Bağlam Yayınları Kitapları

%4 15,74 ₺ 15,11 ₺
0 kişi
Küresel ekonominin ve sınır-aşırı, milliyet-aşırı sermayenin işleyişinin liberal ekonomilerde olduğu gibi, sanatlarda da üretimin aynası tüketim üzerine odaklanmaktadır. Bu tüketim ise üretimin içinde...
%4 13,89 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
"...ben orda çalışırken sigortam yoktu. Maaşımız da bizim emeğimizin karşılığı değildi. Hep bundan üzülüyorduk. Tozlu bir ortamdı. Çok toz oluyordu. Havasız bir ortamdı. Hamile olduğum için hiçbir kat...
%4 29,63 ₺ 28,44 ₺
0 kişi
Diana Johnstone, Kosoba Savaşının olağanüstü düzeydeki dezenformasyon yapısının yanısıra, savaşın batıda kurumsallaşan arka planının iç yüzünü anlatmak isteyen kişiler ve ilericiler için "olmazsa olma...
%4 26,85 ₺ 25,78 ₺
%4 14,81 ₺ 14,22 ₺
0 kişi
´´Yaşam biçimiyle mekan arasındaki ilişkide çok aktörlü, katılımcı yaklaşımların ve buna koşut yöntemlerin geliştirilebilmesi, disiplinlerarası iletişimin yaygınlaştırılması, yerel ve küresel boyutta...
%4 15,74 ₺ 15,11 ₺
0 kişi
1970'li yılların başında Fransa'da gelişmeye başlayan Perinatalite Kliniği başlangıçta doğumda oluşan sorunlar ve özürlülük sorunsallarını azaltmayı hedeflemekteydi. Oysa günümüze kadar olan çalışmala...
%4 25,93 ₺ 24,89 ₺
0 kişi
Partilerimiz kitle partileri haline gelmelerini sağlayacak yapısal düzenlemelere gitmek yerine kadro partileri olma özelliğini koruyor. Böylece, demokratik gelişme sürecinde partilerin iç düzeni ile d...
%4 17,59 ₺ 16,89 ₺
0 kişi
Yatılık üzerine ülkemizde yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taşıyan "Yatılılık: Okul Ev Olunca"; İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sempoz...
%4 17,59 ₺ 16,89 ₺
%4 17,59 ₺ 16,89 ₺
0 kişi
Yazıma son noktayı -genellikle üç nokta olarak koyduğum son nokta- koyar koymaz onu hemen bir kitap olarak görmek için heyecanlanırım. Çizdiklerimin sihirli bir biçimde basılı hale dönüşmesini isterim...
%4 10,19 ₺ 9,78 ₺
0 kişi
Fatmagül Demirel, orta ögrenimini Isparta'nın Senirkent ilçesinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde "2. Abdülhamid Döneminde Sansü...
%4 23,15 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Psikanaliz uzun zamandır artık yalnızca nevrozlarla sınırlı değil. Psikanalizin alanı çok çeşitli bilgi alanlarını zenginleştirmek ve dönüştürmek üzere yavaş yavaş genişlemiştir. Bunun sonucu olara...
%4 29,63 ₺ 28,44 ₺
0 kişi
Sosyal bilim araştırmaları ve sorunsallarına ilişkin Türkiye’de yayınlanmış kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kitap, öğrenciler ve araştırmacılar için niteliksel yöntem hakkında temel bir başvuru ka...
%4 23,15 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Ergenlik her şeyden önce kendini sorgulamak demektir. Temel bedensel ve ruhsal dönüşümlerin gerçekleştiği dönem olarak, yaşamın daha sonrasını etkileyen önemli bir izler bırakır. Bu izler, erişkin yaş...
%4 14,81 ₺ 14,22 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER TAT Testine Tarihsel YaklaşımTAT Yorumlayan Farklı KuramcılarFransız Okulu ve Psikanalitik YaklaşımTestin UygulanışıKartların Gizil ve Görünür İçerikleriTAT Kodlama Kâğıdı ve İtemlerin İn...
%4 14,81 ₺ 14,22 ₺
0 kişi
'Batılaşma', Kemal Tahir'in tarihi yeniden sorgulama girişimlerindeki en temel sorunlardan biridir. Başlangıç dönemlerinde çağının en ileri uygarlıklarından birini kuran Osmanlı'lar nasıl olmuştu da g...
%4 18,52 ₺ 17,78 ₺
0 kişi
"Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu, antropoloji, felsefe, siyasi bilimler, tarih, sosyoloji, psikoloji ve benzeri alanlardan uzmanları biraraya getirerek bir diyalog, düşünme ve değerlendirme...
%4 38,89 ₺ 37,33 ₺
0 kişi
Kronolojik bir okumayla, Freud'un kuramını sürekli geliştirdiğine tanık oluruz. Zaman zaman çelişkiler de içerebilen bu tür bir kuramsal gelişim, Freud'un yaşamı boyunca sürmüştür. Kuramsal sürecin ta...
%4 22,22 ₺ 21,33 ₺
0 kişi
Sanayi Devrimi ve kapitalizmin gelişimi kentlerin üretim ve bölüşüm ilişkilerine göre şekillenmesine neden olmuştur. Ancak bu şekillenme kapitalist sistemin ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermekted...
%4 36,11 ₺ 34,67 ₺
/ 20