Akçağ Yayınları Kitapları

%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası kitabı Osmanlıca Dersleri 2. kitabının devamı niteliğindedir. Üniversitelerimizde okutulmakta olan Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası dersler...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Yalnız 16. yüzyıl Azeri Edebiyatının en büyük şairi değil, bütün Türk Edebiyatının en tanınmış birkaç şairinden birisi, kuşkusuz Fuzuli’dir. İpekten’in bu çalışması, sözkonusu bu büyüklüğü ve tanınmay...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Tasavvuf ile mistisizm ve bunların kurumsallaşmış hali tarikatlar ister modernist, ister muhafazakar, ister deist, ister teist veya ateist olsun herkesin ilgi duyduğu ve merak ettiği konuların başında...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türk kültürü, çok eski bir geçmişe sahip, köklü olduğu kadar sağlam temelleri olan bir kültürdür. Çok yönlü ürünler vermeye müsait bu kültürün, şüphesiz ki kendini en iyi ifade ettiği alanlardan biri,...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyatımızın yenileştirilmesi gerektiğine inanan bir sanatçıdır. Bu sebeple bütün çalışmalarını bu doğrultuda ortaya koymuş ve kendinden sonra gelen nesiller üzerinde etkili...
%28 6,00 ₺ 4,32 ₺
0 kişi
Türk dilinin lehçeleri, yakın ve uzak lehçeler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yakın lehçelerin kendi aralarındaki anlaşılabilirlik oranları daha yüksek, uzak lehçelerin, farklılıkları daha fazla, anl...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Kendi sözleri gelmiş aklına bir an. Yutkunmuş. “Hayat bir şey söylemek istiyor mutlaka bana, yoksa, ne ben yakınım bu yere yurda, ne de bir bülbülün sesi çıkar gider o kadar uzağa” diye düşünmüş. Tam...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Türk dünyası içindeki haberleşme, son yıllarda artmıi ve yoğunlaşmış bulunmaktadır. Türkler, derin bir uykudan uyanmış gibi, birbirinin farkına varmaya başlamıştır. Tarihin karanlıklarına gömülmüş vey...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Bugüne kadar aşık tarzı destanlar konusunda yapılan çalışmaların kahir ekseriyetini cönklerden derlenen destanların yeni harflere aktarılmasıyla ya bilinen bir aşığın yeni harflere aktarılan destanınd...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%28 9,00 ₺ 6,48 ₺
0 kişi
Namık Kemal’in İntibah’ı Türk edebiyatında roman türünün ilk kitabı olarak kabul edilmektedir. Namık Kemal, bu romanını Magosa zindanında, sürgünde iken 1873-1875 yılları arasında yazmıştır. İlk önce...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Simurg, Allah’ın yarattığı her şeyde kendini göstermesi ve farklı sıfatlarıyla zuhur etmesinin sembolüdür. Yaratılan her şeyin “bir”den geldiği ve yine “bir”e döneceği anlayışına dayanan Simurg, kesre...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini “dünya-içerisinde-varlık” olarak konumlandırmasıyla başlar. Bu yüzden dünya içerisinde b...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Ferîdü’d-dîn ‘Attar’ın Tezkire-i evliya’sı İran edebiyatının kaynak eserlerindendir. Attar eserinde 72 velinin hikayelerini anlatmıştır. Bu Farsça kaynak eserin bir çok dile çevirisi yapılmıştır. Anca...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İnsan varlığının dayanılmaz öyküsünü etrafındaki diğer canlı ve nesnelere aktardıkça kendifarkındalığını kavrar. Bu kavrayış özünde insanın bilinçlenmesi, bilinçlendikçe ise sürekli “oluş” ve “oluşuş...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
/ 71