Atatürk Araştırma Merkezi Kitapları

0 kişi
1. Bölüm: Muğla'nın İdari Yapısı ve Nüfus İdari Yapı Nüfus 2. Bölüm: Sosyal Hayat ve Siyasal Gelişmeler Ulaşım, Ulaşım Araçları ve Ulaşım Cemiyeti Tabii Afetler Sağlık Haberleşme ve Haberleşme...
%4 6,48 ₺ 6,22 ₺
0 kişi
Bu kitap, on bir seçme incelemeyi bir arada toplamaktadır. Bunlar, son otuz beş yılda çeşitli vesilelerle verdiğim konferanslar, bilimsel kongrelere sunduğum bildiriler, Türk Tarih Kurumunun bilimsel...
%4 17,50 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
- Rize Tarihi - 1. Dünya Savaşı'ndan Mondros Mütarekesi Sonrasına Değin Meydana Gelen Olaylar ve Azınlık Faaliyetleri - Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasına Kadar Rize'de Milli Uyanış Yolundaki Çalış...
%4 10,80 ₺ 10,37 ₺
%4 6,50 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Ermeni iddialari ile ilgili olarak Batı dünyasında birçok yayın vardır. Bu yayınlarda 1890 - 1915 dönemi ilişkileri, tek taraflı olarak ele alınmış, Müslüman Hristiyan rekabeti gözlügü ile incelenmiş,...
%4 6,50 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Bu çalışma 1878 ile 1914 yılları arasında Doğu Anadolu Vilayetleri'nde görev yapan İngiliz Konsolosları ile bunların Ermeni halk ile olan ilişkilerini ele alan ve meydana gelen olayları eleştirel gözl...
%4 30,24 ₺ 29,03 ₺
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺