Atatürk Araştırma Merkezi Kitapları

0 kişi
One of the basic duties of the Atatürk Centre for Research is to carry out and conduct academic research necessary to render and to keep alive Kemalist thought, Atatürk's principles and revolutionary...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
1. Bölüm: Muğla'nın İdari Yapısı ve Nüfusİdari YapıNüfus2. Bölüm: Sosyal Hayat ve Siyasal GelişmelerUlaşım, Ulaşım Araçları ve Ulaşım CemiyetiTabii AfetlerSağlıkHaberleşme ve Haberleşme AraçlarıSosyal...
%4 14,00 ₺ 13,44 ₺
2 kişi
Bu kitap, on bir seçme incelemeyi bir arada toplamaktadır. Bunlar, son otuz beş yılda çeşitli vesilelerle verdiğim konferanslar, bilimsel kongrelere sunduğum bildiriler, Türk Tarih Kurumunun bilimsel...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Harp Yönetimi ve AtatürkAtatürk Araştırma Merkezi
%4 10,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Türkiye - Finlandiya İlişkileri(1917-1980)Atatürk Araştırma Merkezi
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Ermeni iddialari ile ilgili olarak Batı dünyasında birçok yayın vardır. Bu yayınlarda 1890 - 1915 dönemi ilişkileri, tek taraflı olarak ele alınmış, Müslüman Hristiyan rekabeti gözlügü ile incelenmiş,...
%4 8,00 ₺ 7,68 ₺
0 kişi
İçeriği başlığını çok aşmış olan bu çalışma ülkemizde önemi yeni yeni fark edilen şehir ve bölge tarihi üzerine metodolojik olarak yapılan ilk araştırmadır. Büyük ve stratejik öneme sahip bir ulke ola...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma 1878 ile 1914 yılları arasında Doğu Anadolu Vilayetleri'nde görev yapan İngiliz Konsolosları ile bunların Ermeni halk ile olan ilişkilerini ele alan ve meydana gelen olayları eleştirel gözl...
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Birinci BölümKemalizm Hareketi Karşısında, Irak'ın Tutumunda Etkin Olan Nedenlere Toplu Bir Bakışİkinci BölümKemalizm Hareketi Karşısında Irak Devlet Otoritesi Kurul ve Güçlerinin TutumuÜçüncü BölümAş...
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal(Ekim 1918 - Ocak 1920)Atatürk Araştırma Merkezi
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
M. Kemal Atatrük'ün 25. Ölüm Yıldönümü'nde Türk Tarih Kurumu konferanslar tertip etmiş ve bunları kitap halinde, yayınlamıştır. O yıl aynı zamanda "Unesco" Genel Merkezi'nde, bütün üye olan devletler...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu 26-28 Eylül 2013 / Bursa
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Azerbaycan tarihçisi Prof. Dr. Musa Qasımlı'nın bu eserinde Sovyet Döneminde yararlanılması yasaklanmış olan Azerbaycan, Rusya Gürcistan arşiv belgeleri ile Türkiye, ABD, Büyük Britanya arşiv belgeler...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Türkiye-Romanya ilişkileri 500 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir 16. yüzyılda başlayan bu ilişkiler, tarihin seyri içinde inişli çıkışlı devam etse de zamanımıza kadar süregelmiş bulunmaktadır....
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile “Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye” konulu uluslararası bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda sunu...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
"Cumhuriyet'in 15. Yılında Türkiye" adlı bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15. Yılı kutlamaları çerçevesinde çeşitli vilayetlerce yayımlanan kitapların derlemesinden oluşmaktadır.Derlemesi yapılan b...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺