulardan eğitimin niteliği konusuna kay...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
My Turkish Exercise Book - Türkçe Alıştırma Kitabı Akademisyen Kitabevi
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, hastalıklardan korunma ve tedavi için uluslarası düzeyde kullanılan fitoterapilerin çeşitli yönlerini ele almaktadır. Fitoterapiler bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından çeşitli şekilde...
%5 250,00 ₺ 237,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mak­ine Mühendisliği ve Meslek Yüksek Okulları Teknik Programlar Bölümlerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Konuların kolaylıkla...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Lineer ve lineer olmayan kesikli zaman stokastik durum uzay modelleri, 1960’lı yıl­larda uydu, güdümlü mermi, uzay araçları ve hareket yeteneği olan hedeflerin, ko­numunu izleme ve kontrol etme gibi u...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Çok az insanın hayatında; hem öğretmen, hem arkadaş, hem dost ve hem de aynı kurumda birlikte çalışmakta olan biri vardır. Ve ne kadar onur ve gurur verici ki ben o az sayıda olan insanlardan biriyim....
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Normal sularla yapılan tedavi olgusunu ifade eden hidroterapi kısmen bilinmesine ve insan hekimliğinde ve özellikle gelişmiş ülkelerde veteriner sahada yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kaplıca sul...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
1 kişi
Erken yaşta dil eğitiminin önemini tekrar vurgulamak isti­yorum. Ne kadar erken yaşta başlanırsa, gelişimi ve ilerlemesi o kadar kolay ve hızlı olacaktır. Erken yaşta dil öğrenmeye başla­yan çocukları...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Artan insan nüfusu ve endüstriyel kirliliğin etkisindeki çevrenin korunması ve sağlıklı bir yapıda gelecek kuşaklara aktarılması, günümüzde tüm dünyanın en önemli sorunlarından birisini oluşturmaktadı...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, 21. yüzyılın iş dünyası, örgütleri ve çalışanları açısından önem taşıdığı düşünülen negatif örgütsel davranışlar kuramsal açıdan incelenecek ve bu davranışların bireysel ve örgütsel açıdan...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Sevgili Anne - Baba, Bu rehberdeki oyun ve oyuncak önerileri, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların sosyal, fiziksel, dil- algısal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Anne, baba ve...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺