Bağlam Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap, temel klinik psikanalitik kavramlar ve bu kavramların anlamları hakkındadır. Psikanalizin içinde gelişmiş birçok kavram ve özellikle de bu kitapta üzerinde durulmuş olanlar, taşıdıkları anla...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
İçindekiler • Sunuş - Talat Parman• Önsöz - Tevfika Tunaboylu- İkiz• Sınır İşleyişler: Hangi Sınırlar• Psikanalizin Sınırlarında: Margaret 1. Little'ın Winnicot ile Yaptığı Analiz,• Ruh ve Beden Aras...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
´´Yaşam biçimiyle mekan arasındaki ilişkide çok aktörlü, katılımcı yaklaşımların ve buna koşut yöntemlerin geliştirilebilmesi, disiplinlerarası iletişimin yaygınlaştırılması, yerel ve küresel boyutta...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Kalkınma ve Küreselleşme başlıklı bu derleme, kalkınmaya ve kalkınmakta olan bölgelere teorik ve yaşanan deneyimler açısından bakma amacındadır. Kalkınmanın dinamiklerini bölgesel özellikler bazında i...
%4 35,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Kendisini oldukça sade bir insan olarak tanımlayan Angelopoulos yapıtlarında insan ilişkilerini bütün derinliği ve trajedisiyle sunar. Sineması biz psikanalistler için sürgün kayıp yas sınır baba gibi...
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
%4 36,00 ₺ 34,56 ₺
%4 21,00 ₺ 20,16 ₺
%4 21,00 ₺ 20,16 ₺
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺
%4 22,00 ₺ 21,12 ₺
0 kişi
İçindekiler SunuşÖnsözAktarım ve dinamikleriKarşı aktarım kavramının gelişimiİki kişilik alanAyna aynı zamanı gösterir mi?Karşı aktarım ve zamanAktarı-yorum öyleyse var-ımOlumsuz aktarımlar ve aktarı...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺