Araştırma Yayınları Kitapları

0 kişi
Cumhuriyet sonrası resmi ideolojinin demokrasiye alternatif sunulması, demokratik ve sivil düşünceyi militarist anlayışın gölgesinde bırakmıştır. Ayrıca askeri ve sivil bürokrasinin siyaset üzerindeki...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Normalliğin kaybı ve teşekkür bilincinin eksikliği olarak görülebilecek olan eşcinsellik ve deizm konusu, insanın uzun süredir orta yolda kalamamasının ya da hakikate tutunamamasının belirtileri olara...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Müslüman kültürün önünde duran ve ivedilikle çözüme kavuşturulması beklenilen çetin problemler bulunmaktadır. Kader ve kadın konusu bunların başında gelse bile, en az bunlar kadar ‘kutsal kitap algısı...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Eğer ki dindarlıklarımız, güzel ahlâk ile bezenmezse, sonuçta sadece muhataplara değil, kendimiz dâhil olmak üzere hemen herkese zarar veren bir katılığın beslendiği membaya dönüşebilir. Bu durumda...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Kur’an’ın ilahi kaynaklı olduğunun en önemli kanıtı, hem lafız hem de mana cihetiyle benzersizliğini ifade eden icazıdır. Kur’an, bu özelliğiyle vahyin nüzulünden itibaren muarızlarına meydan okumuş (...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Hz. Âdem’le başlayıp kıyametle bitecek bu yolculuk esnasında yollarda dünyaya gelen bir nesiliz. Çok geçmeden bizler de öleceğiz, bu yolculuğu bizlerden doğanlar devam ettireceklerdir.Tabiidir ki her...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Asr-ı saadetten günümüze hadis alanında birçok çalışma yapılmış ve her geçen gün bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Hz. Peygamber’in sünnetini, yaşayışını ve uygulamalarını öğrenmek ve örnek alma...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Talat Koçyiğit, gazete ve dergi yazıları, ilmî makale, ansiklopedi maddesi, tercüme, tahkik, sadeleştirme ve telif ettiği çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yetiştirdiği öğrenci ve ilim adamlarının yanı...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Buaraştırma, Eş‘arî kelamının öncü isimlerinden Ebû Bekr el-Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013), el-İntisâr li’l-Kur’ân adlı eseri bağlamında Kur’an’ın metinleşme/kitaplaşma sürecini, bu süreçle ilgili tartış...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
İslam’ın yayılmasında ve medeniyetleşme sürecine büyük katkıda bulunan âlimlerden birisi de İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’dir (ö. 150/767). Hanefî mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebû Hanîfe aynı zamand...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Batı’da XVI. yüzyılda gelişen ve yoğunlaşan bilimsel araştırmalar sonucu, dinler üzerinde de araştırmalar yapılmıştır. XVIII. yüzyıldan sonra artan arkeolojik araştırmaların sonucu, antik eserler -yaz...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Düşüncenin dehlizlerinde yol alırken bizlere ışık tutan herkese şükranlarımı sunmak isterim. Öyle ki derdi olup bunun üstesinden gelme adına kendi Hira’sını oluşturan herkesin büyük bir saygıyı hak et...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Sosyolojik anlamda grup, davranışları üzerindeki etkili olmaktadır. Dilin bireysel kullanımı da toplumsal normların etkili olduğu önemli alanlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Günlük yaşamda bir...
%28 5,60 ₺ 4,03 ₺
0 kişi
İnsanın temel hedefi ve yaratılış gayesi hakikati kavramaktır. Geçmişten günümüze kadar tüm insanlık için hakikat birdir fakat onun farklı zaman ve mekânlarda, farklı dil ve kültürlerde sunumlar...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen çevre problemleriyle Müslüman dünyayı yüzleştirmeyi amaçlamaktadır. Yazar, bunun ancak algı yenilenmesiyle mümkün olabileceğini ön...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
No matter how often mystics were called psychotic, schizophrenic or paranoiac and how their experiences were equated with psychoses, only this doesn’t warrant that all mystical experiences are but del...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin İmâmiyye Şîa’sında çok önemli bir yeri vardır. Zira o, tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer alanlarda olmak üzere elli civarında eser telif etmiştir. Tefsir alanında telif ettiği et-T...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Sovyetler Birliği’ndeki kültür, düşünce ve eğitim konularında materyalist felsefenin hâkim olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, dinî konularda ileri sürülen fikirler de materyalist felsefenin bakı...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Dindarlık görünümü altında dinin özünden uzaklaşma ya da dini çığırından çıkarma iradeleri uzak-yakın insanlık tarihinin gündeminden düşmeyen bir konudur. Bu konunun sorunun tarafları olan tarih ve di...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺