Astana Yayınları Kitapları

0 kişi
19. Yüzyıl Avrupa , 20. yüzyıl Amerika çağıydı.Kendi içinde barındırdığı büyük fırsatlar, zıtlıklar ve tehditler düşünüldüğünde 21. yüzyıl Asya çağı olacağı daha şimdiden tartışılmaktadır.Sahip olduğu...
%5 39,00 ₺ 37,05 ₺
0 kişi
Sokağa kulak verin. Eğer bir ülkede her Allah’ın günü hukuktan, dolayısıyla adaletten söz ediliyorsa orada hukuk da, adalet de hasta demektir. Hasta hukuk, hasta adalet ise, dayandığı felsefesi doğrul...
%5 17,59 ₺ 16,71 ₺
0 kişi
Hukukun haberlerde yer almaması çok nadirdir. Genellikle, en kutsal sayılan özelliklerinden bazılarıyla dahi alakadar olarak ihtilafları kışkırtır. Örneğin hukukçular ve siyasetçiler hukukun üstünlüğü...
%5 44,44 ₺ 42,22 ₺
%5 39,00 ₺ 37,05 ₺
0 kişi
Sığınmacı ve sığınmacılarla ilgili konular, Türk kamu yönetiminin gündeminde yer alan temel meselelerden biridir. Özellikle 2011 yılından itibaren Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacılara yönelik me...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Gerek kamu gerekse özel sektörde liyakat ilkesi bir vazgeçilmezdir. En güçlü devletlerin yönetiminden en basit bir işin yürütümüne değin, işi yürütecek olanların gerekli liyakâta sahip olmaları şarttı...
%5 59,00 ₺ 56,05 ₺
0 kişi
Asırlarca Büyük Çengiz Han’ın Verasetine ve Büyük Emir Timur’un soyundan gelmeye dayanan derin Türk devlet geleneğine sahip İran’da, Türklüğün etkisizleştirilmesi, resmi tarih olarak dayatılan "Avrupa...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, çalışanların algıladığı etkileşimci ve dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek, bu ilişkide ilişkisel liderlik modelini esas alan y...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
This book is composed of my selected and published academic articles up to now. My main bresearch areas are women characters and violence in the British literature. And in this work you can meet sever...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Avrupa ülkeleri ya da Batılı devletler, ihtiyaç duyan ülkelere yüksek miktarlarda kredi ya da hibe verdiklerinde bu ülkelere paranın nasıl ve nerede harcanacağı, şeffalık ya da gerekli mekanizma ve ku...
%5 33,00 ₺ 31,35 ₺
0 kişi
Die Osmanische Gesellschaft hatte in der klassischen Zeit eigene gesellschaftliche Institutionen, die teils auf nachöstlichen und teils auf nomadischen turkmenischen administrativen Prinzipien basiert...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimi sonucunda vermiş olduğu iptal kararlarının geriye yürümeyeceğine ilişkin, gerek 1961 Anayasasının 152. maddesinin üçüncü fıkrasında, gerekse 1982 Anaya...
%5 39,00 ₺ 37,05 ₺
0 kişi
Bu çalışmada birey, toplum ve iktidar ilişkisi siyaset felsefesi normları içerisinde aksiyolojik değer felsefesi paradigması ile açıklanmaya çalışılmıştır. Nitekim özünde felsefe, ontolojik olarak eşy...
%5 19,00 ₺ 18,05 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap akademik bir çalışma olmayıp yalnızca Hâkimlik ve diğer merkezi sınavlara gireceklere yönelik olarak hazırlanmıştır. Sınav sorularında Türk Ticaret Kanununa sıkı sıkıya bağlı kalınmak...
%5 19,00 ₺ 18,05 ₺
0 kişi
Kamu yönetiminin esaslı bir "çocuk reformuna” ihtiyacı vardır. Üstelik bu reformu çocuklara giderek, çocuklardan beslenerek dahası çocuklarla birlikte yapmak zorundadır. Çocuklarla birlikte karar alma...
%5 59,00 ₺ 56,05 ₺
0 kişi
This book is about good governance and governance reforms from a comparative public administration perspective. It examines the governmental, administrative, and political systems of both developed an...
%5 79,00 ₺ 75,05 ₺
0 kişi
Yeryüzünü Bütün Renklerle Resmedebilmek…Değil insanların, yeryüzündeki bütün canlıların yaşama haklarını acıya boğan her hareket insanlık suçudur. Suçun insanlara atfedilmiş olması ise insanlığın bir...
%5 26,00 ₺ 24,70 ₺
0 kişi
The political events of the day have drawn so much of public attention to the regions which I have lately visited, that a sketch of their actual condition as I saw them in the autumn of last year, may...
%5 49,00 ₺ 46,55 ₺
0 kişi
In this book, she deals with the violence types expressed in the British theatre in the second half of the twentieth century. The study contains nine plays by eight notable British playwrights. These...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Tarihsel olarak ABD, yerli üretimdeki eksiklikleri gidermek için yeterli miktarda yabancı petrol tedarikine erişimin sağlanması konusunda endişeliydi. Körfez'e erişim tehlikeye girdiğinde ister Sovyet...
%5 49,00 ₺ 46,55 ₺