Albaraka Yayınları Kitapları

0 kişi
İnsan merkezli tasarım teorileriyle kentsel mimari, sosyoloji ve yazılım gibi birbirinden farklı alanları etkilemeyi başaran Christopher Alexander, dokuma halıları “olağanüstü yapılar” olarak tarif et...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Fintech, finans ve teknoloji dünyasını dönüştürmekte ve aynı zamanda bu alandaki gelişmelere öncülük etmektedir. Fintech sadece geleneksel finans sektörünü dönüştürmekle kalmamış, aynı zamand...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Profesör Sadr bu çalışmasıyla Arap Yarımadası’nda doğan ve kurumsallaşan İslam’ın nasıl bir iktisadi düzen ortaya koyduğunuinceliyor. Eserde yazar İslamiyet’in gelişimini kendi tarihî şartları içeris...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Kapitalizm üzerine çalışan akademisyenler, 18. yüzyılın sonlarında başlamış olan büyük sermaye birikimini birçok faktör ve aktöre bağlarlar. Bunlar arasında; teknolojik ilerlemeler, kurumlardaki değiş...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
20. yüzyılın başlarında Türk modernleşmesi için en çok Japon modernleşmesi örneği kullanılmıştı. Değişimi, kendi kültürlerine bağlı kalarak gerçekleştikleri düşünülen Japonların bu muazzam gelişmesi a...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Ömrünü tıp, sanat ve kültür tarihimize adamış, sıra dışı bir kültür ve sanat adamı olan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver (17 Şubat 1898 – 14 Şubat 1986), dünümüzü bugüne bağlayan müstesna şahsiyetler...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Henri F. Ellenberger’in adından sıkça söz ettirmesini sağlayan Bilinçdışının Keşfi, en başta Janet, Freud, Adler ve Jung’un sistemleri olmak üzere büyük dinamik sistemlerin ayrıntılı ve nesnel bir ara...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Titus Burckhardt, İslam kültürü ve şehir hayatıyla ilgili iki önemli kitap kaleme almıştır. Bunlardan ilki, Almanca yazılmış ve ilk baskısı 1960’ta yapılmış olan Fes, İ­slam Şehri’dir. Bu kitap, insan...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İslam dünyasının hatırı sayılır bir bölümü 19. yüzyılda Batılı güçlerin kontrolüne girdiğinde bu coğrafyalardaki finans uygulamaları da Avrupa’nın sömürgeci imparatorluklarının etkisi altında kaldı. B...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Piyasada daima var olan risk, İslami ilkelere uygunluğu gözeten kurumlar açısından yönetilmesi çok daha zor bir iştir. Muhammad al-Bashir, İslami Finansta Risk Yönetimi’nde İslami bankacılıkta riski a...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Din ve Felsefe, belki çoğu insan için iki farklı düşünce alanını çağrıştırır ve aralarında genellikle bir tür sınır savaşı olduğu düşünülür. Bununla birlikte onları, insanın dünyaya dair his ve inançl...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Stoa felsefesinin Müslüman kelamcıların ve filozofların öğretileri üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Yazara göre, Müslüman düşünürlerin çalışmalarında Stoacı unsurların varlığ...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“Kıvrılarak gelen dalgalar yavaş yavaş her yanımı sardı. Bir Amentü gemisi gelip beni dalgalardan kurtardı. Geminin içinde ahenkle kürek çeken yüzlerce ‘Vav’ vardı.” Eyvah! Yazmam gereken bir de hattı...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Finansal sistem, kriz üretmeye devam ederken toplumun geniş bir kesimi bedelini ödemek zorunda kalıyor. Örneğin, 2008 krizinde küçük bir azınlığın açgözlülüğü sebebiyle toplumların neredeyse tam...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Değerlerle yaşayan büyük bir lider olmak mümkün mü? Peki bu liderliği sürdürülebilir kılmak nelere bağlı? Yönetim alanının önde gelen isimlerinden danışman ve yönetici koçu Richard E. Boyatzis ile Ann...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Fıkıh metinleri, Hanefî mezhebinin hukuk kurallarını benimsemiş Osmanlı’nın tarihi hakkında kıymetli bilgiler sunmaktadır. Özellikle hukuki, siyasi, iktisadi değişim veya dönüşüm zamanlarında telif ed...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Tercümesini sunduğumuz bu kitap, isminden de anlaşılacağı üzere bir vergi kitabı olması gerekir. Zira “haraç” bilhassa gayrimüslimlerden alınan verginin adıdır. Fakat kitabın muhtevası tetkik edild...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kapitalist olmayan bir toplumda iktisadi düşüncenin var olup olamayacağı sıklıkla tartı­şılır. Osmanlı Devleti’nde, kapitalizm öncesindeki hemen her kültürde olduğu gibi ekonomik alan, sosyal hayatın...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
İslami finans denildiğinde akla ilk gelen kurumlar İslami bankalar, yani ülkemizdeki adı ile katılım bankalarıydı. Ancak son yıllarda İslami finans sektöründe meydana gelen gelişmeler ile katılım ba...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Tanıyan herkesin çok rahatlıkla ifade edeceği gibi Mustafa Düzgünman yalnızca ebrucu değildi. Kendisini yakından tanıyabilmek için onun manevi dünyasını yakından bilmek, sahip olduğu ehl-i beyt muhabb...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺