Bağlam Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap, temel klinik psikanalitik kavramlar ve bu kavramların anlamları hakkındadır. Psikanalizin içinde gelişmiş birçok kavram ve özellikle de bu kitapta üzerinde durulmuş olanlar, taşıdıkları anla...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
İçindekiler• Sunuş - Talat Parman• Önsöz - Tevfika Tunaboylu- İkiz• Sınır İşleyişler: Hangi Sınırlar• Psikanalizin Sınırlarında: Margaret 1. Little'ın Winnicot ile Yaptığı Analiz,• Ruh ve Beden Arasın...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Psikanaliz uzun zamandır artık yalnızca nevrozlarla sınırlı değil. Psikanalizin alanı çok çeşitli bilgi alanlarını zenginleştirmek ve dönüştürmek üzere yavaş yavaş genişlemiştir. Bunun sonucu olara...
%4 36,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
´´Yaşam biçimiyle mekan arasındaki ilişkide çok aktörlü, katılımcı yaklaşımların ve buna koşut yöntemlerin geliştirilebilmesi, disiplinlerarası iletişimin yaygınlaştırılması, yerel ve küresel boyutta...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Şimdilerde psikananalitik kuramdan esinlenerek yeni isimler ve başlıklar altında tekrar ve tekrar tanımlanmaya çalışılan temel kavramların arkeolojik kazılarda bulunan ve ancak özel bir kodla okunabil...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Yatılık üzerine ülkemizde yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taşıyan "Yatılılık: Okul Ev Olunca"; İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sempoz...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Kalkınma ve Küreselleşme başlıklı bu derleme, kalkınmaya ve kalkınmakta olan bölgelere teorik ve yaşanan deneyimler açısından bakma amacındadır. Kalkınmanın dinamiklerini bölgesel özellikler bazında i...
%4 35,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Kendisini oldukça sade bir insan olarak tanımlayan Angelopoulos yapıtlarında insan ilişkilerini bütün derinliği ve trajedisiyle sunar. Sineması biz psikanalistler için sürgün kayıp yas sınır baba gibi...
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
"...ben orda çalışırken sigortam yoktu. Maaşımız da bizim emeğimizin karşılığı değildi. Hep bundan üzülüyorduk. Tozlu bir ortamdı. Çok toz oluyordu. Havasız bir ortamdı. Hamile olduğum için hiçbir kat...
%4 36,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
1970'li yılların başında Fransa'da gelişmeye başlayan Perinatalite Kliniği başlangıçta doğumda oluşan sorunlar ve özürlülük sorunsallarını azaltmayı hedeflemekteydi. Oysa günümüze kadar olan çalışmala...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Partilerimiz kitle partileri haline gelmelerini sağlayacak yapısal düzenlemelere gitmek yerine kadro partileri olma özelliğini koruyor. Böylece, demokratik gelişme sürecinde partilerin iç düzeni ile d...
%4 24,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
İçindekiler;Psikanalitik formasyonun tarihçesi - the history of psychoanalytic training-Talat Parman-Psikanalitik formasyon süreci - psychoanalytic training process-Sandor Ferenczi/Çeviren Pınar Arsla...
%4 21,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, “Edebiyatın İzinde” üst başlığı ile ilki polisiye edebiyata, ikincisi fantastik ve bilimkurgu edebiyatına ayrılan serinin üçüncüsünü oluşturmaktadır. Kitapta romandan hikâyeye,...
%4 21,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Yazıma son noktayı -genellikle üç nokta olarak koyduğum son nokta- koyar koymaz onu hemen bir kitap olarak görmek için heyecanlanırım. Çizdiklerimin sihirli bir biçimde basılı hale dönüşmesini isterim...
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
İçindekilerSunuşÖnsözAktarım ve dinamikleriKarşı aktarım kavramının gelişimiİki kişilik alanAyna aynı zamanı gösterir mi?Karşı aktarım ve zamanAktarı-yorum öyleyse var-ımOlumsuz aktarımlar ve aktarımd...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Spor, toplumsal yaşam içerisinde kök salan ve kültürün üretilmesinde, dolaşıma sokulmasında katkıları bulunan bir alan olarak, egemen ideolojilerin üretiminde ve toplumsal rızanın sağlanmasında kullan...
%4 23,00 ₺ 22,08 ₺
0 kişi
22 Ocak 2012'de Paris'te ölen Andre Green, yirminci yüzyılın en önemli psikanalistlerinden biridir. Psikanaliz kuramına yaptığı katkılar yalnızca Fransa'dakiler ideğil hemen tüm ülkelerdeki psikanalis...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
- Sunuş / Tevfika İkiz- En iyi ve en kötünün iletiminde psikanalist olmak seçimi / Patrick Miller- Arzunun sınırında kim var? / Ayça Gürdal Küvey- Ruhsal yapılanma hakkında: arzunun temelleri / Teresa...
%4 15,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
"Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu, antropoloji, felsefe, siyasi bilimler, tarih, sosyoloji, psikoloji ve benzeri alanlardan uzmanları biraraya getirerek bir diyalog, düşünme ve değerlendirme...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Sosyal psikoloji literatüründe önemli bir yeri olan kavramların hemen hepsi, Batı dünyasında üretilmeleri nedeniyle, ülkemizdeki sosyal psikologlar tarafından bu dünyanın dilleriyle öğrenilmiştir. Çoğ...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺