Asalet Yayınları Kitapları

0 kişi
Fıkhın tedvin edilmeye başladığı II. (VIII.) asırdan itibaren risâleler şeklinde telif edilen muhtasar eserlerin ardından geniş hacimli eserler kaleme alınmış, zamanla bunları şerhler ve hâşiyelerin y...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Bu çalışmada İmam Suyutî'nin "el-Cami'us-Sağîr" isimli eserindeki nehy hadisleri bölümü üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Eserde kullanılan hadislerin hem sıhhatlerine bakılmış hem de başka kaynaklard...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resul'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin (arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi biz ancak Peygambere uyanı, ökçeler...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Filistin davası, temelde bir İslam davasıdır. Bu dava uğrunda verilen mücadele, bir milletin başka bir milletle veya bir grubun başka bir grupla çatışması değil, hak ile batıl arasında bir mücadeledir...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
İslam medeniyet tasavvurunda kalp, hikmetin karargâhı hükmündedir. Kalp, bir taraftan hikmetten beslenirken, öbür taraftan hikmeti yayar. Kalp; imanın, irfanın ve hikmetin merkezi konumundadır. Nasıl...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de bir ilkKur'an ve Sünnet Işığında Değerler Eğitimi Tiyatro SerisiHem ahlakımızıHem ArapçamızıHem de Kur'an ve Sünnet kültürümüzü geliştirecek değerler eğitim tiyatro seti. Diyalog yöntemleri...
%30 300,00 ₺ 210,00 ₺
0 kişi
Hem Kur'an kıssalarını daha iyi anlayacak hem de Arapçanızı geliştirecek kapsamlı bir çalışma. Diyalog yöntemleri, yeni kelimeler, doğru ifade kullanımları için tam bir başucu eseri niteliğinde. Özell...
%30 300,00 ₺ 210,00 ₺
0 kişi
Davetçinin muvaffak olabilmesi için en önemli azık çağırdığı şeylere içtenlikle bağlanmasıdır. Hedefine giden yolda namazı en büyük kıymeti, Kur’an’ı gönlünün huzuru, Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatını...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ahlak, insana her çeşit menfaat ve tutkulara karşı direnme gücü verir. Ahlak, kişinin bizatihi kendisini koruduğu gibi, etrafındaki insanlara karşı kişiye bir sorumluluk hissi verir. Aslında ahlak, bi...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
1.Halifeler Tarihi / Târîhu'l Hulefâ2. El - Menhiyyat Ayet ve Hadislerle Ümmetin Sakındırıldığı Hususlar3.Riyazü’s Salihin Tercümesi4.İslam Hukukunda İkrardan Dönmenin Yargısal Sonuçları5.El Veciz - İ...
%30 600,00 ₺ 420,00 ₺
0 kişi
Müslüman Kardeşler fikriyatını oluşturan en önemli mesele sağlam bir eğitimdir. Eğitim hangi usûl ve esaslarla yapılması gerektiği hayati bir meseledir. Bundan dolayı İhvan düşüncesinde eğitim, hareke...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Akidesine değer veren, Müslümanca duruşu önemseyen ve örnek olmak için çabalayan davetçinin belli başlı dayanakları vardır. Davetçinin bütün hayatı örnektir. Sözden ziyade eylem ve hareketin hayati yö...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
Bir çocuğun sorularını en iyi şekilde anlayabilmek için dilsel, zihinsel ve psikolojik soruları birbirinden ayırt etmemiz gerekir.Zira birinci grupta çocuk bir şeyi bilmek ya da haber vermek için dili...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Sahabiler, Kur'an'ın indirilişindeki büyük amacı anlamışlardı.Başından itibaren ona yöneldiler; akıllarını, kalplerini ve vakitlerini ona verdiler.Bu yüzden Kur'an da onları güzel bir şekilde karşılad...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Şüphesiz biz, insanlığın tanımadığı, üretemeyeceği, tamamen yeni bir şeye sahibiz. Ancak, bu yeni olgunun daha önce de belirttiğimiz gibi, uygulanması zorunludur. Öncelikle bir milletin bunu yaşaması...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Abdulhâlık Hasan eş-Şerif, El-Ezher Üniversitesi (Ezher-i Şerif) alimlerindendir. 1946 yılında Mısır'ın Beni Suveyf şehrinde doğmuştur. Başta fıkıh usûlü olmak üzere farklı ilim dallarında y...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
El-Mufassal Bütün Mezheplerde Var Olan Görüşlere Göre Konuyu Delilleriyle Anlatan Kadın Ve Aile Fıkhı Konusunda Şu Ana Kadar Yazılmış En Geniş Kaynak Eser Bu Eser Çok Uzun Emeklerin Ürünüdür. Sadece...
%30 1.400,00 ₺ 980,00 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber'in (s.a.v) sevgisini en güzel bir şekilde dile getiren şiirleri ihtiva eden methiye türünden bir çalışma.
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Hadis alanındaki eserlerde zaman zaman zayıf, mevzu ve aslı olmayan bazı rivayetlerle karşılaşırız. Şu bir gerçek ki dinî ve ilmî meselelerde, sahih hadisleri bırakıp zayıf rivayetlere başvurmak kesin...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ehl-i Sünnet itikadının temel prensiplerini kısa cümlelerle ifade eden bu risale, Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen itikadî görüşleri ilk ve en doğru şekliyle tesbit eden kaynaklardan biri olması bakımından...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺