Ankara Okulu Yayınları Kitapları

0 kişi
Kur’an’ın bilimle yorumlanması düşüncesi her ne kadar masum bir çaba olarak görünse de, içinde barındırdığı birtakım problemler yüzünden her zaman tartışmaya açık bir konu olarak kalacağa benzemektedi...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
Kur’an’a göre inanma, sadece taklit yoluyla aktarılan veya mantıki olarak çıkarılan bir sonuç, bir görüş, kanaat, düşünce, kabul değildir. İnanma, dini anlamda iman objeleri olan Allah ve ahiret hayat...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Ehl-i Sünnet kavramında tarihsel süreç içinde meydana gelen semantik değişiklikler ve anlam kaymaları bir yana, daha ilk tedavüle çıktığı andan itibaren ona yüklenen manalar, kişiden kişiye, mezhepten...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi tefsir edebiyatı gerek telif gerek içerikleri itibariyle çeşitlilik arz eder. Telif gerekçeleri açısından bakıldığında kimi tefsirlerin klasik literatürdeki ilmi ve dini mirası Türkç...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Gözleri aydınlanmanın yarattığı neon ışıklarıyla kamaşmış olan insanlığın büyük bir bölümünün, ilahî ‘nuru’ bir müddet daha göremeyeceği kanaatindeyim. Oysa, gezegenimizi kurtaracak olan bu nurdur. Da...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Taberi’nin tefsiri, sahabe, tabiin ve ilk dönem ulemasının tefsirlerini ihtiva eden eserler içinde hiç kuşkusuz en cami olanıdır. Onun tefsiri ile ilgili olarak yapılan rivayet tefsiri değerlendirmesi...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki yazılar, İslam’ın ilk ve erken dönemlerinden bugüne kadar Müslümanların Kur’an, tefsir ve usul anlayışlarından farklı kesitler sunmaktadır. Ancak sunumun tasvirden ziyade tahlil ve tenkit...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Allah elçilerinin Yahudiler vasıtasıyla insanoğluna teblîğ etmiş olduğu vahiylerin, söz konusu toplumlar tarafından nuzûl süreçlerinde kaydedilmemesi; buna mukâbil aradan geçen uzun yılların ardından...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺