Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
Kitabekelimesininanlamı,kazılmışyazı,yazıt,mezartaşıyazısıdır.Umumiyetle,anıtsalbirdeğeriolaneserlerinkolaylıklagörülebilenbiryerine,oeserintanıtımıyadabilgilendirilmesiiçin,kabartılarakyadaoyularakya...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
%20 115,74 ₺ 92,59 ₺
Tükendi
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Romalılarıninşaettikleriyollar,onlarıntaşımacılıkveulaşımanedereceönemverdiklerinigösterensomutbirörnektir.Meydanagetirdikleridevyolağı,içindeyaşadığımızyüzyıldakilerebenzemesedeRomaİmparatorluğu’nunh...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
%20 19,91 ₺ 15,93 ₺
Tükendi
%20 16,20 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Arkeolojide kullanılan sözcüklerin kapsadığı kavramların çeşitli dillerde değişik oluşları, aynı kavram için çeşitli yerlerde değişik sözcüklerin kullanışları, önemli tutarsızlıklara ve karışıklıklara...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
Tükendi
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
%20 55,56 ₺ 44,45 ₺
Tükendi
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
Tükendi
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Batılı gezgin ve sanatçıların şehirde en çok ilgisini çeken eserlerden biri olan Tophane Çeşmesi ile ilgili gravür ve eski fotoğraflardan seçtiğimiz örnekler bu albümde yer almaktadır.
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazarbukitapta,AnıtAğaçkavramınınfiziksel,görselve(mitolojik,folklorik,tarihsel)sosyokültüreldayanaklarınaişaretederekbirağacıanıtyapantemelkoşuladikkatçekmeksuretiyleherbirözelliğeilişkinsözelvegörse...
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺