Bengü Yayınları Kitapları

0 kişi
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, çağının sosyal, iktisadi, antropolojik ve folklorik kaynağı olmasının ötesinde; belki de dünya kültür mirasının envanter bilgilerini kapsaması ve pek çok ülkenin tarih...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Zengin Çağatay edebiyatının devamı niteliğinde olan Özbek edebiyatı, teknik özellikler ve tematik yönelimler bakımından Geçiş Dönemi, Cedit Dönemi, Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Dönemi olmak üzere dört...
%20 110,00 ₺ 88,00 ₺
0 kişi
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, çağının sosyal, iktisadi, antropolojik ve folklorik kaynağı olmasının ötesinde; belki de dünya kültür mirasının envanter bilgilerini kapsaması ve pek çok ülkenin tarih...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Günümüz Uygur edebiyatının önde gelen temsilcilerinden olan Alimcan Aşirî tarafından kaleme alınan bu roman, tarihteki Türk Devletlerinden bir olan İdikut Devleti’ni anlatmaktadır.İdikut Devleti, Orhu...
%20 80,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
Yüzyılın ve binyılın dönüm noktasında Türk Dünyası'nın iki seçkin aydını, kendi çocukluklarından ve atayurtlarından yola çıkarak hayata, aşka, edebiyata, tarihe, dünya politikasına ve çevre korumaya k...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Uygur Türklerinin son dönem tarihi, daha çok romanların içinde saklıdır Hevir Tömür de Uygur millî hareketinin önemli yazarlarından Abdulhaluk Uygur’un hayatını romanlaştırırken o dönemin tarihini biz...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Arslan Koyçiyev tarafından kaleme alınan bu eserde Ürkün öncesi dönemden Ekim Devrimine kadar olan süreçte Kırgız halkının yaşamı betimlenerek anlatılmıştır. Bir çok Kırgız’ın katledildiği Ürkün dönem...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Halkları buluşturan, birbirleriyle yakınlaştıran birçok faktörün arasında edebiyat ve sanat da önemli yer tutar. Tarihin farklı dönemlerinde Türk ve Bulgar Edebiyatı temsilcileri de halklarımızın kült...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Türkmen Ülküsü olarak bilinen teori kitapçığında sıralanan tüm sözler ve öğütler Nejdet Koçak’a aittir.Kerkük’te ve Bağdat’a aylarca devam eden geceli, gündüzlü görüşmelerimizde, söylediklerini not ol...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Helete (Düzbağ) Kahramanmaraş’ın Doğu sınırında, Göksu ırmağının kıyısında kurulu bir kasabadır. Kasaba halkı asırlardır dağlar arasındaki bu bölgede konargöçer hayatı yaşayan, karakeçi besleyiciliği...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Roman ve hikayeyi toplumsal gerçeklere tutulmuş bir ayna olarak değerlendiren edebi anlayışlar vardır. Elbette bu durumlarda da yazar ele aldığı konuyu sanat gerçeği çerçevesi içinde değiştirir, estet...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Her milletin dünyayı algılama ve yorumlama konusunda kendine has bir usulü vardır. Milletlerin maddî ve manevî kültür unsurları yoluyla geliştirdikleri bu usul, onları diğer milletlerden ayıran toplum...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, 18 Şubat 1960 tarihinde, Kırgızistan’ın Oş iline bağlı Kara-Kulca ilçesinde dünyaya gelen Kojogeldi Kultegin’in (Kuluyev Kojogeldi Kalakunoviç) hayatın her alanına değinen, eşsiz ve alışıl...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Büyük Balkar şairi Kâzim Meçiev 1859 yılında Balkarya’nın Şıkı köyünde doğdu. Çocukken, Dağıstan’dan gelen hocanın yanında Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatını okudu. Üç kez Mekke'ye hac vazifesini yapma...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının tarihinde ilk defa hiciv ve mizah türünde siyasi ve ideolojik baskılardan uzak hazırlanan bu araştırmada, hece ve serbest nazımla yazılan epigramlar yer aldı. H...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Çağdaş Türkmen edebiyatı 20. yüzyılın başlarından itibaren teşekkül etmeye başlar ve öykü, povest (uzun öykü), roman, piyes vb. gibi birçok türün ilk örnekleri bu yıllarda verilir. Dolayısıyla Türkmen...
%20 80,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
Kırgız ulusunun temelini teşkil eden Kırgız boyları (uruuları) hakkında bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların yeterli olduğunu söylemek çok güçtür. Bunun en önemli sebebi, uruular hakkında yazılı...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Kazak bilim dünyasının değerli temsilcilerinden Prof.Dr. Mırzatay Joldasbekov tarafından kaleme alınan eser, Kazak edebiyatının en eski dönemlerini ele alıyor.  Konuyu yalnızca Kazak edebiyatı çerçeve...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Dünyadaki ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelere bağlı olarak XIX. ve XX. yüzyıllar arasında birtakım fikir hareketleri ortaya çıkmıştır. Türk Dünyası başta olmak üzere bilhassa İdil-Ural coğrafyasınd...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺