Akçağ Yayınları - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Yaklaşık 25 asırlık medeniyet ve kültür tarihimizin önemli bir unsuru da hiç şüphe yok ki, musiki sanatımız ve kültürümüzdür. Daha çok ilahiyat fakülteleri "Din Musikisi Dersleri", Türk Müziği Konserv...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma bir serüvenin öyküsünü Batı düşünce geleneği içinde yaşanan sorgulamadan hareketle ele almayı denemiştir. Felsefenin izinde olduğu evrensel gerçeklik olgusu dikkate alınarak konuşulursa, fe...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
17.yüzyıl Divan şiirinde önemli bir yeri olan Nâilî, "ince ve zarif üslûbuyla, anlam derinliği ve hayal genişliğiyle" çağının temsilcisi kabul edilir. Prof. Dr. Haluk İpekten, Fuzûlî ve Bâkî çalışmala...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Selçuklular aracılığıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan dil, kültür, edebiyat ve sana birikimi Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin kurulmasını sağlamıştır. Batıya gelen Oğuzlar Selçuklular, Beyl...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Türk dilinin lehçeleri, yakın ve uzak lehçeler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yakın lehçelerin kendi aralarındaki anlaşılabilirlik oranları daha yüksek, uzak lehçelerin, farklılıkları daha fazla, anl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk dünyası içindeki haberleşme, son yıllarda artmıi ve yoğunlaşmış bulunmaktadır. Türkler, derin bir uykudan uyanmış gibi, birbirinin farkına varmaya başlamıştır. Tarihin karanlıklarına gömülmüş vey...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
1827 yılında Osmanlı devletinin Fransa’ya öğrenci gönderilmesiyle aralanan kapıdan Türkçeye girmeye başlayan Fransızca, 1832 yılında Tercüme Odası vasıtasıyla hızını artırır. Yüz yılın sonunda Servet-...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Nedim, Osmanlı şairleri arasında Lale Devri ile birlikte anılan, hatta özdeşleşen müstesna şairlerdendir. Lale Devri’nde Nedim’le aynı muhitte yaşayan ve devrin havasını onunla birlikte teneffüs eden...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini “dünya-içerisinde-varlık” olarak konumlandırmasıyla başlar. Bu yüzden dünya içerisinde b...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Ferîdü’d-dîn ‘Attar’ın Tezkire-i evliya’sı İran edebiyatının kaynak eserlerindendir. Attar eserinde 72 velinin hikayelerini anlatmıştır. Bu Farsça kaynak eserin bir çok dile çevirisi yapılmıştır. Anca...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Üslûp, sanatçının dili kullanım yeteneği, dil anlayışı ve dile olan hâkimiyeti ile ilgili bir terim olup bir sanatçıyı diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur. Üslûpbilim (stilistik), bir edebî metni...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Örneklerle 20. Esr Azerbaycan Edebiyyatı, Azerbaycan'daki edebi ve kültürel canlılığı yansıtan bu eser, büyük Türk dünyasının bir parçası olan Azerbaycan'daki edebi faaliyetlerin ülkemiz okuyucularına...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Zamirler kalıplaşmış tabirle ismin yerine geçen kelimeler olarak tanımlanır. Bu tanımlama, zamirlerin özelliklerini sınırlayıp basite indirger. Hâlbuki ne, yerine geçme özelliği sadece zamirlere mahsu...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Tarih ve özellikle "kültür tarihi" araştırmalarında edebiyat eserlerinin tanıklığına da başvurulmaktadır. Her ne kadar tarih bilimciler ikinci, hatta üçüncü sınıf bir "belge" olarak görseler de, sonuç...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyıl psikolojisinin ağırlıklı olarak uygulamaya koyduğu öğretme ve öğrenme teorilerindeki davranışçı stratejilerin, insanı, şartlanma çeşitleriyle öğrenen bir varlık durumuna indirgediği sö...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Edebiyat İncelemeleri Bütün Eserleri 5Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Şiir İncelemeleri Bütün Eserleri 6 Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören üniversite öğrencileri için hazırlanmıştır.Kitap, edebiyat tarihi ve örnek metinlerin yer aldığı iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bö...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Gölge oyunu değişik ülkelerde yüzyıllardır insanları eğlendirmekte, onlara hoşça vakit geçirtirken bazı güzel düşünceleri de aşılmaktadır. Anadolu'ya gelişinin üzerinden de yüzlerce yıl geçen bu oyunu...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bu "Derleme" çalışmasında kitabın hacmini fazla zorlamamak için Türk Musikisi Tarihi sahasına giren her konu detaylarına inilerek ifade edilmemiş, ilgili dönem bestecilerinin bir kısmı yine aynı sebep...
%25 57,00 ₺ 42,75 ₺