Aktif Yayınevi Kitapları

0 kişi
Yeryüzünde yaşayan insanlar; farklı dilleri konuşurlar, ayrı dinlere mensupturlar ve farklı kültürleri vardır. Aynı dil, din ve kültürü paylaşan insanlara millet denir. Milletler, bir coğrafya üzerind...
%5 45,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Coğrafya öğretiminin yeni programda da belirtilen hedeflerine ulaşabilmesi ancak, neyi, neden ve nasıl yaptığını bilen, gerekli bilgi, beceri ve araç–gereçlerle donatılmış öğretim kadroları ile mümkün...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kültürel Coğrafya; kültür, insan ve çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Beşeri coğrafyanın bir alt dalı olan Kültürel Coğrafya, tarihsel ve toplumsal gelişme içerisinde meydana gelen büt...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağ...
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları Beş Alem Sınıflandırma Üreme ve Üreme Tipleri Tohumsuz Bitkilerin Sınıflandırılması Bakteriler Algler
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Son yıllarda global güçler, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler üzerinde farklı siyasi ve ekonomik maksatlarla küreselleşme adı altında kimlik oluşturma sürecinin, toplumsal müzakere alanını nasıl...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Dünya üzerinde meydana gelmiş en şiddetli afet hangisidir? diye sorulduğunda elbette bunu açıkça cevaplamak oldukça zordur. Ancak dünya tarihinde öyle şiddetli afetler olmuştur ki, bunları unutmak müm...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Türkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası denildiğinde, Türkiye ile birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye gelir. Türkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası isim...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, insanlığın sağlığı ile ilgilenenlere, yol gösterici ve aydınlatıcı bilimsel bir kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Öte yandan kitabın, Türkiye üniversitelerinde, başta coğrafya bölümleri öğr...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde, İskenderun körfezi ile Amanos dağları arasındaki kıyı ovasında yer alan Dörtyol, kısa yerleşme tarihinde hızlı bir gelişme göstermiş orta büyüklükte bir şehir yer...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Eger maksûd eserse mısra’-ı ber-ceste kâfidir.Râgıp Paşa Bilirler şâirin bir mısra-ı ber-cesteden kadrinLâ edri Tenkîh eden sözü o dânâ Ber-cestedir anda lafz ü ma’nâZiyâ Paşa Servler Mevlâ’ya yüks...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Küreselleşmenin efendileri, dünyayı özgürleştirme teranelerini söy-leyedursunlar, dünya gerçekten can çekişmektedir. Küreselleşmenin efendileri, sömürü düzeninin keyfini sürerken, küreselleşmenin köle...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları Mycota, Mantarlar Lichenes (Likenler) Kara Yosunları Eğreti Otları
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sokrates, Aristo'ya hitaben şunları söylemişti: Ey Aristo, kainatın yaratılışındaki hikmeti görmüyor musun? O'nun her yarattığı eser, sanat ve intizamı haykırıyor."Sokrates yine Aristo ile olan bir ko...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bölgeselcilik, Dünyada 1905 yıllarında başlamış ve 1930?lu yıllarda altın çağını yaşamıştır. Ancak 1965?li yıllardan sonra, bölgeselcilik önemini tamamen yitirmiştir. Türkiye?ye, bölgeselcilik 1941 yı...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Mühendisliğin, doğal bilimlerin ve mühendislik dallarının birçok problemi diferensiyel denklemlerin çözülmesine indirgenir. Örneğin fizik, mühendislik ve benzeri alanlarda diferensiyel denklemler yoğu...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Eldeki bu eser, üniversitelerimizin Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında ve Coğrafya bölümlerinde okutulan Çevre Sorunları derslerinde öğrencilerimize yardımcı ders kitabı niteliğin...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺