Atlas Akademi Kitapları

0 kişi
Tarım sektörünün ana sektör olarak ekonomideki itici gücü açıktır. Makro veriler açısından değerlendirildiğinde tarım sektörünün ekonomi içerisindeki payı oransal olarak düşük olmakla beraber girdi al...
%17 18,50 ₺ 15,36 ₺
0 kişi
Tasarı geometri teknik okullarda anlatılması ve anlaşılması en güç derslerden biridir. Çünkü bahsedilen konular çoğunlukla hayalidir. Teknik resim dersinde ortaya üç boyutlu bir parçayı koyup görünüşl...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Hata Kuramı Ve Parametre Kestirimi Harita Mühendisliği Bölümlerinde Okutulan Temel Derslerden Biridir Bazı Harita Mühendisliği Bölüm Dengeleme Hesabı Adıyla Anılmaktadır Geçmişte Birçok Öğretim Üyesi...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Üçgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Bir Köşe Noktasından Bölüm Bir Kenar Üzerinden Verilen Bir Noktadan Doğru ile Bölüm Tabana Bağlı Doğru ile Bölüm Yüksekliğe Paralel Doğrularla Bölüm Dörtgen Şeklind...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Takeomteri hesabı takeometri hesabı soruları takımetrik hesap çizelgesi Takimetrik Hesap Çizelgesi (Elektronik Takeometre+ Reflektörlü Jalon/Laze içermektedir.
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Sinemanın yolculuğu 120 yılı aşkın bir zamandır devam etmektedir. Sinema bu yolculuğu boyunca, insanları güldüren, eğlendiren, düşündüren, bilgi veren, haber veren, tanıtım görevini gören, kamuoyu olu...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Harita harita türleri yeraltı ölçmeleri tünel ölçmeleri hidroğrafik ölçmeler deformasyonel ölçmeler endüstriyel ölçmeler küresel konumlama sistemleri içermektedir.
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Dönüşümler Datum Dönüşümü Dilimler Arası Dönüşümler koordinatlar arası iki boyutlu dönüşüm konularını içermektedir.
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Küçük-Yan Nokta ve Kesişim Hesabı (Çözümlü Örnekler) kitabı, Ölçme Bilgisi-I kitabında teorik ve sorularla anlatılan küçük-yan nokta ve kesişim hesabı konularının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştı...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ölçme bilgisi ölçü kistalari geometrik şekiller ve özellikleri ölçü hatalari basit ölçme aletleri ve alim yöntemleri elektonik ölçme aletleri ve ölçme yöntemleri alan hesaplari koordinat sistemi ve te...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Yükseklik ölçmeleri, Açık Nivelman Hesabı SorularıYükseklik Farklarına Göre Nivelman Hesabı Soruları Gözleme Düzlemine Göre Nivelman Hesabı Soruları Dayalı (Bağlı) Nivelman Hesabı Soruları Kapalı Nive...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ölçü Hataları ve Alan Hesabı (Çözümlü Örnekler) kitabı, Ölçme Bilgisi-I kitabında teorik ve sorularla anlatılan ölçü hataları ve alan hesabı konularının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Harita (Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Bölümünün temel derslerinden biri olan Ölçme Bilgisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için Ölçme Bilgisi-I kitabının devamı niteliğinde hazırlanm...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Bu kitap temel olarak Harita (Geomatik) Mühendisliği, Harita ve Kadastro Teknikerliği bölümlerinde Çeşitli adlar adı altında okutulan harita çizimi, bilgisayar destekli harita yapımı derslerinde Kulla...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Temel Ödevler (Çözümlü Örnekler) kitabı, Ölçme Bilgisi-I kitabında teorik ve sorularla anlatılan temel ödevler konularının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın içeriği mümkün olduğu kadar d...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Poligon Hesabi Açık KörPoligon Hesabi Ve Soruları Dayalı Bağlı Poligon Hesabı Ve Soruları Kapalı Poligon Hesabi Ve Soruları Poligon Hesap Çizelgesi
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Topoğrafik ölçmeler sonunda oluşturulan harita ve planlar pek çok meslek disiplininin temel dayanağıdır. Dolayısıyla çeşitli meslek disiplinlerindeki teknik elemanların projelerin hazırlanması ve uygu...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Harita mühendisliğinde okutulan temel derslerden biridir kitapta temel kavramlar hareketle teori ve uygulamalar birlikte verilmiştir. Kitap sekiz ana bölümden oluşmaktadır.
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Bu eser parlatılabilir kayaçlar olarak adlandırabileceğimiz doğal yapı taşlarının jeolojik özelliklerini, mühendislik özelliklerinin tayinini, doğaltaş madenciliğini ve fabrikalarda işlenme prosedürle...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Çevre Mühendisliği Lisans Yüksek Lisans Öğrencilerinin Kullana Bileceği Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin Gelişimi Mikroorganizmalar Endüstriyel Mikrobiyoloji Akuatik (Sucul)Mikrobiyoloji Kirli Su Arıtma...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺