Atlas Yayın Dağıtım Kitapları

0 kişi
Bu kitap, Lazer konusu merak eden herkese, özellikle de öğrencilere ve bu konuda çalışmak isteyen gençlere ışık tutmak niyeti ile hazırlanmıştır. Kitapta, lazer konusu merak edip bu konuda kendini gel...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, küreselleşmenin giderek daha fazla hissedildiği bir ortamda yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ışığında, sağlık hizmetleri analında yerinden yönetim anlayışının, ön plana çıkması...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Geçtiğimizi yüzyılda, dünya nüfusunda yaşanan hızlı artış, üretimin artmasına; üretimin artması da ekonomilerin büyümesine ve ihtiyaçların değişip çeşitlenmesine neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler, ilg...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma, sayısal elektronik konusunda temel bilgilere sahip olan ve lojik düşüncesini geliştirmek isteyen öğrencilere ve sayısal tasarım hayatına yeni atılmış olan mühendislere yönelik olarak düşün...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Simülasyonu karar verme aracı olarak kullanma isteyen bir yönetici, simülasyonu öğrenmek isteyen bir planlayıcı veya mühendis, ya da simülasyon çalışmasında geçici yer alan biriyseniz bu kitaptan fayd...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
Tükendi
0 kişi
CNC sektörü ve eğitim – öğretim kurumları için pratik bir kaynak teşkil edeceğini düşündüğümüz bu kitabın başvurulacak ilk çalışma olacağını düşünüyoruz.
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, mekanik ve elektrik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kitapta konuların teorik olarak açıklamasının yanında, çözümlü örneklere oldukça fazla yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin çalışm...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
%10 12,04 ₺ 10,84 ₺
Tükendi
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmanın, Mühendislik Fakülteleri İnşaat Bölümü, Mimarlık Fakülteleri, Meslek Yüksekokulları İnşaat Programı, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liseleri Yapı bölümü öğrencileri için faydalı olaca...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, endüstriyel iktisat alanında incelemeye konu olan alanlardan, farklı piyasa yapılanmalarında firmların nasıl bir davranış biçimi içerisinde olduklarına yer verilmeye; geleneksel teoriden h...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
Tükendi
0 kişi
On iki bölümden oluşan kitabın ilk bölümlerinde elektrik makinalarında kullanılan malzemeler, soğutma düzenlemeleri ve ısı iletim problemlerinin analizi ve modellenmesi ele alınmıştır. İlerleyen bölüm...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta iki silindirli, dört zamanlı basit bir benzin motorunun Pro/Engineer Wildfire ile nasıl adım adım çizildiği anlatılmaktadır. Bu motor ayrıntılı parçalardan arındırılmış, okuyucuya Pro/Engin...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺