Asil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Visual Basic nesne tabanlı, olaylara (Events) dayalı, grafik kontrol nesneleri yardımı ile Windows uygulamalarına benzer grafik ekran ve menü tasarımları kolayca tasarlanabilen bir bilgisayar programl...
%5 41,67 ₺ 39,59 ₺
0 kişi
Kaynak Tabanlı Görüş Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım
%5 27,78 ₺ 26,39 ₺
0 kişi
Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda hazırlanan "İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa'da Savunma ve Güvenlik" isimli Doktora tezinin kitap...
%5 21,30 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Eğitimde Bilişim TeknolojileriAsil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
%5 18,52 ₺ 17,59 ₺
0 kişi
Ticaret Hukuku BilgisiAsil Yayın Dağıtım Akademik Kitaplar
%5 13,89 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Öğretim Teknolojileri Kullanımı ve Materyal Geliştirme Uygulama ÖrnekleriyleAsil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
%5 16,67 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Ticari Sırların KorunmasıAsil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
%5 23,15 ₺ 21,99 ₺
0 kişi
Spor Hukuku Asil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
%5 31,48 ₺ 29,91 ₺
0 kişi
Inventor 10.0 İle Modelleme Asil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
%5 32,41 ₺ 30,79 ₺
0 kişi
CNC tezgahlarda, basit profilli parçaların programı elle yazılabilir. Fakat elle programlanması zor, karmaşık profilli parçalar için otomatik CNC kod türetimi MasterCAM programı ile çok daha kolay bir...
%5 29,63 ₺ 28,15 ₺
0 kişi
Örgütsel zekanın oluşturulmasında, örgütteki insanların ortaklaşa düşünüş ve davranış biçimlerinin önemli öğelerden biri olduğu söylenebilir. Bu anlamda örgütsel aptallık, örgütün başarısızlığına hat...
%5 10,19 ₺ 9,68 ₺
0 kişi
1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu günümüze kadar büyük değişikliklere ve gelişmelere uğramıştır. SPK ve ilgili mevzuatı gerek hukukçular gerek işletmeci ve iktisatçılar...
%15 87,96 ₺ 74,77 ₺
0 kişi
Öğrenmeyi Öğrenmede Alternatif YaklaşımlarAsil Yayın Dağıtım Akademik Kitaplar
%5 16,67 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Değişimin ve gelişimin önünde durulamadığı aşikar bir gerçektir. Bu değişim ve gelişim sınır da tanımamaktadır.Hukuk da bu alanlardan biridir. Her ne kadar genel, soyut ve süreklilik, hukuk kuralların...
%5 29,63 ₺ 28,15 ₺
0 kişi
Mekanik Modelleme ve Montaj isimli bu kitapta; özel teknikler gerektiren branşlara yönelik modülleri ile göz dolduran ve bir çok alanda teknik destek sağlayan, tasarım dünyasına yenilikler sunan ve im...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺