Alp Yayınevi - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Konu Başlıkları Toplumsal İlişkiler Sürecinde İletişim İletişimin Evrimi (Tarihsel Bir Yaklaşım) Enformasyon Çağında Uluslararası İletişim ve Değişim
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Çağdaş Büro Yönetimi ve SekreterlikAlp Yayınevi Akademik Kitaplar
%5 17,59 ₺ 16,71 ₺
0 kişi
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve TürkiyeAlp Yayınevi - Akademik Kitaplar
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Osman Attilâ, ilk şiirini 1941'de Ülkü dergisinde yayınlar. Bu tarihten son nefesini verdiği 1978'e kadar ne o şiiri, ne de şiir onu terk eder. Millî edebiyatın zevk ve anlayışını devam ettiren şiirle...
%10 29,63 ₺ 26,67 ₺
0 kişi
Türkiye-AB ilişkileri Dış Politika ve İç Yapı SorunsallarıAlp Yayınevi - Akademik Kitaplar
%5 33,33 ₺ 31,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Genellikle daha çok sosyolojik ve politik yönleri üzerinde durulan azınlıkların ana dillerinde eğitimi konusunu, soğukkanlı, bilimsel ve sağlam bir zemine oturtmak, bu alanda özellikle ihtiyaç duyulan...
%5 23,15 ₺ 21,99 ₺
Tükendi
0 kişi
“Fedakar dost, üretken insan Hüseyin Şahin Hocam eserlerine bir yenisini daha ekledi. Bu güne kadar toplumdaki ihtiyacı doğru tespit ederek yazdığı kitaplarıyla ciddi hizmetlere imza attı. Özellikle b...
%5 23,15 ₺ 21,99 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eserde yer alan masallarda, Altay Dağları'nın geçit vermez vadilerinde, coşkun akan nehirlerinin kıyısında yaşayıp karanlık ve sık ormanlarında avlanan Altaylıların uzun asırlar boyunca mitolojiden...
%5 42,59 ₺ 40,46 ₺
Tükendi
%5 51,85 ₺ 49,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihî olaylara derinlik ve farklı bakış açıları kazandıran tarihî tiyatrolar, sadece geçmişi değerlendirmez; toplumun siyasî hafızasını da güçlü kılar. Diğer tarihî tahkiyeli eserler de böyledir. Cum...
%10 25,46 ₺ 22,91 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyolojinin bir alt disiplini olan Kurumlar Sosyolojisi alanında geniş kapsamlı kaynak eser bulma konusunda sıkıntılar olduğu bir çoğumuzca bilinmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, öncelikle,...
%5 29,63 ₺ 28,15 ₺
Tükendi
%5 31,48 ₺ 29,91 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu sahasında, icracılarına göre âşık edebiyatı; ürünleri dikkate aldığımızda da saz şiiri veya halk şiiri olarak isimlendirdiğimiz gelenekli edebiyatımız Kırgız Türklerinde akın çı gar maç ılığı;...
%5 29,63 ₺ 28,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih, bir devletin güçlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşması, böylelikle uzun ömürlü olabilmesi için, en başta o devleti oluşturan bireylerin kendine güvenen, güçlü ve geleceğe emin bir şekilde bakabi...
%5 25,93 ₺ 24,63 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih boyunca farklı coğrafyalarda farklı medeniyetlerin tesiri ile gelişimini devam ettiren Türk Edebiyatı, XX. yüzyılla birlikte bir yandan Batı Edebiyatı diğer yandan Rus Edebiyatı etkisinde yeni b...
%5 16,67 ₺ 15,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Gerek dünyada gerekse ülkemizde azınlıklar ve azınlık hakları sorunu her zaman güncelliğini korudu ve korumaya da devam edeceğe benzemektedir. Özellikle ülkemizde konu ile ilgili yapılan tartışmalara...
%5 17,59 ₺ 16,71 ₺