BEKAD Yayınları Kitapları

0 kişi
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmışt...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
0 kişi
Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ülkemizde son derece yaygın bir sosyo-ekonomik sorundur. Kayıt dışı istihdamın önemi, özellikle son yıllarda nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik açıklarının...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Türkiye’nin en çok okunan kişisel gelişim yazarlarından Oğuz Saygın, bu eserinde Sıra Dışı Akıl Oyunları ile zihnimizde yer alan kalıplaşmış cevaplara yeni bir bakış açısı getiriyor. Sorular ile baş e...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Bu kitap, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemini yapılandırmak, yönetmek veya denetlemekle görevli olanlara yönelik bir “uygulama rehberi” niteliğinde hazırlanmıştır.Kitabın ana amaçları şunla...
%20 69,44 ₺ 55,55 ₺
0 kişi
· Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ · Harcama Belgeleri Mevzuatı Notları
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
0 kişi
Kitap, 2 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde; “Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetm...
%20 50,93 ₺ 40,74 ₺
0 kişi
Asıl olan karşınızdaki bireyi tanırken, kendi içsel dünyanızda da bir yolculuğa çıkmanız ve kendinizi yeniden keşfetmenizdir. Çünkü kendisini tanımayan bireyin ne karşısındakini tanıması mümkündür, ne...
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺
0 kişi
6360 sayılı yasa çok temel bir mevzuat olmasına ve geniş bir alanı düzenlemesine karşın, pek çok belirsizlikler içeren ikincil mevzuatı bulunmayan, devir komisyonları gibi idarelere çok geniş yetki al...
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺
0 kişi
Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, demokratik v...
%20 55,56 ₺ 44,45 ₺
0 kişi
Engelli meselesi, sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli insanlarımız da, eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma g...
%20 74,07 ₺ 59,26 ₺
0 kişi
İç kontrol ve iç denetim sistemleri mevzuatımıza 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile girmiş olup daha sonra iç kontrol ve iç denetime ilişkin ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri...
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺
0 kişi
Kanun kapsamına dahil olan bütün kamu idarelerinde devlet muhasebesinin genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standart ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi öngörülmektedir. Bilindiği üzere genel...
%20 361,11 ₺ 288,89 ₺
0 kişi
Bu kitapta Türk Borçlar Hukuku ; Kamu İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu tüm maddeleriyle ele alınmış, derlenmiştir.
%20 69,44 ₺ 55,55 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda, yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulmak üzere İHALE SGM İLİŞKİSİ işlenmiştir. Çalışmada, ihale öncesi SGK işlemleri, ihale sonrası SGK işlemleri, ödeme aşamasında SGK i...
%20 55,56 ₺ 44,45 ₺
0 kişi
İş deneyim belgelerine ait genel bilgiler, hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgeleri, yapım işleri ihalelerinde iş deneyim belgeleri, mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgeleri, iş deneyim belge...
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺
0 kişi
Bu çalışmamın amacını ; kamu kaynağı kullanarak kamu hizmeti veren kamu çalışanlarının, gerek bu bu süreçteki görev, yetki ve sorumlulukları, gerekse kamu kaynağı kullanmaları nedeniyle hesap verme so...
%20 32,41 ₺ 25,93 ₺
0 kişi
13 farklı üniversitenin öğretim üyeleri ve diğer kurumlardan uzmanların oluşturduğu 29 kişilik yazar kadrosu tarafından kaleme alınan “İdari Ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler” isimli kitabımı...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Bu kitapta amacımız, mali yönetim sisteminde yaşanan dönüşüme, konunun çok önemli yönlerini oluşturan bütçe, muhasebe, ödenek ve raporlama açısından özellikli işlemleri mahalli idareler açısından açık...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺