Belge Yayınları Kitapları

0 kişi
"Kuzey Komşumuzda neler oluyor? Onun bugününü, yakın dününü anlayabilmek için, ikiyüz yıl öncesinden günümüze uzanan tarihini bilmek gerekiyor. Aramızda -istesek de istemesek de- benzerlikler olduğu g...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
"İnsan yaşamı, bir anılar toplamıdır bence. Yaşanan her an, saniyesinde anılar dünyasının sınırları içine girip yerli yerini bulmaktadır. İnsan hayal ettiği sürece yaşar, diyor Yahya Kemal. Bunun yeri...
%23 7,41 ₺ 5,71 ₺
0 kişi
“Kültür ülkesini sınırları olan ve aynı zamanda kendi iç toprakları bulunan bir tür mekânsal bütünlük olarak tahayyül etmemeli insan. Kültür ülkesinin kendi iç toprakları yoktur; bütün ku...
%23 23,00 ₺ 17,71 ₺
0 kişi
Leninizm, şematik ve mekanik olmayan, salt pratiğe yönelen somut düşüncenin daha önce erişilmemiş bir evresi anlamına gelmektedir. Leninistlerin görevi bunu sürdürmektir. Ama tarihsel süreç içinde, ya...
%23 13,00 ₺ 10,01 ₺
1 kişi
1919 Ocak ayında Alman militarist timleri tarafından Alman Komünist Partisi’nin kurucusu olan Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in linç edilerek katledilmeleri, aynı zamanda gelecekteki Nazizm’in yüks...
%23 18,52 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
Madencinin Türküsü Belge Yayınları
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Lasalle’in dediği gibi, yüksek sesle ‹neyin ne olduğunu› söylemek, en devrimci eylemdir ve en devrimci eylem kalacaktır. Rosa Luxemburg Elinizdeki bu derlemede yer alan makalelere gelirsek, öncelikl...
%23 18,52 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
11. Tez Kitap Dizisi Sayı: 10Sosyalizm Nereye?Belge Yayınları
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
0 kişi
"Bu kitap bir tartışma süreci içinde sadece materyal sunmayı hedefliyor. Konuşmaların hedefi, geçmiş tecrübenin bir bilançosunu çıkarmak, yenilginin sebeplerini araştırmak ve değişen dünya durumunun ı...
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
Daha öncesini hesaba katmıyorum. 1962’li yıllarda Edip Karahan’ın çıkardığı Dicle-Fırat’a yazılar yazdım. Onlar belki de ilk başlangıçlardı, ilk yazılardı. Sonra 1963’te rahmetli Musa Anter’le ve bir-...
%23 5,56 ₺ 4,28 ₺
0 kişi
Hayr Simon Yeremyan’ın İstanbul İzlenimleri, yaklaşık bir asır öncesinden günümüze uzanan bir hediye. Eser, Yeremyan’ın 1909’da Avrupa’dan aslında yabancısı olmadığı İstanbul’a yaptığı seyahatin ve şe...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Diyalektik, 'siz veya biz' değil, 'siz-biz ve biz-siz' mantığıdır. Bu yüzden metaforu çemberdir. Hegel'in dediği gibi, En güzel yaşam, ortaklaşma ve bireyselliğin tek bütünde tamlıkla birleştiği yaşam...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Türkiye'de İşkenceHukuki Bir YaklaşımBelge Yayınları
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Bu kitap, Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi (HABM) tarafından gönderilen bir heyetin hazırladığı bir rapordur. HABM, amacı dünya genelinde hakimlerin avukatların bağımsızlığını geliştirmek ve...
%23 16,67 ₺ 12,84 ₺
0 kişi
Friedman Modeli Kıskacında Şili(1973-1981)Belge Yayınları
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Finans Kapital 1910’da ilk kez yayınlandığında herkes bu eseri Marksist ekonomi kuramına büyük ve özgün bir katkı olarak niteledi. Otto Bauer ve Kautsky’e göre bu kitap Kapital’in bir devamıydı. Lenin...
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
Ölülerin tanıklığı olsaydı, gerçek katillerin üstlerine giydikleri masumluk postu bir çırpıda yırtılır, asıl masumların alınlarına adalet cilasıyla yazılan katillik damgası ise kar fırtınasının altınd...
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
0 kişi
Cavit Orhan Tütengil’in "Yeni Osmanlılar’dan Bu Yana İngiltere’de Türk Gazeteciliği", Türkiye’de basın tarihinin çok az sayıda olan (hatta ilk) bilimsel inceleme örneklerinden biri olması yanında, bir...
%23 5,56 ₺ 4,28 ₺
0 kişi
“Kitabın türünü belirleyemedim. Roman değil, ama roman. Anı değil, ama anı. Günce değil, ama günce. Özyaşamöyküsü değil, ama özyaşamöyküsü. Bir araştırma değil, ama bir araştırma. Bence, bilimkurgu de...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
"Sosyalizmde ısrar insan olmakta ısrardır." - Abdullah Öcalan "Zeki Bayhan kitabını yayınlamadan önce cezaevinden bana, Ragıp Zarakolu aracılığıyla yolladı. Zeki Bayhan, 16 yıldır cezaevindeymiş. Sa...
%23 23,15 ₺ 17,83 ₺