Atlas Kitap Kitapları

0 kişi
Bu kitap, gençler arasında da büyük rağbet gördü. Bilhassa üniversite gençliği arasında yıllarca el kitabı gibi dolaştı. Bu alaka yine de eksilmiş sayılmaz. Şimdi 6. baskıya ulaşmış olması da bir başa...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Evladım, iki gözüm Mahir Bey,Mektubunu aldım, afiyetinden memnun oldum. Böyle ara sıra beni yoklayışın o kadar hoşuma gidiyor ki tasavvur edemezsin.Fuat Şemsi'yi, hakikat, benim de çok göreceğim geldi...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Felsefede duygulu bir varlık olarak insanı açıklama çabaları oldukça tartışmalıdır. Zira insanın akıllı bir varlık olduğu düşüncesi her zaman önemsenmiş duyguları pek dikkate alınmamıştır. Akıl ve duy...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Merhum Erbakan;“Dinle, Sana dizel motoru nasıl çalışır anlatayım. İlk yanmanın olacağı bölüme önce yakıt doldurulur ve sonra akım verilir. Akımın etkisi ile yakıt moleküllere ayrışarak yoğunlaşır, sık...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Günümüzde toplumsal yaşama baktığımızda, özgeciliğin hep arzulanan ancak buna rağmen göz ardı edilen bir düşünce olduğu görülmektedir. Bireysel ilgi ve çıkarın olabildiğince yaygınlaşmasına karşın çoğ...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
İtiraz etmek herkesin kullanmadığı cesaret gerektiren önemli bir eylemdir. Bu eylemin, düşünen insanların hayatında önemli bir yeri vardır. Aklını kullananlar, düşünürken kritik etmeyi, gerektiğinde y...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Bu eserimizde Mehmed Akif Ersoy merhumu derinliği olan bir düşünür, bir mütefekkir olarak ele aldık. Bu çerçevede onun kainata bakışını, ondaki iş ve çalışma felsefesini, yabancılamaya bakışını, ateiz...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bilinen en eski gezgin Yunanlı tarihçi, coğrafyacı ve filozof olan Strabon (MÖ 64-MS 24)'dur. Strabon'dan sonra günümüze kadar çok sayıda gezgin dünyayı dolaşmış ve gezip gördükleri yerleri seyahatnam...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Seyâhat, Abidin Nesimi'nin babası Hüseyin Nesîmî’nin 25 yaşında bir Osmanlı delikanlısı olarak 1893 yazında İtalya, İsviçre, Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan, Sırbistan ve Bul...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Cino ile Ceren Dikkat Geliştiren Boya kitabı, Dünya’da İlk ve Tek dikkat geliştiren boyamaTürkiye’de yanlış yapılan uygulamalar ve ebeveynlerin dikkatini çekmek üzere bu çalışma yapılmıştır.Türkiye’de...
%16 10,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Fei Xiaotong'a göre, Çinlilik aslında bir kar topu gibidir. Çevresindeki yabancıları kendine yapıştırmak suretiyle büyüyen, çekirdeğinde Huaxialığın bulunduğu, politik sınırları içindeki Çinli olmayan...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Cino ile Ceren Dikkat Geliştiren Boya kitabı, Dünya’da İlk ve Tek dikkat geliştiren boyama Türkiye’de yanlış yapılan uygulamalar ve ebeveynlerin dikkatini çekmek üzere bu çalışma yapılmıştır.Türkiye’d...
%16 10,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Yükseköğretim kurumlarında felsefeci bilinen kimselerin pek çoğu formalitenin daraltıcı kalıpları dışına çıkmakta zorlanmaktadır. Bundan dolayı da öğrenci topluluklarının ve geniş tabakaların "hocası"...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Küreselleşme ulusal temelleri çürütmekte ve tek tip insan oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Bu kaçınılmaz bir süreç. Küreselleşmeyi durdurmak imkansızdır. Ama tam da bu durumda çok daha büyük zor...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Müslümanların hayat şekli değişti. Bu değişiklik özü de etkiledi. Arabaya binerken “Bismillah” demeyi veya önemli işlerini “Vallahi” diyerek temin etmeyi eksik etmeyenler, hayatlarının genişlik alanı...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
On altıncı yüzyıl Osmanlı devletinin imparatorluk olarak kendini iyi-ce kabul ettirdiği bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Bu yüzyıl aynı zamanda imparatorluğun siyasî, iktisadî, askerî ve kültürel...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
1 kişi
Bu kitap İkinci Muallim Farabi'nin siyaset felsefesini kökenleri ve özgünlüğü bakımından incelemektedir.İslâm düşüncesinde siyaset ilmi ve felsefesini bir ilim olarak inşa eden Fârâbî aynı zamanda Ati...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Günümüz şiiri karşıtını kaybetti. Karşıtlık, şiirde, değişim süreçlerini tetikleyen temel dinamiktir. Literatür önemli ölçüde bu karşıtlıklar etrafında üretilmiştir. Divan, karşıtı Tanzimat; aruz, kar...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Bilim politikasında önemli bir strateji de zaman kazanmaktır. Zaman kazanabilirsek maliyeti sıfır olan büyük bir servetimiz var demektir. Tasarrufun önceliği zaman üzerine olmalıdır. Sarfiyattan söz e...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Türk-Rus ilişkileri tarih boyunca, Avrasya bölgesinin genel görünümü ve bu coğrafyadaki güç dengesinin temel ögelerinden birisi, muhtemelen de en önemlisi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlı...
%16 72,00 ₺ 60,48 ₺