Asil Yayın Dağıtım Kitapları

0 kişi
Yassı Ada Mahkemeleri Başsavcısı Ömer Altay Egesel’in düzenlediği iddianamelerde delil sıkıntısı çekmesine rağmen hukuk dışı iddianamelerle suçlamaları sürdürdüğü bilinmektedir. Hukuksal dayanağı bulu...
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
Adım Adım Suluboya Asil Yayın Dağıtım
%15 60,19 ₺ 51,16 ₺
0 kişi
Eline yasal ipleri geçiren, her devrin vurgunu kırgını onlardan yana çalışmış ve dünyada benzeri görülmeyen bir haksızlık, hukuksuzluk ortaya çıkmıştır. Bu süreçte milletimiz neredeyse kendi içinde tu...
%15 12,96 ₺ 11,02 ₺
%15 12,04 ₺ 10,23 ₺
%15 10,19 ₺ 8,66 ₺
0 kişi
azar, "Doğu-Batı Çizgisi'nde" adlı eserinin ilk bölümünde bir bakıma iki kültürün hüzün ile kızgınlık, kıskanma ile nefret, hesap sorma ile hesap verme duygusu içinde karşı karşıya gelişini anlatır. K...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
İnsan düşünen varlıktır, Yaşadığı hayatı düzenlemek, değişiklikler, yenilikler yapmak, mevcut durumu olumlu yönde geliştirmek ve kısaca bulunduğu yere damgasını vurmak ister. Ancak o zaman mutlu olaca...
%15 11,11 ₺ 9,44 ₺
0 kişi
Karakter Yaratma Yönünden F.M. Dostoevskiy ve L.N. Tolstoy Asil Yayın Dağıtım
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Kamusal Alan Modelleri Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme Postmodernite ve Kamusal Alan Mutlak Hakikat Arayışının SonuPostmodern Kamusal Alan Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İ...
%15 18,52 ₺ 15,74 ₺
0 kişi
Yuvadan Uçurulanlar Tarihe Tanık Hikayeler
%15 9,26 ₺ 7,87 ₺
0 kişi
İnsanlar zaman zaman duygu yoğunluğu yaşarlar ve bu duyguların bir yansıması olur. Bu yansıma; kimilerinde davranış olarak, kimilerinde söz olarak, kimilerinde de bunlara ilaveten yazı şeklinde ortaya...
%15 12,96 ₺ 11,02 ₺
0 kişi
"Yaz Tatili Öğrenme Kaybı" kavramından, öğrencilerin bir ders yılı sonuna kadar öğrendiği bilgilerin, üç aylık yaz tatili sonunda (yani ders yılı başında) hatırlanmakta güçlük çekilmesi ve bir kısmını...
%15 11,11 ₺ 9,44 ₺
0 kişi
Kendinden beklenen rolleri yerine getirebilmesi ve gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için, canlılar içerisinde en fazla insanın terbiye edilmeye, yani eğitime ihtiyacı vardır. Eğitimin b...
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
Çocuklara yönelik aile içi şiddet uygulaması pek çok toplumda ve ülkemizde yasal anlamda suç sayılmasına rağmen çağımızın çözülmemiş sorunlarından birisi olarak var olmaya devam etmektedir. Çocuklara...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Aile Saadeti Asil Yayın Dağıtım
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Genel olarak felsefenin ne olduğu, felsefenin her hangi bir istemine bağlı olmayan insanlar için fazla problem oluşturmamaktadır. Din'in ne olduğu konusu da, bir dine inanan açısından fazla sorun oluş...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Fırat ve Dicle'de Osmanlı İngiliz RekabetiAsil Yayın Dağıtım
%15 16,67 ₺ 14,17 ₺