Atıf Yayınları Kitapları

0 kişi
Kültür Teorileri, modern antropolojiyi şekillendirmiş, alana damgasını vurmuş olan antropologları ve onlar etrafında gelişen başlıca teorileri ele alıyor. Antropolojik teoriye dair metinler genellikle...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, sadece akademik bir konuya değil, aynı zamanda dünyaya ilişkin bir düşünce biçimine yönelik bir çağrı içermektedir. Hepimizi bir araya getiren bir bilim dalı olan sosyolojinin nispeten kısa...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Etnografik alan araştırması, insan topluluklarının gündelik yaşamları içerisinde de ele alınarak çalışılmasını içerir. Bu türden bir araştırmanın yürütülmesinin içerisinde başlıca iki temel faaliyet v...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Pek çok insan ne tür kitaplar okuması gerektiği konusunda büyük bir kaygı taşır.Kütüphanelerin ya da kitabevlerinin raflarını dolduran binlerce kitap arasından kendi yolunu aydınlatacak olanları bulma...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
1 kişi
Antropoloji, insanlarla birlikte yapılan felsefedir. -Tim Ingold- Pasifik Adalarından Kuzey Kutuplarına kadar oldukça geniş bir yelpazede gezinen bu kitap, sosyal yaşama ve kültüre dair son derece zen...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Gerçeklik, sosyal olarak inşa edilmiştir ve bilgi sosyolojisi bu inşanın vuku bulduğu süreçleri analiz etmeye çalışır.
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
MilliyetçilikKuramİdeolojiTarihAtıf Yayınları
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Düşünce için bazı rasyonel gerekliliklerin olması gibi eylem için de bazı rasyonel gereklilikler vardır. Bu kitap, belirli bir etik anlayışı ve özgeciliğin insanın arzu ve eylemleri içerisindeki rasyo...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Makedonya Sorunu üzerine kalem oynatan araştırmacılar, çoğunlukla ya -Türkiye merkezli çalışmalarda görülen- Avrupa'nın bölgeyi Osmanlı'dan koparmak amaçlı milliyetçi, ulusalcı duyguları kaşıdığı ya d...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın çıkış noktası, modernliğin bir zihniyet analizine konu edildiğinde ne tür bir algılcunaya tekabül ettiği sorusudur. Ancak günümüzü yaşarken giderek anlamlı hale gelen başka sorular da var:...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
İçinde yaşadığımız, parçası olduğumuz kurumsal yapılara ve düşünce sistemlerine nesnel bir biçimde, mesafe alarak bakmak kimse için kolay değildir. Hele söz konusu nesnelliğin hoşumuza gitmeyeceğini b...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Demokratik olmayan güvenlik ambalalı gıdalardaki koruyucu maddeler gibidir, tüketenden çok tüketileni korur. Oysa demokrasiler, ambalajsız rejimlerdir, yapay koruyucular içermez ve kapalı kalmaya gele...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Üniversite birinci sınıf öğrencisiyken felsefeye giriş dersi almıştım.  Her bir derse hazırlık ıçin önemli düşünürler-den seçilmiş bır derlemenin en azından bır kısmını okuyor-durn. Fakat derse girdiğ...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Başkalarından üstün olmak için uğraşıyoruz. Çıkarlarımız tarafından yönetiliyoruz. Korkularımız için üretilmiş yapay çözümlere, çocuklaştırılmış yapımızla kandırılmaya razı oluyoruz. Zamanın ruhu bizi...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Çok satanlar arasına giren bu özlü kitap, Batı tarihi düşüncesinin antik zamanlardan günümüze, esaslı ve anlaşılır bir tanıtımını sunmaktadır. Tarih ve Tarihçiler, atrihyazıcılığı, tarih felsefesi ve...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihi incelemelerinde belirli bir dönem ve padışahlara ait çalışmaların sayısı, genel tarih çalışmalarına oranla daha azdır. Yapılanlar ise daha ziyade klasik dönem padişahları ya da belirli...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Kişisel güvenlik, son tahlilde kendi kişisel çevremizle daha az ilgilidir; kızgın aile üyeleri, kıskanç arkadaşlar, hırslı meslektaşlardan çok benimle aynı sosyal ortamı işgal eden ancak benimle olan...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Osmanlı toplumunun “şifahane” kültüründen “hastahane” kültürüne geçiş hikâyesini vakıf kurumunun penceresinden anlatmaktadır. Kitabın öne çıkan özelliği, vakıf kurumunun sağlık hizme...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
17.yüzyıl'ın belki de en önemli düşünürü kabul edilen John Locke'un (1632-1704) kaleme aldığı bu kitap, genel itibariyle, dini 'tolerans' bağlamından hareketle bireysel inancın dokunulmazlığını ele al...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Sosyolojik misyon ve beklentinin kısa bir açıklamasını sunan bu kitap, özellikle öğrencilerin temel metinleri okumalarını gerektiren derslerde kullanılmak amacıyal hazırlanmıştır. Öğrencilere, sosyolo...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺