Ark Kitapları Kitapları

0 kişi
Girişimcilik bir birikim ve yaşam tarzı! Girişimciliğin amacı sadece para kazanmak değildir, yenilik yapabilme kapasitesi ve başarı odaklı bir yapılanmadır aynı zamanda. Bu kültürün kuşaktan kuşağa ak...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
%30 24,07 ₺ 16,85 ₺
Tükendi
0 kişi
Milâdî dördüncü asrın başlarında, Batı Roma’da, Vesta Kilisesi’nin ateşiyle ruhunu aydınlatan genç rahibenin dramı... Arka arkaya gelen talihsizliklerle alt üst olan yaşamının sonunu, yine Vesta mabed...
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Çeşitli İslam ülkelerindeki yahudi topluluklarının tarihi, objektif-ilmi araştırmadan yeterince nasibini almamıştır. Dr. Derviş’in sunduğu "Türkiye’de Dönme Yahudi Gerçeği" isimli araştırmasının önemi...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
Tükendi
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanlık tarihi boyunca insanları en çok etkileyen, toplumsal dönüşüm projelerinin en önemli öncüleri peygamberler olmuştur. Bu nedenle, peygamberlerin insan ilişkilerinin incelenmesi bize her geçen...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Orta Çağ’dan itibaren, Batılılar İslam topraklarına gidip onların, törelerini ve geleneklerini ortaya çıkarmışlardır. Öte tarafta Müslüman devletler Batı hakkında büyük bir bilgisizlik içerisinde yaşa...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Onlar dünya tarihinde büyük isim bıraktılar; cihat yaptılar ve çok çalıştılar. Pek çok şeyler yaptılar, bunlarla birlikte hataları da vardır. Onlar insanlığa övünç müslümanlığa şeref tabloları ekledil...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
1700’lü yılların başında pılını pırtısını toplayıp İsfahan’dan ayrılan Özbek, önce Erzurum’a, sonra İzmir’e ve oradan Paris’e yelken açıyor, geride sarayını, cariyelerini bırakarak. İran’ın mahrem giz...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Siz aklaşan saçlarınızın Gölgesinde saklanın Zülüflerinizden güvercinler uçurun Ama sizi iyi tanırım Her aynaya bakışınızda Çirkinleşen yüzünüz vardır. Her yumduğunda kirlenen düşleriniz Ve şımarık bi...
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir insanın veya toplumun, mensubu bulunduğu ırk sebebiyle diğer insanlardan üstün olması fikrine dayanan ırkçılık düşüncesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki bir yaklaş...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Mihnetin kendisi minnet edilesi nimetti, ona da nankörlük ettim. O Zülcelal-i Velikram, İslamcılıktan halas bulup doğru düzgün Müslüman olmam için illüzyon perdelerini kaldırarak bana nefsimin hakikî...
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Terör ve terörizm, tüm dünya devletlerinin ortak sorunu haline gelmiş olmasına rağmen ciddi anlamda hâlâ bir tarifi yapılamamış kavramlar olmaya devam etmektedir. Çeşitli tanımlar getirilmiş olmasına...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Osmanlı Devleti’ndeki hilafet ile diğer devletlerdeki hilâfet arasında karşılaştırma yapan ve Arap asıllı bir yazar tarafından Arapça olarak kaleme alınan ilk eserdir. Ayrıca bu eserde Osmanl...
%30 6,48 ₺ 4,54 ₺
Tükendi
0 kişi
Arap dünyasına Batılı düşünce ve yaşam tarzını öneren Lübnanlı Corci Zeydan, bu düşünce etrafında entelektüel bir çevrenin yetişmesinde ciddi anlamda pay sahibidir. Yazım alanının hemen her dalında; r...
%30 15,74 ₺ 11,02 ₺
Tükendi
0 kişi
Fransız-Türk Gazeteci-Yazar, François Murat Erguinoz, Amerika'da Avrupa kültürünün Amerika ile hesaplaşmasına alışılmadık bir boyut getiriyor. Bu kitap; Ameriya'yı, ne modern Avrupa'yı tanımlayan kavr...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Hiçbir zaman geri dönmedi... Bir ağustos gecesi, ta oralarda, izlanda’nın, insana üzünç veren İzlanda’nın açıklarında, büyük bir kudurganlık gürültüsü içerisinde onun denizle düğünü yapılmıştı, Eskid...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta İnkaların güneş ve ay tutulması karşısındaki davranışları, İspanyolların yazdıkları yazıdan korkup kaçışmaları, uyguladıkları ziraat usulleri, balık tutma şekilleri, Avrupa’dan gelenlerin parı...
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Japonya’nın ekonomik açıdan gelmiş olduğu nokta, öteden beri Türkiye’de farklı düşün geleneğine mensup aydınların yakından ilgisini çekegeldi. Başta muhafazakar ve modernist İslamcı çevreler olmak üze...
%30 12,04 ₺ 8,43 ₺