Azad Yayınları Kitapları

0 kişi
Ez, ku nivıskare van rupelan im, nave min Şerefe kure Şemseddin e. Çave min li meziniya Xwede ye u ez hevidar im ku alikare min be û min di vê dinyayê de serfiraz bike û ji asteng û giriyên wê dinyaya...
54,00 ₺
30,00 ₺
0 kişi
Kürdistan; insanlığın beşiği, yeryüzü cenneti, dünyanın merkezi, tanrıçalar diyarı. Kürdistan, onsuz hiçbir güç dünyanın hakim gücü olmamıştır; İşte Hurri-Mitanniler, işe Asur İmparatorluğu, Osmanlı İ...
15,00 ₺
0 kişi
“Herçi em Kurd, me zimaneki delal heye ü em pe diaxifın, piraniya me ji vi zimani pe ve bi tu zimani nizanin. Bi tene divet em hini xwendin ü nivisandina zimane xwe bibin. İro hinbuna xwendin u nivisa...
14,00 ₺
Tükendi
7,41 ₺