Akademisyen Yayınevi Kitapları

Tükendi
0 kişi
Vatan hainlerinin tarihi çarpıtması Türk Milleti’ne çok pahalıya mal olduğu Mukaddes değerlerinden koparılan Türk genci Hristiyanlığın pençesine düşmüş. Bir kısmı satanist olarak şeytana takmaya başla...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı tarihi sadece Türk Milleti için değil asırlar boyu yönettiği mîlletler ve dünya için önem arz etmektedir. Osmanlı devletten daha ziyade bîr medeniyettir. Bu medeniyetin izlerini Osmanlı coğraf...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
III. Mustafa Han amcasının oğlu, III. Osman Han’ın ölümü üzerine kırk yaşındayken 30 Ekim 1757 günü sabaha doğru Kafes Kasrından çıkartılıp sünnet odasına davet edilerek padişahlığı tebliğ olundu. Bur...
16,67 ₺
Tükendi
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Sultan III. Selim Han devletin dışta sulh devrine girmesiyle, veliahtlığından beri düşündüğü ıslahatların icdaatına geçti. Osmanlı Devleti için lüzumlu askeri, idari, iktisadi, ticari ve sosyal ıslaha...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Kösedağ Savaşı; Anadolu Selçukluları’nın Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaştır. Türk-İslam tarihinde, önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş, Anado...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Sultan 1. Kılıçarslan'ın askeri kıtaları her tarafta bir şimşek gibi çakıyorlar; düşmanın yurt tutmasına imkan bırakmıyorlardı. Anadolu şehir ve kasabalarında büyük bir yangın vardı. Bu kıyametin içi...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Gıyaseddin Keyhüsrev'den boşalan Selçuklu tahtına devlet erkanının, onun büyük oğlu İzzeddin Keykavus'u geçirmesi üzerine kardeşi Alaaddin Keykubad isyan etti. Erzurum Meliki Tuğrul Şah ve Ermeni kral...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Moğolların sultan tayin ettiği kardeşlerden Alaeddin Keykubad'ın ölümünden sonra 2. İzzeddin Keykavus ve 4. Rükneddin Kılıçarslan arasında kıyasıya bir mücadele başladı, bir anda mücadeleyi 2. İzzeddi...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Anne ... Sevgilerin süzüldüğü bahar dalı, gönül peteğinde mutluluğun balı anne...Dertlerin,acıların üzerine örtülen ipekten sevgi şalı anne... Dertlerin, acıların üzerine örtülen ipekten sevgi şalı an...
9,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Sultan I. Abdülhamit Han’ın en büyük talihsizliği çok iyi bir âlim olmasına rağmen tecrübesizliğiydi. Hayatı sadece kitaplardan ve hocalarından tanıyordu. İdarecilik ve devlet adamlığı vasfı hiç yoktu...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Hepsi sipere birer birer geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler. Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor!İşte ben ona ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum!.. O kınalı kuzularıma...
9,26 ₺
Tükendi
0 kişi
"Oğul saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya saltanatı geçicidir, lâkin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve peygamberimizin (aleyhis selam) şefaatine mazhariyet için, bu fırsatı iyi değerle...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Allahü teâlânın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin! Bilmediğini İslâm ulemasından sorup anlayasın. İyice öğrenmeden bir işe başlayamasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine inamı ihsan eksik...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Giyaseddin Keyhüsrev Konya’yı kardeşi Süleyman Şah’a bıraktıktan sonra uzun ve maceralı bir hayat yasamıştı. Dokuz yıl sürecek bir gurbet hayatına başlayan Giyaseddin Keyhüsrev, Konya’dan Sis’e (Koza...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ey oğul! Ben ki senin baban ve atan olarak seni yetiştirmek için gayret gösterdim. Benden sonra da babam Selçuk Bey'in izinden gitmek sana düşer. Gördüğün gibi ben takdir-i ilahi gereği esir düştüm b...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Şahinşah Bizans cephesinde cihada devam ederken İslamiyet'in bayraktarlığını yapmakta derviş gazilere ve İslam alimlerine büyük önem vermekteydi. Bidat sahiplerinden Müslümanları koruyordu. İslam alim...
16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Set içindeki kitaplar; 1- Hoşgörü 2- Bursa'nın Fethi 3- Geyikli Baba 4- Gözyaşı 5- Rumeli 6- Oğlum Halil
44,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Saygı değer büyüklerim, kıymetli silah arkadaşlarım. Allah'ıma sonsuz hamd ve şükürler olsun ki, bizlerden önce yaşamış olanlar bizdelere kıymetini idrak edemeyeceğimiz kadar güzel topraklar bırakmışl...
7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
"Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ertuğrul oğlu Osman. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fani ve yok olucudur. Hüküm ve mülk sahibi sadece O' dur. Ey Osman, şu kabir senin dünya konaklarının sonu v...
7,41 ₺