Apra Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Yayılmacı Rus politikasının bir sonucu olarak 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren şiddetlenen Kafkas-Rus Savaşları Kuzey Kafkasya tarihinin en zor yıl-larını oluşturur. Özgürlüğüne düşkün Kuzey Kafka...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
"Çerkes Sürgünnamesi”, bir halkın 60 yıl içinde art arda yaşadığı üç dramı anlatıyor: Anavatan’dan sürülüş, Balkanlardan sürülüş ve Gönen-Manyas Sürgünü...Ama bu bir tarih kitabı değil. Edebi bir eser...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Carlık yönetimi, 1905 yılında meydana gelen ayaklanmalar sonrası özgürlükleri ve demokratik hakları kısmen genişlettiyse de halkı tatmin edemedi. Şubat 1917'de başlayan yeni bir ihtilal dalgası Çarlığ...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Simon Basarya modern dönem Abhaz tarihinin en önemli simalarındandır. Abhaz dili ve kültürü için yaşamış, daha da ötesi onun için ölmüştür. Ancak, Abhaz tarihinin bu önemli şahsiyeti hâlâ hak ettiği i...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
Benim adım Pınar!Bakmayın siz adımın Pınar olduğuna. Aslında tüm dünyada benden binlercesi var. Ancak beni onlardan ayıran yaşanılanlar ve özgünlüklerim. Sizi temin ederim ki burada okuyacaklarınızın...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Muhittin Kandur’un “Adigeleri” konu alan roman serisinin altıncısı olan bu kitap hikâyenin son bölümünü anlatıyor. Dünyanın geri kalanının “Çerkes” veya “Sirkas” olarak bildiği Adigeler, Kuzey Kafkasy...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Bu eser, ülkeleri işgal edilince vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir Çerkes ailenin yaşadıklarını anlatan roman serisinin beşinci kitabıdır. "Devrim", 19.yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Çerkes ÜçIemesi"nin birinci kitabı olan "Bir Balkan Öyküsü': bir ulusun tarihini hikâyeleştiren "Kafkas OçIemesryle başlayan Çerkes Destanı'nın devamı niteliğindedir. 1864'te, Çarlık Rusyası'na teslim...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
“Kafkasya’nın özgürlük mücadelelerini, özellikle Şeyh Şamil ve müritlerinin inanç ve dünya görüşlerini tarihi süreci içinde incelerken, konunun birçok sorgulamalar getirdiğini gördüm. Pek çok faktör v...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
“Kafkas Üçlemesi”, olağanüstü güzel ve güçlü dağ kavimlerinin Rus İmparatorluğu’nu nasıl bu kadar uzun süre topraklarından uzak tutmayı başardıklarını ortaya koyan destansı bir nehir romandır.Dağıstan...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Kafkas Üçlemesi”, olağanüstü güzel ve güçlü dağ kavimlerinin Rus İmparatorluğu’nu nasıl bu kadar uzun süre topraklarından uzak tutmayı başardıklarını ortaya koyan destansı bir nehir romandır.Dağıstan’...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
“Kafdağı’nın Işıkları-Gumısta”, çalışmalarını sürdürdüğüm kitaplar dizisinin ilkidir.Bu diziyle, Kafkasya davasına hizmet eden fakat haklarında çok az bilgi sahibi olduğumuz yazarlarımızı, şairlerimiz...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
19. yüzyılda Kafkas-Rus Savaşları ve bölgedeki diğer siyasal gelişmeler sonucu Abhaz nüfusun yüzde 60'ından fazlası Abhazya'dan sürgün edildi. Abhazlar'ın sürülmesiyle boşalan topraklar, başta Gürcüle...
%18 100,00 ₺ 82,00 ₺
0 kişi
Abhaz ulusal şairi. 13 Kasım 1950'de Gudauta'nın Aatsı köyunde dünyaya geldi. Il. Dereceden Ahidz Apşa nişanına sahiptir. 2004 yılında Adıgey Cumhuriyeti'nde yılın kültür adamı ilan edildi. Çok küçük...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti 2000’li yıllara bir paradigma değişikliğiyle girdi. Devlet, 80 yıldır izlediği sosyal politikaları tartışmaya açarak bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Resmi ideolojinin “toplu...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
“Kafkas Üçlemesi”, olağanüstü güzel ve güçlü dağ kavimlerinin Rus İmparatorluğu’nu nasıl bu kadar uzun süre topraklarından uzak tutmayı başardıklarını ortaya koyan destansı bir nehir romandır.Dağıstan...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
“Umut Yolcuları” Yılmaz Dönmez’in ikinci hikâye kitabı. İçinde gerçek hayattan derlenmiş beş hikâye var. Olaylar farklı dönemlerde geçse de, tamamı hepimizin iyi bildiği bir kültür coğrafyasının ürünü...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
Üç Kafkas hikayesinin teması savaş ve askerliktir. Tolstoy bu temayı detaylı karakter tahlilleri yaparak, psikolojik ve ahlâki boyutlarıyla birlikte işliyor. Bu üç hikaye Kafkas kültüründen fazla bir...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Kafkasya ve özelde Abhazya'nın 2. Dünya Savaşı yıllarında neler yaşadığı Türkiye'de pek bilinmez. Çünkü ülkemizde bu konuyu ele alan spesifik bir eser şimdiye kadar yayınlanmış değil. İşte uzman tarih...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺